Antipsychologische Integraties der Ondernemingen (AIO) – Ultrageneratief Kosmoeconochemisch Tele-Onderwijs (UKecTO)

Elke onderneming en elke Wereldonderneming ooit kan in haar stichtende antieconochemische activiteiten ultrageneratief onderwezen worden. Elke UKecTO-presentatie/meditatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen deze antielementaire en antimoleculaire tendenzen in eender welke onderneming helderwaarnemend kan leren herkennen en cellulair kan leren integreren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

Ultrachemobio/eco/geomologie

AIW Antipsychologische Integraties der Wereld(erfgoed)landschappen

Wereldheemkundige Kring Worldlore – Ultrageneratief Wereldverhaalkundig Tele-Onderwijs (UWTO)

Elk nieuwwetenschappelijk* Wereldontstaansverhaal kan gevonden en cellulair geintegreerd worden en dus ook ultrageneratief en ultralaboratief onderwezen worden.

Pierre

Ultralorogeo/heliomologie ea.

*Elke vorm van helderbeleving der hogere Emergenties is een essentieel onderdeel van onze nieuwe geintegreerde geestwetenschappen die de integrale lichaamsbeleving der soortvolkeren vooropstellen.

Vergelijkende Droom- en Visioenkunde (VDV) De Droomreistijd – Ultratransitief Socio•Oneirobiologisch Tele-Onderwijs (USOTO)

Elke droom, droomvisioen, droomreisvisioen en/of droomtijdreisvisioen kan droom•visioenvergelijkingskundig geduid en cellulair geintegreerd worden wat ultrasociotransitief kan onderwezen worden. Elke USOTO-presentatie/meditatie wordt ultratransitief gegeven zodat elkeen leert begrijpen dat essentiele (volks)droomduidingskunde een onontbeerbaar stiltedeel is geworden van onze nieuwwetenschappelijke celbewustzijnsintegraties die overwegend de nachtelijke Celsnelweg der (gezamenlijke) oorzaaksinzichtelijke dromen en droomvisioenen hanteren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

Ultrasociooneirobio/eco/geomologie ea.

Verlichamelijking der Ondernemingen en Ondernemingsraden (VOO) De CEEO* – Ultralaboratief Kosmoeconoecologisch Tele•Onderwijs (UKeeTO)

Elke (politieke) onderneming en elke (politieke) raad ener onderneming kan in (diep)belichaming en in (diep)omgevingsbelichaming gaan en dus ook ultralaboratief onderwezen worden.

Beatrijs & Pierre

Ultrasocioeconobio/eco/geomologie

*Chief (Environmentally) Embodied Executive Officer

CEFO/CEVO Chief (Environmentally) Embodied Financial/Value Officer

CEOO/CECO Chief (Environmentally) Embodied Operational/Compliance Officer

CEESO Chief (Environmentally) Embodied Sustainability Officer