Kosmobiovisionair Celbewustzijnsreizen Het Vlies – Macrofluïdotransitief Helderschouwend Geestceltochten-Geestcelonderwijs MHG I/II/III)

Een vergeestelijkte Cel kan elke vorm van Leven ooit helderbereizen. Elke MHG-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen deze vele nieuwe vormen van (omgevings)celbewustzijnsonderricht leert hanteren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrosensobio/eco/geomologie ea.