Transprimatologische Kring – Belichaamd Integratief Primatologisch Onderwijs (BIPO I/II/III) / Transzoölogische Kring – Belichaamd Integratief Zoölogisch Onderwijs (BIZO I/II/III) / Transbotanische Kring – Belichaamd Integratief Botanisch Onderwijs (BIBO I/II/III) / Transentomologische Kring – Belichaamd Integratief Entomologisch Onderwijs (BIEO I/II/III) / Transmycologische Kring – Belichaamd Integratief Mycologisch Onderwijs (BIMO I/II/III) / Transmineralogische Kring – Belichaamd Integratief Mineralogisch Onderwijs (BIMO I/II/III)

Elke primatologische, zoölogische, botanische, entomologische, mycologische en mineralogische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke presentatie/meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen primaten, dieren, planten, insecten, zwammen en mineraalkristallen van binnenuit leert ervaren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Vrij celgeestelijk vervoegbaar.

Leden : Transsensitieven

Items : Partij van Planten en Mineralen – PPM / Transprimatobiomologie Transzoöbiomologie Transfytobiomologie Transentomobiomologie Transmycobiomologie Transminerobiomologie ea.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *