Antroponymische Gevoeligheidsvoordrachten

Voor- en achtereigennaamkundige gevoeligheidsscholingen zullen alle hooggevoelige (hoogbegaafde) jongeren zeer plezieren omdat meerdere lettergevoeligheden interpersoonlijk en omgevingssynchroon kunnen geoefend worden. Ook de oudhistorische tot zelfs legendarische woord(deel)verwijzingen worden transsensitief-systematisch onder de loep genomen zodat ook via deze weg nieuwe celconnectieve (oud)vriendschapsbanden kunnen (her)ingevoeld en (her)beleefd worden. Alle patronymische naslagwerken zijn vrij beschikbaar in de volkshogeschoolbibliotheek Kloosterstraat 55 te 2880 Bornem. Elke vervolgvoordracht is zeker aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *