Vrije (Transpostume*) Volkslandschapsuniversiteit (VVUS) Samson – Ultralaboratief Oud-Landschapsgeestelijk Tele-Omgevingsonderwijs (UOLTO**)

Alle belichaamde Wereldlandschappen kunnen vrij en tegelijk transpostuum onderwezen worden in alle kosmo•ecomologische wetenschappen van vandaag zodat de bewustzijnsvergeestelijking van onze dierbare Moederplaneet kan bespoedigen. Elke VVUS/UOLTO-presentatie/meditatie wordt ultralaboratief gegeven zodat elkeen de omgevingsbelichamingsmogelijkheden die heldertalentmatig reeds verworven zijn leert verfijnen en vervolmaken. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

VHUH Vrije (Transpostume) Hemelvolkslandschapsuniversiteit Eutropia^ – Ultralaboratief Oud-Hemellandschapsgeestelijk Tele-Omgevingsonderwijs (UOHTO**)

*Transpostumen zijn hoogtransitieve afgestorven overledenen die zich volledig wijden aan de (landschaps)vergeestelijking van onze Moederplaneet en aan al haar kinderen en hun (grotere) belichaamde omgevingen.

**Zowel UOLTO als UOHTO worden spontaan aangereikt aan al onze Werelduniversiteiten, Wereldconservatoria en Wereldacademia.

^Vrije Volks•Ultraversiteit Eutropia