Transitief Empathie Onderwijs (TEO) Het Inzichtsgevoel – Macrotransitief Diep-Empathisch Onderwijs (MEO I/II/III)

Elke vorm van empathie en diepe empathie kan macrotransitief onderwezen worden. Hieronder rekenen wij de (kern)gezinsempathie, schoolbankenempathie, omgevingsempathie, natuurempathie, wetenschapsempathie, sociale empathie, politieke empathie, ideologische empathie, godsdienstempathie, planetaire empathie, lunaire empathie enzoverder. De diepte-empathische celbeleving is afhankelijk van de interessesferen der toehoorders maar ook alle vormen van kombinatie-empathie tot zelfs computerempathie zijn mogelijk. Elke MEO-presentatie/meditatie wordt hoogtransitief gegeven zodat elkeen de enorme diepgang leert kennen van onze empathische (diepte)talenten en dito omgevings(-)talenten. Ook elke ‘anomalisch-empathische beleving’ kan bevraagd en onderwezen worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macroempathobio/eco/geomologie ea.