Integratie der Emergentievelden der Volkeren en Primaatvolkeren Hyper•Borea – Ultrageneratief Palaeo•Ethno•Ecologisch Tele-Onderwijs (UPEETO)

Alle (reuzen)rassen en alle (reuzen)primaatrassen ooit kunnen in hun Emergentievelden gekend en geïntegreerd worden wat ultrageneratief onderwijsbaar is. Bij uitbreiding kunnen alle Emergentievelden ooit ultrageneratief onderwezen worden indien hier nood aan moest zijn.

Beatrijs & Pierre