Dynamisatiehuis Het Socioom – Samenbelichaamd Invoelend Onderricht mbt Sociobiologie, Sociochemie en Sociofysica (SIOS I/II/III)

Elke vereniging van mensen, dieren, planten en gesteenten kan sameningeschouwd, sameningevoeld en samengeïntegreerd worden. Elke SOIS-presentatie en/of elke SOIS-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen deze nieuwe diepduurzame omgevingscelverbindingsmogelijkheden leert begrijpen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

(Transcytosociobio/eco/geopathie)

Wereldkringhuis Het Solstitium – Samenbelichaamd Invoelend Onderricht mbt de Aarderotatie (SIOA I/II/III)

Elk deel van onze planetaire en primordiaalplanetaire rotaties is inschouwbaar, invoelbaar en integraal integreerbaar. Elke SIOA-presentatie en/of SIOA-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen deze komplexe systemen leert begrijpen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

(Transcytokosmobio/eco/geopathie)

Energetisch Relatiehuis Omphale – Samenbelichaamd Invoelend Onderricht mbt Transrelationaliteit (SIOT I/II/III)

Elke transparante relatie kan oorzakelijk ingeschouwd, ingevoeld en integraal geïntegreerd worden. Elke SIOT-presentatie en/of SIOT-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen inzicht krijgt in dit nieuwe transfenomeen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

(Transcytobio/eco/geopathie)

Hemeldynamiekhuis De Wielen – Samenbelichaamd Invoelend Onderricht mbt het Zon-Jupiter-Saturnussysteem (SIOZ I/II/III)

Elke multipele Zonnestelseldynamiek ooit kan oorzakelijk ingeschouwd, ingevoeld en integraal geïntegreerd worden. Elke SIOZ-presentatie en/of SIOZ-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen zicht krijgt op deze hemelkomplexiteiten. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Levensboomhuis Yggdrasil – Samenbelichaamd Invoelend Onderricht mbt Geofylogenomica en Astrofylogenomica (SIOGAg I/II/III)

Elk fylogenoom en elk oudfylogenoom kan ontstaansmatig ingeschouwd, ingevoeld en integraal geïntegreerd worden. Elke SOIGAg-presentatie en/of SOIGAg-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen deze oudwordingsgeschiedenissen van binnenuit leert begrijpen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

(Transfylonucleobio/eco/geopathie)

Bacteriehuis Escherichia coli – Samenbelichaamd Invoelend Onderricht mbt Geomicrobiologie en Astromicrobiologie (SIOGAb I/II/III)

Elk bacterioom en elk oudbacterioom ooit kan ontstaansmatig ingevoeld, ingeschouwd en integraal geïntegreerd worden. Elke SIOGAb-presentatie en/of SOIGAb-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen deze oudwordingsgeschiedenissen leert begrijpen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

(Microgeomologie / Astromicrogeomologie)

Transgeneratiehuis Het Transbioom – Samenbelichaamd Invoelend Onderricht mbt Transbiologie, -chemie en -fysica (SIOTbcf I/II/III)

Elk bioquantum en elk biotachyon ooit is cellulair integraal integreerbaar. Elke SIOTbcf-presentatie en/of SIOTbcf-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen deze wordingsprocessen leert invoelen, herkennen en integraal integreren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

(Transnucleobio/eco/geopathie)

Transgeneratiehuis Transkosmobioom – Samenbelichaamd Invoelend Onderricht mbt Transkosmobiologie ea (SIOTk I/II/III)

Elk geoquantum en elk geotachyon ooit is cellulair integraal integreerbaar. Elke SIOTk-presentatie en/of SIOTk-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen de oudwordingsgeschiedenissen der codexale planeetkernen en hun onderlinge verbindingen leert begrijpen, herkennen en integraal integreren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

(Transprimonucleobio/eco/geopathie)

Inklusiehuis ‘t Kinderrecht – Samenbelichaamd Oorzakelijk Omgevingsonderwijs (SOO I/II/III)

Elk kind heeft recht op inklusief omgevingsonderwijs en dit op het specifieke celniveau van elk kind afzonderlijk en van elke kindergroep afzonderlijk wat enkel door nonlineair celkontakt en nonlineair klustercelkontakt kan aangereikt worden. Deze nieuwe vormen van omvattende inklusiviteit bestrijken ook het (kluster)celkontakt met dieren, planten en gesteenten waarin vele hoogsensitieve kinderen reeds spontane ervaringen (helder)beleefd hebben. Elke SOO-presentatie en/of SOO-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen zich leert oriënteren in deze multipele samenbelichaamde belevingswereld. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Dorpsverbindingshuis Het Klustercelkontakt – Samenbelichaamd Omgevingsinvoelend Celconnecteren (SOC I/II/III)

Elke gemeenschap is in staat om zich als geheel innerlijk te verbinden dmv helderbewust en inzichtelijk celcontact waardoor de betrokken leefgemeenschappen elkaars noden van binnenuit leren aanvoelen en herkennen. Deze nieuwe celklustermogelijkheden laten spontaan gemeenschapsklachten bewust worden en oorzakelijk tot rust komen waardoor vele nieuwe groepstalenten zich kunnen ontwikkelen. Elke SOC-presentatie en/of SOC-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen zicht krijgt op deze nieuwe vormen van energetische groepssamenhang en groepsgroei. Bornem heeft hierin een wereldpioniersrol wat ook duidelijk zal blijken uit de spontane biovisionaire klustercelgevoelige ervaringen tijdens de sensitiviteitsvoordrachten. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Klustercelkonsulten/Simultaankonsulten zijn mogelijk.