Kosmische Bronverwerkelijking Rosemund – Sociotransitief Hemellichamelijk Onderwijs (SHO I/II/III)

Elke kosmische scheppingsbron kan quantum(spin)biologisch en quantum(spin)gravitobiologisch geïntegreerd worden dmv teletransitieve raadpleging en/of sociotransitief hemellichamelijk onderwijs. Elke SHO-presentatie/meditatie wordt macrosociotransitief gegeven zodat elkeen zijn/haar specifieke bronfrekwentie leert herkennen en langzaamaan integreren. De zes hoofdbronnen en hun specifieke quantumevolutionaire codexhuishoudingen zijn Het Maan-Aarde Tabernakel (QB), Jupiter (QSB), Planeet X (QTB), Het Zwartbinair Zonnestelsel (QGB), Deneb Adige (QSGB) en onze Melkweg (QTGB). Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Quantumbiologie Quantumspinbiologie Quantumtachyonbiologie Quantumgravitobiologie Quantumspingravitobiologie Quantumtachyongravitobiologie