Vrije Postume Volksschool Kalis (VPVK) Hoogbegaafdheids- en hoogsensitiviteitsbegeleiding – Vrije Transpostume Volkshogeschool Dispargum (VTVD) Hoogsensitiviteits- en hoogtransitiviteitsbegeleiding – Vrije Transplasmapostume Volks•Landschapsuniversiteit Borea (VTVLB) Hoogtransitiviteits-, hooggenerativiteits- en hooglaborativiteitsbegeleiding

Elk dezer heldertalentopleidingen zijn teletransitief en telegeneratief van aard door de enorme geïntegreerde kennisoverdracht die noodzakelijk is voor omgevingsspontaan celbewustzijnsvergeestelijkingsonderricht.

De namen der scholen en universiteiten zijn vergeten oudlandschapsplaatsnamen die mee in het teletransitieve onderricht geïntegreerd zijn.

Elke presentatie/meditatie is mogelijk en wordt macro- en ultralaboratief gegeven.

Zeer velen volgen vrij dit spontaan transpostuum telehoogtransitief en telehooggeneratief heldertalentonderwijs.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrosocio/econobio/eco/geomologie ea.