Wereldbuurthuis Malpertuis – Multicultureel Belichaamd Onderwijs (MBO I)

Elke wereldburger heeft een eigen specifieke ontstaansgeschiedenis die cellulair en omgevingscellulair kan geïntegreerd worden in het dorpscelraadshuis Kloosterstraat 55 te Bornem. Deze transsensitieve integraties zijn zowel ethnobiologisch als ethnoecologisch en zullen de betrokkene ontheemden integraal aanbelichamen in en met hun oudthuisomgevingen wat een essentiële celnoodzaak is om nieuwcultureel te kunnen herintegreren. Ook de ethnozoö-, ethnophyto- en ethnomineralogische omgevingscelintegraties behoren tot deze interculturele inburgeringsnoodzakelijkheid en zijn allen vrij beschikbaar in dit wereldbuurthuiswerkingsaanbod tesamen met een vrije anthropologische volksbibliotheek in hetzelfde huis. Ook de cellulaire integratie der plaatselijke oudethnische dorps- en streekraden en hun specifieke ouddorpstradities zijn onderdeel van dit multicultureel totaalpakket zodat ook het nieuwe bestuurlijke herinburgeren transparant kan aangevat worden. Elke MBO I-presentatie wordt transethnosensitief gegeven zodat de oudvolksgroepsgevoeligheden spontaan-integratief kunnen geschieden en mettertijd ook de palaeoethnologische oudlandschapsstructuren kunnen aanbelichaamd worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *