Primordiale Atomaire Evolutie Integratie (PAEI) Het Geestzijn – Ultrageneratief Macrokosmobiologisch Tele-Onderwijs (UMkbTO)

Elke geestatomaire evolutie kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UMkbTO-presentatie/meditatie wordt ultrageneratief aangereikt zodat elkeen kan/leert kennismaken met de VOAs☆ of Verwerkelijkte Oeruniversele Atomen die evolutionair verlangd worden vanuit VBOs◇ of Vergeestelijkte Biovisionaire Omgevingscelbelevings(reis)ervaringen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

Ultrabio/eco/geomologie ea.

☆Geesttitanium bijvoorbeeld verlangt verkend te worden via het leren helderinvoelen van titaniumhoudende mineraalkristallen die bv ook Geestsilicium bevatten om via samenverlichamelijking de betreffende geestatoompsychologieen te leren bevatten. Oudvulkaanlandschappen kunnen vervolgens de betrokken atomaire omgevingsbekwamingen aanreiken waarna Neptunus de hogere geestplanetaire Titaniumpsychologie kan heldervervolledigen. Ook Geestberyllium is hierin medehelderbehulpzaam.

◇Elke VBO is geestelementair duidbaar wat velen kan helpen zeer specifieke atomaire geestcelpaden te kiezen zodat onze puurgeestelijke Moederplanetaire Evolutie eindelijk hoger kan schakelen. Elke geestatomaire duiding/celhulp is aanvraagbaar/beschikbaar. Een ’Geestatoomkundeboek’ volgt later.

PAGI Primordiale Atomaire Groepsevolutie Integratie

TWLZ Transpostume Wereld•Landschapsuniversiteit Zirkonium OGGO

EVA/WVA Earth Value Academy / World Value Academy OHHOi/ii