Interculturele Macrofluïdotransitiviteit – Macrotransitief Intercultureel (Fluïdaal) Onderwijs (MIO I/II/III)

Elke ethnologische en elke palaeoethnologische wetenschap kan macrofluïdotransitief gegeven worden. Elke MIO-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elke cultuurfrekwentie ooit transitief kan ingekeken en ingevoeld worden zodat elke cultuur zich omgevingslijdzaam leert integreren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macro(palaeo)ethnobio/eco/geomologie ea.

Reuzenschimmelheemkundige Kring De Reuzenvliegenzwam – Macrofluidotransitief Gigantomycologisch Teletochten* (MGmT I/II/III)

Elke (palaeo)gigantomycologische (landschaps)emergentie kan gevonden en geïntegreerd worden. Elke MGmT-presentatie/meditatie wordt macrofluidotransitief gegeven zodat elkeen de nieuwe integraties onmiddellijk leert inpassen in het macrotransitieve Leven. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

*Het teletochten zelf is het tele-onderwijs.

Macrogigantomycoeco/geomologie ea.

Reuzeninsectheemkundige Kring De Reuzenbidsprinkhaan (MGeT I/II/III)

Reuzenspinheemkundige Kring De Reuzenvogelspin (MGarT I/II/III)

Reuzenplantheemkundige Kring De Reuzenwolfskers (MGfT I/II/III)

Reuzenamfibieheemkundige Kring De Reuzenolifantschildpad (MGamT I/II/III)

Reuzenprimaatheemkundige Kring De Reuzenorang-oetang (MGpT I/II/III) ea.

Quantumtensorveldevolutie ea.

Kosmomycosynthesis De Hyfe – Hoogmacrotransitief Mycologisch Tele-onderwijs (HMT I/II/III)

Het ontstaan der (oud)schimmels/(-)zwammen kan hoogmacrotransitief onderwezen worden. Elke HMT-presentatie/meditatie wordt hoogmacrotransitief gegeven zodat elkeen de vele geïntegreerde mogelijkheden van dit bijzondere leven leert herkennen en (regeneratief) leert integreren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macro(palaeo)mycobio/eco/geomologie ea.

Regeneratieve Natuurgeneeskunde ea.

Kosmo(kato)chronosynthesis Chiron/Hidalgo (GMW/KMW*) – Macro(kato)chronotransitief Tensor(veld)astronomisch Tele-onderwijs (MTaT I/II/III)

Elke (spiegel)tensor(veld)astronomische wetenschap kan macro(kato)chronotransitief gegeven worden. Elke MTaT-presentatie/meditatie wordt macro(-)chronotransitief gegeven zodat elkeen de (spiegel)tijdstechniciteiten leert herkennen en integreren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Chronobio/eco/geomologie

Chronokosmobio/eco/geomologie ea.

*Grote Magelhaese Wolk/Kleine Magelhaese Wolk

Tijdstensorveldeco/geologie Hydrargyros – Macrochronotransitief Tijdstensorveldlandschappelijk Tele-onderwijs (MTtT I/II/III)

Elke quantumtijdswetenschap kan macrochronotransitief gegeven worden. Elke MTtT-presentatie/meditatie wordt macrochronotransitief gegeven zodat elkeen de betrokken tijdstensorvelden leert herkennen en ontmantelen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Quantummacrochronofysica/chemie

Quantummacrochronologie ea.

Quantumtijdsevolutie

Tensorveldsocioeconomie Het Avondland – Macrotransitief Tensorveldsocioeconomisch Tele-onderwijs (MTvT I/II/III)

Elke quantummacrosociologische en —economische wetenschap kan ook macrotransitief gegeven worden. Elke MTvT-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat ook deze geestelijke hiërarchisaties cellulair kunnen geïntegreerd worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Jlein-Brabant België

Quantummacrosocio/econofysica/chemie

Quantummacrosocio/econoeco/geologie

Tensorveldeco/geologie Het Colosseum – Macrosociotransitief Tensorlandschappelijk Tele-onderwijs (MTlT I/II/III)

Elk quantummacroeco/geologisch oudtensorveld ooit kan macrotransitief onderwezen worden. Elke MTlT-presentatie/meditatie wordt macrotransitief onderwezen zodat al deze oudtensorveldlaboratoria kunnen ontmanteld en verdampt worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Quantummacroeco/geologie ea.

Kosmoneurosynthesis Het Macroneuroom – Macrosociotransitief Quantumneurobio/eco/geologisch Tele-onderwijs (MQT I/II/III)

Alle neurologische wetenschappen waaronder ook de quantumneurologie en de quantumchrononeurologie kunnen ontstaansinzichtelijk gegeven worden. Elke MQT-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen op zoek kan gaan naar deze zeer specifieke kosmoneurosynthesis. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Kosmochrononeurobio/eco/geomologie

Kosmopalaeogenomica ea.

Celbewustzijnsvergeestelijking Het Geestcelleven – Macrosociotransitief Bio/eco/geologisch Tele-onderwijs (MBT I/II/III)

Elke vorm van sociale celvergeestelijking kan teletransitief onderwezen worden. Elke MBT-presentatie/meditatie is beschikbaar en kan vrijelijk op- en aangevraagd worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrosocio/econobio/eco/geomologie ea.

Cellulaire Integratie der Levende Konstanten Fi – Hoogmacrotransitief Kosmofysicochemisch Onderwijs (HKfO I/II/III)

Elke levende macrokonstante is ontmoetbaar en herkenbaar in al zijn/haar manifestaties. Elke HKfO-presentatie/meditatie wordt hoogmacrotransitief gegeven zodat elkeen de manifestatielijnen dezer Levenden kan leren inschatten en tegemoettreden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België