Werelddynamica der Transpostumen (WT) Het Lieve Leven – Ultrageneratief Transpostumitief Omgevingsonderwijs (UTO)

Alle transpostumen kunnen in VAEO of ’vrij autonoom eigen•onderwijs’ beleefd worden. Elke UTO-presentatie/meditatie wordt ultratransitief gegeven zodat elkeen leert kennismaken met de ontelbare transpostumen die vrij cellulair•ontmoetbaar zijn afhankelijk van de inzichtelijke en oorzakelijke geoefendheid in (hoog)transitiviteit en (hoog)generativiteit. Er zijn de ontelbare transmineropostumen, de transfytopostumen, de transzoopostumen, de transprimatopostumen en de menselijke transpostumen maar ook de vergeten transgigantopostumen van elke voorgaande vergeestelijking plus de vele palaeoethnologische transpostuumdieptes hieromtrent. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie