Erfgoeddag Rivierenland 23.IIII.2023 – ‘De Vlaamse Reuzen en hun Landschappelijk Werelderfgoed’ in Volkshogeschool Dispargum Kloosterstraat 55 2880 Bornem te 14.00u.

Elke folk-/gigantloristisch en/of archeologisch geïnteresseerde is zeer welkom om deze zeer indringende omgevingsbelichaamde voordracht bij te wonen op de jaarlijkse plaatselijke Erfgoeddag die Bornem wil beklemtonen. De voordracht is vrij maar geoefende hoogsensitieven zullen zeker meer kunnen begrijpen/meedragen van de vele nuances in dit zeer breed nieuwwetenschappelijk betoog waaraan zestig jaar helderzintuiglijk onderzoek in de persoonlijke sfeer bij beide voordrachtgevers voorafgingen. De cellulair geïntegreerde wetenschappen die zullen besproken worden zijn de (ethno)gigantobiomologie en de (ethno)gigantoecomologie die verderop op de site nog uitgebreider terugvindbaar zijn en de postume verhoudingen die onze vele soorten reuzen en reuzinnen hadden met de lokale heemkundige kringen, met de lokale politieke instanties alsook met de landschapswetenschappen in het algemeen tot zelfs met de socioculturele Wereldinstanties in het bijzonder. Daarbovenop wordt een ruwe schets gegeven van de macrogigantobiomologie waarin onze vele gelijktijdige deelevoluties samenkomen in een nieuwe (Kosmische) Celvergeestelijking die ook het oude reuzenleven en het nog komplexere reuzenomgevingsleven betreft. Ook de helderzintuiglijke onderzoekscriteria der leden der (vele) Reuzenheemkundige Kringen worden indien gewenst verduidelijkt. Vele boeken over de diverse vindplaatsen en dito hoedanigheden der (fabel)reuzen, (-)reuzendieren (Beestig Bornem), (-)reuzenplanten en (-)reuzeninsecten (Beestig Bornem) uit de zeer uitgebreide Volkshogeschoolbibliotheek annex -lithotheek worden getoond en eventueel verder gratis uitgeleend. Toegang gratis. Tot reuzengenoegen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrogigantobio/eco/geomologie ea.

Voordracht is op aanvraag herhaalbaar.