Integratie der Primordiale Elementaire Continua (IPEC) Het Hemellandschap – Ultralaboratief Primordiaal Atomair Tele-Onderwijs (UPATO)

Alle terrestriele primordiale atomen en hun specifieke fusie- en collidercontinua zijn ultralaboratief onderwijsbaar. Elke UPATO-presentatie/meditatie wordt ultralaboratief gegeven zodat elkeen deze primaire atoomcontinua kan leren kennen en begrijpen in hun vele vormen van (kosmisch) restbestaan. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

Ultracontinuogeo/joviomologie ea.

VTHH/VTUH Vrije Transpostume Hemellandschapsuniversiteit/Ultraversiteit Hemelaar