Helderstatuut van Hoogandersbegaafdheid (HH) – Ultrageneratief Sapiobiologisch Transwijs (USbT)

Elke vorm van andersbegaafdheid bezit een vorm van talentweten die nog niet wetenschappelijk aanvaard zijn omdat er geen paradigmatisch kader was om dit intelligent te kunnen begrijpen. Door de cellulaire integratie van alle wetenschappen zijn de wetende heldertalenten eindelijk massaal vertegenwoordigd in de ultrabiodynamieken der nieuwwetenschappelijke celbelevingen die allen onder de noemers biomologie, ecomologie en geomologie gerangschikt worden. Deze nieuwe omgevingsbelichaamde helderzintuiglijkheden die onder leiding van het spontaanintuitieve heldercelweten of Sapio het voorplan der wetenschapsonderzoek(st)ers en der wetenschappelijke onderzoekingen bereikt hebben verlangen nu naar een wettelijk kader om herkend, erkend en eerbiedigd te kunnen worden wat bij elke wetenschapsvernieuwing vanzelfsprekend was en is. De hoofdonderdelen van dit vernieuwende helderzintuiglijkheidsstatuut betreffen natuurlijk de vele heldercelwetende vormen van fijnstoffelijke (omgevings)waarneming die aan de grond liggen van elke machinaal•oncontroleerbare wetenschapsintegratieve handeling en/of onderzoekshandeling. Vele nieuwe talenttrefwoorden zullen hiervoor moeten gebruikt worden totdat de vele onafhankelijke onderzoek(st)ers de spontane helderwaarneming of Percipio als een normaliteit zullen gaan beschouwen waarrond nu reeds in kleine heldertalentwetenschappelijke kring een vorm van consensus bestaat. De vele zeer beproefde arbeidswoorden zijn oa heldervoelen, helderzien, helderhandelen, helderonderwijzen, helderpraten, helderhelen, helderopvoeden, heldervergeestelijken, heldercommuniceren, helderverheffen, helderverblijden, helderverlangen, helderruiken, heldersmaken, helderhoren enzoverder bezitten allen een sterk afgelijnd oorzaaksinzichtelijk energetisch bio•ecoanthropologisch kader en worden reeds op verschillende energetische landschapsuniversiteiten gedoceerd. Deze autonome transpostume volksinstellingen zijn allen bereid geinterresseerde wetenschappers in TTR of spontane teletransitieve raadplegingen op te leiden zodat deze omgevingsintegratieve wetenschapstransities zonder ongelukken kunnen plaatsvinden wat aardig blijkt te lukken. Alle informatie hierrond is in veelvoud helderbeschikbaar bij onze Instituten.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrapalaeosapiobio•eco•geomologie ea.

Geestterrestriele Verbinding aller Levenden (GVL) – Ultrageneratief Kosmogeosociobiologisch Transwijs (UKgsbT)

Elke vorm van Verbindend Omgevings•Leven ooit kan eindelijk ultraecotransitief onderwezen worden. Elke UKgsbT-presentatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen de Allesomvattende Verbondenheid der Levenden en der Levende Landschappen leert helder(omgevings)schouwen en helder(-)deelachtig zijn. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrageosociobio•ecomologie ea.

IVC Integratiemodellen der Vergeestelijking der Celverbindingen : Quantumsociocytobiologie QSCB / Quantumsociobiologie QSB / Quantumsocioplasmabiologie QSPB // Tachyonsociocytobiologie TSCB / Tachyonsociobiologie TSB / Tachyonsocioplasmabiologie TSPB // …

IVS Integratiemodellen der Vergeestelijking der Spiegelcelverbindingen : Bol•Icosaeder KSCBi•ii / Octaeder•Tetraeder KSBi•ii / Dodecaeder•Kubus KSPBi•ii

Geesthemelkundige Kring Olfacio

Integratie van Mystieke en Aartsmystieke Pijnen (IMAPi) – Ultrageneratief Mysticopathobiologisch Transwijs (UMpbT)

Elk mystiek en elk aartsmystiek pijnsyndroom kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UMpbT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen leert dat mystieke pijnen het Leven zelf vertegenwoordigen. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultramysticopathobio•eco•geomologie

IMAO Integratie van Mystieke en Aartsmystieke Omgevingspijnen – (UMpeT)

IMAPii Integratie van Mystieke en Aartsmystieke Planeetpijnen – (UMpgT)

IMAS Integratie van Mystieke en Aartsmystieke Sterrepijnen – (UMpaT)

Geesthemelkundige Kring Universarium

Erfgoeddag 21.IIII.2024 Reuzenheemmuseum Abaris – Ultrageneratief Palaeoethnogigantoecologisch Transwijs (UPegeT)

Deze Erfgoeddag stel ik mijn werkmanshuisje open als Levend Reuzenheemmuseum wat wil zeggen dat alles wat hier te bezichtigen is deel is geworden van een Diepomgevingsbelichaming door oa Wetenschapsintegratieve Lichaamsvergeestelijking wat eropneerkomt dat mijn Thuisverbondenheid Teletransitief Opvraagbaar en Heldercelbeleefbaar door elke geoefende hoogbegaafde en hoogandersbegaafde wat ik doceer in mijn idealistische TELs of Transpostume Energetische Landschapsuniversiteiten en dit onder vele nieuwwetenschappelijke noemers zijnde biomologie, ecomologie en geomologie.

Er zal binnen en buiten rondleiding gegeven worden over de vele nieuwe mogelijkheden van het OTTO of omgevingsbelichaamde teletransitieve onderwijs dat hier reeds decennialang aangeboden wordt aan elkeen die alle diepoorzakelijke facetten van het stichtende omgevingsleven wil leren kennen en vooral celkulair wil (leren) integreren waarvoor een uitgebreide gespecialiseerde bibliotheek (12000 ruggen) en een uitgebreide lithotheek (1 ton) vrij ter ieders heldervoelende beschikking staan. Voor de geoefenden is er een uitgebreide klassieke audiotheek en een sterke opera•cdtheek waarnaast ook een artotheek en spelotheek die het hogere mystieke spel naderbij brengen.

Op deze thuiserfgoeddag wordt er specifiek ingezoemd op de meer gespecialiseerde omgevingsverbindingen zoals daar zijn de vele Reuzen- en Reuzinnenrassen, hun Reuzenbegraafplaatsen, hun Reuzenontstaansplaatsen, hun Reuzenegregoren, hun Reuzentalen en hun postume Reuzenaangelegenheden want bv alle Vlaamse Reuzen en Reuzinnen zijn zich blijven bemoeien met heem- en folklorekunde en bewoonden postuum ook alle belangrijkste en dus invloedrijkste sleutellandschapsposities zoals de kosmische Emergentieplaatsen, de Magnetische Velden, de Veemrechtoorden, de geeerde Egregoren, de legendarische Landschapsgeometrisaties, de oude Tumuli en de vele vergeten landschapsanomalieen.

Alle bezoek(st)ers zullen droomvisioenmatig voorbereid worden op de vele nieuwe celbewustzijnswetenschappelijke heldertalenten die nodig zijn om het transitiviteitsleerplan te kunnen begrijpen om uiteindelijk in omgevingsbelichaming de landschapsvergeestelijking intelligent tegemoet te kunnen treden. Alle vragen kunnen vrij gesteld worden en zullen worden beantwoord in functie van het eigenontwikkelen der heldergevoeligheid of Sentio, de helderwetendheid of Sapio en de helderschouwing of Percipio.

Vrije toegang voor iedereen tussen 14.00u.-18.00u.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultraethnogigantobio•eco•geomologie ea.

Reuzenheemkundige Kring Genoveva van Brabant

Omgevingsbelichaamde Universitaire Ondernemingen (OUO) – Ultrageneratief Socioagogisch Transwijs (USaT)

Onze (pre)primordiale energetische Omgevingsbelichaamde Universitaire Ondernemingen worden allen in ultragenerativiteit of diepomgevingsbelichaamdheid onderwezen. Elke USaT-presentatie/visitatie laat de vele heldertalentmogelijkheden inschouwen die het nieuwe OTTO of ’omgevingsbelichaamde teletransitieve onderwijs’ in aanbod heeft zodat heldertalentfaculteiten een nieuwe vaste universitaire waarde kunnen worden in dit sterk vernieuwde Energetische Wereldonderwijslandschap. Alle oude kenniswetenschappen worden hier cellulair geintegreerd gedoceerd zodat het eigenlijke innerlijke hoogtransitieve of overdrachtelijke tele•onderwijs een definitieve aanvang kan nemen en alle eindtermen eindelijk ultrabio•ecodynamisch kunnen worden. Een nieuw begin.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrasociobio•eco•geomologie ea.

TEL Transpostume Energetische Landschapsuniversiteit Borea

PEL Primordiale Energetische Hemellandschapsuniversiteit Terra

PAL Preprimordiale Atomaire Hemellandschapsuniversiteit Ultra

Integratie der Oud•Oorlogs•Psychologieen (IOOP) – Ultrageneratief Psychopathoethnoecologisch Transwijs (UPpeeT)

Elke oorlogsgebiedspsychologie en elke -oudpsychologie kan ultraethnogeneratief onderwezen worxen. Elke UPpeeT-presentatie wordt ultraethnogeneratief gegeven zodat elk (oud)oorlogsgebied kan ingeschouwd en begrepen worden in alle ontstaansfrekwenties mbt volkerenoorlogen en -oorlogsvoeringen zodat oorzakelijke ontmanteling en oorzakelijke verdamping der (kosmochemische) bio•ecopsychopathologieen eindelijk kunnen verwezenlijkt worden.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33=53775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrapalaeopsychopathoethnobio•eco•geomologie ea.

IMOOPi Integratie der Mythologische Oud•Oorlogs•Psychologieen – (UMpeeTi)

IMOOPii Integratie der Mytho•Religieuze Oud•Oorlogs•Psychologieen – (UMpeeTii)

IKOOP Integratie der Kosmogonische Oud•Oorlogs•Psychologieen – (UKpeeTi)

IAKOOP Integratie der Antimateriele Kosmogonische Oud•Oorlogs•Psychologieen – (UKpeeTii)

Geesthemelkundige Kring Klustrarium

Integratie der Universele Kernen* (IUK) – Ultrageneratief Nucleokosmogeologisch Transwijs (UNkgT)

Elke Universele kern kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UNkgT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultranucleogeneratief gegeven zodat elkeen deze Kosmische Kernen leert helderschouwen en helderbegrijpen. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultranucleokosmogeomologie eva.

*MAT/Sgr A*/GA/UA

Integratie der Politieke Partijen en Instituten (IPPI) – Ultrageneratief Kosmoeconoecologisch Transwijs (UKeeT)

Elke politieke partij en elk politiek instituut kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UKeeT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrasociogeneratief gegeven zodat het mentale politieke landschap zich integraal integreert en de verkiezingen eindelijk tot het sociotransitieve volk kunnen behoren. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrasocioeconoeco•geomologie

ISi Integratie der Sociotransitiviteit – (UKseTi)

ISii Integratie der Sociogenerativiteit – (UKsgTii)

Integratie der Quantumcytobiology, Quantumbiologie en Quantumplasmabiologie (IQQQi) – Ultrageneratief Psychosociobiologisch Transwijs (UPsbT)

Onze quantumneurobiosynthesis kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UPsbT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrabiogeneratief gegeven zodat elkeen deze gelijktijdige en gelijklopende ontstaansgeschiedenissen kan leren helderschouwen en helderbegrijpen. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrapsychosociobio•eco•geomologie ea.

IQQQii – (UPseT)

IQQQiii – (UPsgT)

Integratie der Primordiale Hypertorus (IPH) – Ultrageneratief Torokosmogeologisch Transwijs (UTkgT)

De Eindtorus der vorige Primordiale Schepping kan eindelijk integraal ultratorogeneratief onderwezen worden. Elke UTkgT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen deze zeer komplexe teloorgang der vorige schepping volledig kan geschouwd en begrepen worden. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultratoroexobio•eco•geomologie eva.

Geesthemelkundige Kring Glactarium