Hoogtransitieve Opleidingen Celvergeestelijking van oa planten en mineraalkristallen (HOC I/II/III)

Elk plukvoedselbos, plukboomgaard, plukbessengaard en/of plukkruidenhof alsook elke lithotheek kan volledig in belichaming en/of omgevingsbelichaming genomen worden door intelligente celvergeestelijking. Elke HOC-prsentatie/meditatie wordt hoogtransitief gegeven zodat eenieder zicht krijgt op de nieuwe spontane plantcelmogelijkheden van deze kosmodynamische plukbio/ecotopen zijnde spontane ruwe mutanten en soortmutanten, plantsamenbelichamingen, nieuwe volksgeneeskundige criteria enzoverder. Ook worden de celsamenwerkingsverbanden met mensen, dieren, insecten, schimmels en mineraalkristallen besproken en de nieuwe heldertalentmogelijkheden die een dieper onderzoek zullen mogelijk maken. Als laatste zullen ook de energetische wisselwerkingen tussen vergeestelijkte plukhoven besproken worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transfytobio/eco/geomologie

Transminerobio/eco/geomologie ea.