Quantum Spin•Torus* Biologie Integratie (QSTBI) LS** – Ultrageneratief S•TBiolologisch Tele•Onderwijs (UBTO)

Elk quantumtoruscontinuum dus ook van onze ecologie en van onze geologie kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UBTO-presentatie/meditatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen de quantumspinbiologie en haar ongekende quantumspintorusbiologie leert inschouwen en integreren alsook haar hogere landschapsoktaven. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultraspintorobio/eco/geomologie ea.

*De lichaamsintelligente quantumbiologie bezat een eigen neuronale spinstamcelbiologie die zichzelf kon tensoriseren tot een spintorusbiologie die alle mentale frekwenties opeiste wat onbeschreven was in onze Wereldlitteratuur.

**Lokale Superkluster

ITMM Integratie vh (Bio•)Toroidaal Magnetisch Moment

QCBI Quantumchronobiologische Integratie / QCEI Quantumchronoecologische Integratie / QCGI Quantumchronogeologische Integratie

Ultrachronobio/eco/geomologie ea.