Integratie der Primordiale Antimateriele Psychologie (IPAM) – Ultratransitief Antipsychologisch Tele-Onderwijs (UApTO)

Elke primordiale antipsychologie kan ultratransitief onderwezen worden. Elke UApTO-presentatie/meditatie wordt ultratransitief gegeven zodat elkeen leert begrijpen hoe de antipsychologie bezit genomen had van elk platform van het scheppende Leven. De hiernavolgende indelingen kunnen als biovisionair richtsnoer gehanteerd worden om antipsychologieen (ap) cellulair te leren integreren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

Ultraantibio/eco/geomologie ea.

Antiwaterstof•Psychologie : Kwantiseren en Ioniseren / Antihelium•Psychologie : Gasvormen en Sublimeren / Antilithium•Psychologie : Ontsteken en Ontvlammen / Antiberyllium•Psychologie : Fantasmeren en Hallucineren / Antiboor•Psychologie : Calculeren en Equationeren / Antikoolstof•Psychologie : Stigmatiseren en Veroordelen / Antistikstof•Psychologie : Proseliteren / Antizuurstof•Psychologie : Neutraliseren / Antifluor•Psychologie : Verharden / Antineon•Psychologie : Elektriseren / Antinatrium•Psychologie :Verzilten / Antimagnesium•Psychologie : Magnetiseren / Antialuminium•Psychologie : Verkillen / Antisilicium•Psychologie : Verkristalliseren / Antifosfor•Psychologie : Verdampen / Antizwavel•Psychologie : Vergisten / Antichloor•Psychologie : Verbleken / Antiargon•Psychologie : Verbranden / Antikalium•Psychologie : Verstenen / Anticalcium•Psychologie : Verkalken / Antiscandium•Psychologie : Versystematiseren / Antititaan•Psychologie : Veredelkristalliseren / Antivanadium•Psychologie : Waanverbeelden / Antichroom•Psychologie : Verkrampen / Antimangaan•Psychologie : Verrotten / Antiijzer•Psychologie : Vermetalen / Antikobalt•Psychologie : Vergiftigen / Antinikkel•Psychologie : Vergelden / Antikoper•Psychologie : Vervallen / Antizink•Psychologie : Vermineraliseren / Antigallium•Psychologie : Veraromatiseren / Antigermanium•Psychologie : Vermeerderen / Antiarseen•Psychologie : Vermaledijden / Antiseleen•Psychologie : Versuikeren / Antibroom•Psychologie : Vercellen / Antikrypton•Psychologie : Verengen / Antirubiatum•Psychologie : Verzinken / Antistrontium•Psychologie : Verschilferen / Antiyttrium•Psychologie ; Verstijven / Antizirkoon•Psychologie : Verwateren / Antiniobium•Psychologie : Vertwijfelen / Antimolybdeen•Psychologie : Verhandelen / Antitechnetium•Psychologie : Versterken / Antiruthenium•Psychologie : Verzelven / Antirodium•Psychologie : Verzwelgen / Antipalladium•Psychologie : Verangsten / Antizilver•Psychologie : Vervalsen / Anticadmium•Psychologie : Verzieken / Antiindium•Psychologie : Vernauwen / Antitin•Psychologie : Vermenigvuldigen / Antiantimoon•Psychologie : Verslappen / Antitelluur•Psychologie : Verzwaren / Antijood•Psychologie : Verstapelen / Antixenon•Psychologie : Vergassen / Anticesium•Psychologie : Verzuren / Antibarium•Psychologie : Verlichamelijken / Antilanthaan•Psychologie : Verijzen / Anticerium•Psychologie : Verwijten / Antipraseodymium•Psychologie : Vermechaniseren / Antineodymium•Psychologie : Verelectriseren / Antiprometheum•Psychologie : Verkataliseren / Antisamarium•Psychologie : Vernieuwen / Antieuropium•Psychologie : Vermengen / Antigadolinium•Psychologie : Verzuchten / Antiterbium•Psychologie : Vertalen / Antidysprosium•Psychologie : Verspoelen / Antiholmium•Psychologie : Versmelten / Antierbium•Psychologie : Veraarden / Antithulium•Psychologie : Verwilderen / Antiytterbium•Psychologie : Verzoenen / Antilutetium•Psychologie : Verteren / Antihafnium•Psychologie : Verkapitaliseren / Antitantaal•Psychologie : Verdringen / Antiwolfram•Psychologie : Verwarmen / Antirenium•Psychologie : Verlaten / Antiosmium•Psychologie : Verschimmelen / Antiiridium•Psychologie : Verzieken / Antiplatina•Psychologie : Verzinken / Antigoud•Psychologie : Verwateren / Antikwik•Psychologie : Vermachten / Antithallium•Psychologie : Verdigitaliseren / Antilood•Psychologie : Vergaan / Antibismut•Psychologie : Verhalen / Antipolonium•Psychologie : Verdynamitiseren / Antiastaat•Psychologie : Vervreemden / Antiradon•Psychologie : Verneuronaliseren / Antifrancium•Psychologie : Verspreiden / Antiradium•Psychologie : Verzenuwen / Antiactinium•Psychologie : Verdoen / Antithorium•Psychologie : Verdiepen / Antiprotactinium•Psychologie : Vermanen / Antiuraan•Psychologie : Versplinteren / Antineptunium•Psychologie : Verdrinken / Antiplutonium•Psychologie : Vermythologiseren / Antiamericium•Psychologie : Verscheppen / Anticurium•Psychologie : Verzien / Antiberkelium•Psychologie : Verkinderen / Anticalifornium•Psychologie : Verschepen / Antieinsteinium•Psychologie : Verkijken / Antifermium•Psychologie : Vertijden / Antimendelevium•Psychologie : Verrekenen / Antinobelium•Psychologie : Verzijn / Antilawrencium•Psychologie : Verheugen / Antirutherfordium•Psychologie : Vertachyoniseren / Antidubnium•Psychologie : Verdragen / Antiseaborgium•Psychologie : Verslagen / Antibohrium•Psychologie : Verstillen / Antihassium•Psychologie : Verspreken / Antimeitnerium•Psychologie : Versocialiseren / Antidarmstadtium•Psychologie : Verdwazen / Antirontgenium•Psychologie : Verklaren / Anticopernicium•Psychologie : Vermalen / Antinihonium•Psychologie : Vermixen / Antiflerovium•Psychologie : Verhoeden / Antimoscovium•Psychologie : Verslaan / Antilivermorium•Psychologie : Vergroenen / Antitenessins•Psychologie : Verdichten / Antiorganesson•Psychologie : Verdonkeren / Antiununennium•Psychologie : Vervluchtigen / Antiunbinilium• Psychologie : Verzaken / Antiunbiunium•Psychologie : Vermeesteren / Antiunbibium•Psychologie : Verstrengen

De presentaties/meditaties der psychologieen der antielementen kunnen tot en met Antiunseptquadium uitgebreid worden voor de hooggeneratieven indien gewenst.

Antimoleculaire Psychologieen zijn volledig syndromatiserend en syndroomsamenstellend en kunnen als ’AUpsTO-prsentatie/meditatie’ aangevraagd worden.