Belichaamd Onderwijs / Belichaamd Onderzoek – Praktijkvoordrachten

Door middel van oorzakelijk en inzichtelijk invoelend onderricht zal een nieuwe geïntegreerde hooggevoeligheid ontstaan met betrekking tot alle onderdelen van dit onderricht dat dan rechtstreeks deel wordt van het cellulaire lichaamsbewustzijn en zodoende empathisch kan gehanteerd worden in nieuwe daarop aansluitende leergangen zodat omgevingsbelichaming spontaan en intelligent kan geschieden. Dit nieuwe belichaamde onderwijs wordt transsensitief gegeven waarbij elk nieuw gegeven ook invoelend wordt aangereikt en de leergang dus eigenlijk gevoelsoverdrachtelijk wordt in plaats van mentaal-opstapelend in het aloude gekende gewone en dus niet empathiserende onderwijs. Deze nieuwe belichamingsmogelijkheden hebben vele voordelen want de leergangen worden volledig interactief tot zelfs omgevingsinteractief gegeven waarbij alle lichaamsdelen betrokken (kunnen) worden en dus niet alleen het hoofd zoals bij het gewone oude onderwijsprincipe. De belichaming staat dus voor levende celkennis en niet voor dode letter zoals voorheen. Alle creatieve talenten kunnen nu dus ook vanzelfsprekend aan bod komen terwijl vroeger enkel het lineaire onthouden van hoofdtel was en de andere talenten werden weggemoffeld. Elke leergang kan dan ook weer in de empathische diepte gegeven worden zodat hoogsensitieven en breedgeïnteresseerden verder geïnspireerd geraken tot zelfstudie en zelfonderzoek waardoor nieuwe gevoelsleergangen door de leerlingen zelf kunnen aangevraagd worden en groepsgewijs verder gestuurd kunnen worden door eigen groepsinitiatieven eventueel geleid door meer ervaren omgevingsbelichaamde onderricht(st)ers. Elke praktijkvoordracht zal dus ook op deze manier gegeven worden zodat de lesgevers uit eerste hand alles zelf kunnen ervaren en aftoetsen en ondertussen elke zelfbekwaming ter harte kunnen nemen. Deze nieuwe belichamingstechniek is cytobiomologisch en cytoecobiomologisch indien je een leergang volledig omgevingsbelichaamd kunt afwerken. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *