Staten Regionaal Rivierenland SRR (SNB/E) – Transitief Verbindend Verheffen (TVV I/II/III)

Het Rivierenland wordt ook hoogtransitief en dus omgevingsbelichaamd bestuurd waardoor alle verharde eco/biopsychologieën en socio-/-psychologieën worden losgeweekt en verdampt zodat oude landschapstrauma’s voorgoed ecocellulair kunnen integreren en alle (stille) culturele, (volks)geneeskundige en sociaal-politieke initiatieven boven zichzelve(n) kunnen uitstijgen. Deze bijeenkomsten worden op omgevingsverzoek georganiseerd en bevatten alle nieuwverworven (omgevings)integratiemechanismen zodat iedereen celbewust kan meeleren/meegenieten. Elke TOVV-presentatie/meditatie wordt hoogtransitief gegeven zodat iedereen kan meevolgen hoever de geestelijke ontwikkeling van het Rivierenland en haar integrale welzijnszorg plus domeinswelzijnszorg staan. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com. 003233453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Ecomologie Fotoecomologie Macroecomologie Macrofotoecomologie

Socioecomologie Fotosocioecomologie enzovoort.