Hoogbegaafdheid•Hoogsensitiviteit•Hoogtransitiviteit* Aeaea – Hoog(macro)transitief Hoog(sensitief)begaafd Onderwijs (HHO I/II/III)

Elk vorm van hoogtalentbegaafdheid kan onderling overgaan in en met elkaar. Hierdoor wordt kennis verlichamelijkt en kan zij dmv onze overdrachtelijke gevoeligheid in puur celbewustzijn innerlijk aangereikt worden aan eender wie of wat haar wil raadplegen. Elke HHO-presentatie/meditatie wordt hoog(macro)transitief gegeven zodat elkeen de omvattende vervlochtenheid van deze breedtetalenten leert kennen en hanteren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Bio/eco/geomologie ea.

*Hoogtransitiviteit is de mogelijkheid tot inzichtelijk wederzijds oorzakelijk celcontact waardoor het transgenerationeel lijden hooglijdzaam medegedragen wordt en het geïntegreerd Wereldkennisveld wederkerig en heldertalentmatig aangeboden wordt waardoor nieuwe celbelevingspaden puur geestelijk kunnen verwerkelijkt worden.