Klimaatvoordrachten-mogelijkheden

Elk klimaat is een levend kosmisch onderdeel van het fotobioversele leven en is onderling verbonden met alle andere levende kosmische wezens ooit zijnde atomair, moleculair, cellulair, lichamelijk of hemellichamelijk. Deze indringende verbondenheid wordt uitvoerig inzichtelijk geschetst in het eerste deel van deze avondvoordracht terwijl in het tweede deel we cosmomeditatief op zoek gaan naar de innerlijk-menselijke toedracht in dit allesomvattende geheel. Elke bioklimatologische en/of biometeorologische insteek is welkom zodat er gerichtmeditatief kan gewerkt en gevisioneerd worden. Elke vraagstelling wordt integratief benaderd zowel na het eerste als na het tweede deel. Elke vervolgklimaatvoordracht is vermoedelijk aangewezen zodat we wederom een nieuw hoogtelesensitief oorzakelijk specialisme in het leven kunnen roepen. Elke groepsmeditatieve teleklimaatvoordracht is eveneens welkom en zeker met specifieke urgente weersverschijnselen. Een tweede gerichte avondmeditatie is mogelijk bij specifieke nieuwe teletalentontwikkelingen in de groep. Elke omgevingslocatie is welgekomen zoals steeds ook elke natuurlijke vergoeding.

Pierre.

pierre.vleminckx1960@glail.com 003233453775

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *