Transitieve Bio/Fyto/Minerosociologie (TBFM I/II/III)

Elke (foto)sociologische wetenschap kan ook belichaamd en geïntegreerd gegeven worden zodat nieuwe celgeestelijke samenlevingsvormen kunnen ingevoeld worden. Elke TBFM-presentatie/meditatie wordt hoogtransitief aangeboden zodat elkeen deze nieuwe samenbelichamingen leert herkennen en aanbezoeken. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrofotofytosociomologie

Macrofotominerosociomologie