Antipsychologische Integratie der Inter- en Circumstellaire Moleculen (AIICM) – Ultrageneratief Psychokosmomoleculair Tele-Onderwijs (UPkmTO)

Elke kosmische antimoleculeculaire psychologie kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UPkmTO-presentatie/meditatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen de nabijheid van deze antipsychologieen leert ervaren en cellulair integreren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

Antipsychologie AlCl : Verzieken / Antipsychologie AlF : Overweldigen / Antipsychologie AlO : Bedwelmen / Antipsychologie C2 : Tachyoniseren / Antipsychologie CH : Verkwarken / Antipsychologie CN : Lineariseren / Antipsychologie CO : Sturen / Antipsychologie CP : Kataliseren / Antipsychologie CS : Verzweren /Antipsychologie FeO : Synchroniseren / Antipsychologie H2 : Stabiliseren / Antipsychologie HCl : Vereenvoudigen / Antipsychologie HF : Systematiseren / Antipsychologie HO : Destabiliseren / Antipsychologie KCl : Konstateren / Antipsychologie NH : Electriseren / Antipsychologie N2 : Konstrueren / Antipsychologie NO : Verzoeken / Antipsychologie NS : Demineraliseren / Antipsychologie NaCl : Verstenen / Antipsychologie O2 : Ademen / Antipsychologie PN : Diagnosticeren / Antipsychologie PO : Bezweren / Antipsychologie SH : Kapituleren / Antipsychologie SO : Verzwelgen / Antipsychologie SiC : Verwijderen / Antipsychologie SiN : Deconnecteren / Antipsychologie SiO : Pijnigen / Antipsychologie SiS : Verorberen / Antipsychologie TiO : Verkernen // Antipsychologie AlNC : Ontzenuwen / Antipsychologie AlOH : Verkalken / Antipsychologie C3 : Verduisteren / Antipsychologie C2H : Ontzwellen / Antipsychologie CCN : Dynamitiseren / Antipsychologie C2O : Aromatiseren / Antipsychologie C2S : Kwantiseren / Antipsychologie C2P : Tachyoniseren / Antipsychologie CO2 : Verademen / Antipsychologie CaNC : Verstenen / Antipsychologie FeCN : Verzilveren / Antipsychologie H2C : Bekritiseren / Antipsychologie H2O : Ruzien / Antipsychologie HO2 : Betuttelen / Antipsychologie H2S : Verzaken / Antipsychologie HCN : Vereeuwigen / Antipsychologie HNC : Rotten / Antipsychologie HCO : Urineren / Antipsychologie HCP : Stabiliseren / Antipsychologie HCS : Opbranden / Antipsychologie HNO : Dualiseren / Antipsychologie HSC : Determineren / Antipsychologie KCN : Verzwikken / Antipsychologie MgCN : Verzouten / Antipsychologie MgNC : Demineraliseren / Antipsychologie NH2 : Opblazen / Antipsychologie N2O : Vergiftigen / Antipsychologie NaCN : Verdikken / Antipsychologie NaOH : Versuikeren / Antipsychologie OCS : Verdampen / Antipsychologie O3 : Stikken / Antipsychologie SO2 : Zeuren / Antipsychologie c-SiC2 : Vervalsen / Antipsychologie SiCSi : Vertwijfelen / Antipsychologie SiCN : Anticiperen / Antipsychologie SiNC : Animaliseren / Antipsychologie TiO2 : Verrekenen // Antipsychologie CH3 : Vervormen / c•l-C3H : Kapitaliseren / Antipsychologie C3N : Anticiperen / Antipsychologie C3O : Kolonialiseren / Antipsychologie C3S : Vermenigvuldigen / Antipsychologie C2H2 : Verbaliseren / Antipsychologie H2CN : Verantwoording / Antipsychologie H2NC : Digitaliseren / Antipsychologie H2CO : Minimaliseren / Antipsychologie H2CS : Verzaken / Antipsychologie HCCN : Kastreren / Antipsychologie HCCO : Politiseren / Antipsychologie HCNO : Tachyoniseren / Antipsychologie HOCN : Motoriseren / Antipsychologie CNCN : Kommanderen / Antipsychologie HOOH : Kapituleren / Antipsychologie HNCO : Resoneren / Antipsychologie HNCN : Delegeren / Antipsychologie HNCS : Onderdrukken / Antipsychologie NH3 : Opladen / Antipsychologie HSCN : Vermeerderen / Antipsychologie SiC3 : Besturen / Antipsychologie HMgNC : Beschadigen / Antipsychologie HNO2 : Kationiseren // Antipsychologie CH4 : Verdringen / Antipsychologie CH3O : Verheffen / Antipsychologie c-C3H2 : Veruitzonderlijken / Antipsychologie l-H2C3 : Verzweren / Antipsychologie H2CCN : Anioniseren / Antipsychologie H2C2O : Verkerkelijken / Antipsychologie H2CNH : Verbleken / Antipsychologie HNCNH : Democratiseren / Antipsychologie C4H : Dictatorialiseren / Antipsychologie HC3N : Kommuniceren / Antipsychologie HCC-NC : Oorlogvoeren / Antipsychologie HCOOH : Baasmaken / Antipsychologie NH2CN : Balsemen / Antipsychologie NH2OH : Verkolen / Antipsychologie HC(O)CN : Infinitimaliseren / Antipsychologie C5 : Tachyoniseren / Antipsychologie SiC4 : Marineren / Antipsychologie SiH4 : Omkeren // Antipsychologie c-H2C3O : Vereilanden / Antipsychologie HNCHCN : Verdelen / Antipsychologie C2H4 : Bekwamen / Antipsychologie CH3CN : Ontedelen / Antipsychologie CH3NC : Vervluchtigen / Antipsychologie CH3OH : Radiograferen / Antipsychologie CH3SH : Verdunnen / Antipsychologie l-H2C4 : Manipuleren / Antipsychologie HCONH2 : Verwetenschappelijken / Antipsychologie HOCOOH : Verademen / Antipsychologie C5H : Uitvergroten / Antipsychologie C5N : Irriteren / Antipsychologie HC2CHO : Aansporen / Antipsychologie HC4N : Verbeurzen / Antipsychologie CH2CNH : Kalkuleren / Antipsychologie C5S : Verzwavelen // Antipsychologie c-C2H4O : Ontzien / Antipsychologie CH3C2H : Vermalen / Antipsychologie H3CNH2 : Kolonialiseren / Antipsychologie CH2CHCN : Vermenigvuldigen / Antipsychologie HCCCHNH : Nationaliseren / Antipsychologie H2CHCOH : Tiraniseren / Antipsychologie C6H : Kwalificeren / Antipsychologie HC4CN : Synchroniseren / Antipsychologie HC5O : Electriseren / Antipsychologie CH3CHO : Verzaken / Antipsychologie CH3NCO : Beteugelen / Antipsychologie HOCH2CN : Ontlenen // Antipsychologie HD : Verkoelen / Antipsychologie H2D+/HD2+ : Deconnecteren / Antipsychologie HDO/D2O : Veralgemenen / Antipsychologie DCN : Bewerken / Antipsychologie DCO : Synchroniseren / Antipsychologie DNC : Besluiten / Antipsychologie N2D+ : Materialiseren / Antipsychologie NHD/ND2 : Calcineren / Antipsychologie NH2D/NHD2/ND3 : Verrekenen / Antipsychologie HDCO/D2CO : Analyseren / Antipsychologie DNCO : Vereenvoudigen / Antipsychologie NH3D+ : Polariseren / Antipsychologie NH2CDO/ NHDCNO : Verstoten / Antipsychologie CH2DCCH/CH3CCD : Bezwaren // Antipsychologie H3CC2CN : Zinneloosheid / Antipsychologie HC3H2CN : Katalogiseren / Antipsychologie H2COHCHO : Vertroebelen / Antipsychologie (CHOH)2 : Digitaliseren / Antipsychologie HCOOCH3 : Hypocritiseren / Antipsychologie CH3COOH : Strategiseren / Antipsychologie H2C6 : Investeren / Antipsychologie CH2CHCHO : Bluffen / Antipsychologie CH2CCHCN : Parasiteren / Antipsychologie CH3CNNH : Verwaarlozen / Antipsychologie C2H3NH2 : Verhopen / Antipsychologie C7H : Verijdelen / Antipsychologie NH2CH2CN : Versmelten / Antipsychologie (NH2)2CO : Vertroebelen // Antipsychologie CH3C4H : Kationiseren / Antipsychologie CH3OCH3 : Verbeuren / CH3CH2CN : Bacterialiseren / Antipsychologie CH3CONH2 : Verzegelen / Antipsychologie CH3CH2OH : Verwilderen / Antipsychologie C8H : Maskeren / Antipsychologie HC7N : Verduisteren / Antipsychologie CH3CHCH2 : Microbialiseren / Antipsychologie CH3CH2SH : Verlagen / Antipsychologie CH3NHCHO : Vermenigvuldigen // Antipsychologie (CH3)2CO : Konserveren / Antipsychologie (CH2OH)2 : Verzwelgen / Antipsychologie CH3CH2CHO : Verwilderen / Antipsychologie CH3OCH2OH : Kolonialiseren / Antipsychologie CH3C5N : Veronachtzamen / Antipsychologie CH3CHCH2O : Kapitaliseren // Antipsychologie NH2CH2CH2OH : Gokken / Antipsychologie HC8CN : Stigmatiseren / Antipsychologie C2H5OCHO : Evolueren / Antipsychologie CH3COOCH3 : Klimatiseren / Antipsychologie CH3C6H : Nucleoniseren / Antipsychologie C6H6 : Kationiseren / Antipsychologie C3H7CN : Neuronaliseren / Antipsychologie (CH3)2CHCN : Machiniseren / Antipsychologie C6H5CN : Polariseren / Antipsychologie HC10CN : Verwereldlijken / Antipsychologie C9H8 : Politiseren / Antipsychologie C10H7CN : Verpolitieken / Antipsychologie C11H12N2O2 : Dynamiseren / Antipsychologie C60 : Kwantiseren / Antipsychologie C70 : Tachyoniseren // Antipsychologie SiH : Verzuren / Antipsychologie PH3 : Emotioneren / Antipsychologie MgCCH : Bevestigen / Antipsychologie NCCP : Vergazen / Antipsychologie H2NCo+ : Verzieken / Antipsychologie SiH3CN : Ondergaan / Antipsychologie H2NCH4COOH : Kosmologiseren / Antipsychologie C2H5NH2 : Orienteren / Antipsychologie : CO(CH2OH)2 : Astronomiseren / Antipsychologie C2H5OCH3 : Oceaniseren / Antipsychologie C10H8+ : Bacterialiseren / Antipsychologie C24 : Verstrengen / Antipsychologie C14H10 : Universaliseren / Antipsychologie C16H10 : Bekritiseren

Hogere kosmomoleculaire antipsychologieen zijn beschikbaar voor hoogtransitieven en hooggeneratieven op aanvraag.