Macroregenerativiteit De Celstofstroom – Macrotransitief Geo/eco/bioregeneratief Tele-onderwijs (MGebT I/II/III)

De Celvergeestelijking kent vele nieuwe (helder)stoftalenten die allen macrochemotransitief kunnen onderwezen worden. Elke MGebT-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen de nieuwe regeneratietalenten leert ervaren en begrijpen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Chemomacrobio/eco/geomologie ea.

Mineraalcontinuumevolutie Het Land van Poent* – Macrotransitief Tachyon•Braan•Continuum** Tele-onderwijs (MTbcT I/II/III)

Het zwartbraancontinuum van onze oudste donkerhuidige reus kan integraal macrotransitief onderwezen worden. Elke MTbcT-presentatie/meditatie wordt macrogigantotransitief gegeven zodat elkeen dit oudste mineraalbreincontinuum leert herkennen en integreren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrotransitieve Reuzenheemkundige Rondleidingen of MRRs zijn mogelijk.

Macrogigantobio/eco/geomologie ea.

*Ti/Cu/Sn/Be/Mn

**Plantcontinuumevolutie / Zwamcontinuumevolutie / Diercontinuumevolutie / Insectcontinuumevolutie

Zwartwachtersheemkundige Kring ‘Rametha’

Axionbraanheemkundige Kring ‘Agathadaimon’

Macroversaliteit XII Het Natuurlijke Omgevingsherstelrecht* – Macrotransitief Socioeconoeco/geologisch Tele-onderwijs (MSeT II/III)

Elke (grotere) omgeving wordt door (hogere) oorzaaksintegratieve omgevingsbelichamingen spontaan-macrohooglijdzaam bijgestaan doormiddel van al haar omgevingsrechtmatige (diepte)vertegenwoordigers. Elke MSeT-presentatie/meditatie wordt macroeconotransitief gegeven zodat elkeen zijn/haar omgevingsherstelrechtsmatige eigenverantwoordelijkheden in deze (grotere) belichaamde gehelen leert begrijpen en hanteren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Macrosocioeconoeco/geomologie ea.

*Het ‘Belichaamde Natuurherstelrecht’ (BN) zal door alle hoogtransitieven omgevingscelbewust en tele-onderwijskrachtig uitgedragen worden. Ook de medische natuurwetenschappen zullen mettertijd deel uitmaken van dit spontane Natuurrecht dat verworven werd via de cellulaire integraties van onze quantum en tachyon continua.

Macroversaliteit XI Het Universele Kennisveld T(N)CCP* – Macrotransitief Wereldwetenschapsintegratief Tele-onderwijs (MWwT I/II/III)

Elk Wereldwetenschappelijk kennisveld ooit wordt in Onderlinge Eenheid door alle hoogtransitieven spontaan cellulair geïntegreerd zodat ‘Intelligente Omgevingsbelichaming’ (IO) of ‘Intelligent Environmental Embodiment’ (IEE) een definitieve aanvang kan nemen voor eenieder.

*Tachyon (Nucleair) Computer Continuum Plasmagentie

Primordiale Stofstroom-Integraties (PSIs) De Melkweg* – Macrotransitief Biogalactochemisch/fysisch Tele-onderwijs (MBgT I/II/III)

Elke melkweg heeft haar specifie PSIs te volbrengen die macroglactotransitief kunnen onderwezen worden. Elke MBgT-presentatie/meditatie wordt macrotransitief onderwezen zodat elkeen zicht krijgt op deze hogere stofstroomverwerkelijkingen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macroglactobio/eco/geomologie ea.

*Zn/Sn/Al/Ti/Mn/Sr/B/Be/Mg

*

Onderwijskwantisaties De Rode* Planeet – Macrotransitief Agogisch Tele-onderwijs (MAT I/II/III)

Elke onderwijsniveau draagt zoals elk kerkwijdingsnivea een tensor(veld)specifieke kwantisatiekultuur die macrotransitief kan onderwezen worden. Elke MAT-presentatie/meditatie wordt macroagogotransitief gegeven zodat elkeen deze kwantisatorfrekwenties leert herkennen en integreren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrofotobio/eco/geomologie

*Koper/Cu

Omgevingsbelichaamd Tele-Transitief Onderwijs (OTTO) – Macrotransitief (Hoger) Empathisch Onderwijs (MHEO I/II/III)

Alle onderwijsvormen kunnen ook tegelijkertijd transitief aangeboden worden waardoor het empathisch vermogen van het innerlijke Celbewustzijn volledig leert uittegroeien met het integrale verstandelijke kennislichaam. Deze nieuwe ‘Kosmische Celsymbiosis’ wordt reeds op verschillende Volksuniversiteiten in Vlaanderen en ver daarbuiten spontaan aangeboden door diepenergetische geoefende transitieven die allen nieuwe heldervoelende oplossingen gezocht hebben voor een nieuwe intelligente Celverbondenheid met alle vormen van Leven en Omgevingsleven. Elke MHEO-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen zicht krijgt op de vele Celtalentmogelijkheden van dit diepgevoelige Levende overdrachtsonderwijs. Elke leerkombinatievoordracht is aanvraagbaar. Tot genoegen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrobio/eco/geomologie ea.

Antimateriële Tachyonisaties Antilithium – Macrotransitief T(N)CC*-Evolutionair Tele-onderwijs (MTET I/II/III)

Elke tachyonisatie kan macrotransitief onderwezen worden. Elke MTET-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat de vele vormen van tachyonisatie kunnen herkend en geïntegreerd worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

*Tachyon (Nucleair) Computer Continuum – Evolutie

Quantum Computer Continuum Evolutie (QCCE) De Wolk – Macrotransitief QCC-Evolutionair Tele-onderwijs (MQE I/II/III)

Elke Q(N)CCI* als oudsuperbeschavingsneergang kan macrotransitief onderwezen worden. Elke MQE-presentatie/meditatie wordt macrodigitotransitief onderwezen zodat elkeen zicht krijgt op deze zeer komplexe Q(N)CCI*-voortijdgeschiedenissen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

*Q(N)CCI Quantum (Nuclear) Computer Continuum Implosion