De Levende Eenheid der Aardesferen De Wereldgeest – Macrofluïdotransitief Bioecogeosferisch Tele-onderwijs (MBT I/II/III)

Zowel de (palaeo)biosfeer als de (-)ecosfeer als de (-)geosfeer zijn onderling Wereldcelgeestelijk verbonden en kunnen hierin hooglijdzaam bijgestaan worden. Elke MBT-presentatie/meditatie wordt macrofluïdotransitief gegeven zodat elkeen de verreikendheid van dit Celverbond leert inschatten en begrijpen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macro(palaeo)bioecogeomologie ea.