Geestmateriele Eenwording der Hemellichamen en -velden (GEH) – Ultralaboratief Geo•Heliologisch Tele•Onderwijs (UGHTO)

Elke vergeestelijking der hemellichaammaterie(velden) kan in eenwording ultralaboratief onderwezen worden.

Pierre

Ultrasociogeo•heliomologie ea.

GEHH Geestmateriele Eenwording der Hogere Hemellichaamvelden Sagittarius – Ultralaboratief Glactologisch Tele-Onderwijs (UGTO) – Ultrasocioglactomologie ea.