Omgevingsbelichaamd Oud-Vlaanderen (OOV) Het Hyper▪︎Borea der Reuzen – Ultrageneratief Palaeogigantobio/eco/geologisch Tele-Onderwijs (UPggTO)

De Wereldemergenties der Reuzen kunnen doorheen een ’Omgevingsbelichaamd Oud-Vlaanderen’ ultrageneratief onderwezen worden.

Beatrijs & Pierre

Ultraethnogigantobio/eco/geomologie ea.

OOV Het Dispargum / OOV Het Schip van Kalis / OOV De Zwaneburcht / OOV Malpertuus / OOV De Fernybloem / OOV De Salische Wilg ea.