Omgevingsvergeestelijking – Transitief Macrobio/eco/geologisch Onderwijs (TMO I/II/III)

Onze zeer oude menswordingen bevatten vele landschapsherinneringen die bovenonbewust in quantumvergeestelijkte samenbelichaming opgenomen werden. Elke presentatie/meditatie hierrond wordt hoogtransitief gegeven zodat eenieder deze geestcelwerkelijkheden leert ervaren en daadwerkelijk omgevingsverheffend leert benutten. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Macrobio/eco/geomologie

Macrosociobio/eco/geomologie

Macrobiomo/ecomo/geomodynamica

Macrosociobiomo/ecomo/geomodynamica

Micro-credentials zijn verkrijgbaar.