Vergeestelijking der Wereldeconomie (VW) Het Joviaanse Phicontinuum – Ultrageneratief Econogeologisch Tele-Onderwijs (UEgTO)

Elk (spiegel)groeicontinuum kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UEgTO-presentatie/meditatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen het geoeconomische groeifenomeen op Aarde hoger•oorzakelijk leert herkennen, begrijpen en integreren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Beatrijs & Pierre

Ultraeconogeomologie ea.

Beursheemkundige Kring Kurukshetra