Integrale Integratie der Geestcelbelichaming IIG – Ultrageneratief Cytobiologisch Tele-Onderwijs (UCbTO)

De integrale belichaamde Celvergeestelijking kan ultrageneratief onderwezen worden.

Pierre