Samenbelichaamd Omgevingsoverdrachtelijk Geologisch Onderwijs (SOGO(abc) I//II/III) // Environmentally Co-embodied Geological Transeducation (ECGT(abc) I/II/III)

Elke geologische wetenschap kan omgevingsoverdrachtelijk onderwezen worden. Elke SOGO-presentatie en/of elke SOGO-meditatie wordt teletranssensitief gegeven zodat elkeen deze nieuwe talentsensitieve mogelijkheden leert ervaren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Geomologie ea.

Every geological science can be environmentally-embodied transeducated. Every ECGT-presentation and/or every ECGT-meditation is teletranssensitively given so everyone can experience these new talentsensitive co-embodied possibilities.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgium Europe

Geomology ao.

Samenbelichaamd Omgevingsoverdrachtelijk String/braanecologisch Onderwijs (SOSO(abc) I/II/III)

Elke snaarwetenschap en elke braanwetenschap kan ook omgevingsoverdrachtelijk gegeven worden. Elke SOSO-presentatie en/of elke SOSO-meditatie wordt transbraansensitief gegeven zodat elkeen de nabijheid van deze wetenschappen leert herkennen en invoelen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckc1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Transkonsulten zijn mogelijk.

Scaloecomologie ea.

Transculturele Energetische Anthropologie – Samenbelichaamd Omgevingsoverdrachtelijk Anthropologisch Onderwijs (SOAO(abc) I/II/III)

Elke cultureel-anthropologische en elke cultureel-energetisch-anthropologische wetenschap kan ook overdrachtelijk en omgevingsoverdrachtelijk gegeven worden. Elke SOAO-presentatie en/of SOAO-meditatie wordt transkathartief en transemergokathartief gegeven zodat elkeen deze nieuwe transculturaliteitsmogelijkheden door oa kathartische integraties der cellulaire, elementair-cellulaire en ecocellulaire automaten leert onderkennen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Transkonsulten zijn mogelijk.

Transecomologie ea.

Samenbelichaamd Omgevingsoverdrachtelijk Exo/geoecologisch Onderwijs (SOExO(abc) I/II/III)

Elke exoeco/biologische en elke geoeco/biologische wetenschap kan omgevingsoverdrachtelijk gegeven worden. Elke SOExO-presentatie en/of elke SOExO-meditatie wordt emergokathartief gegeven zodat elkeen de verborgen emergenties van het lieve leven leert herkennen en celwerkelijk integreren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Exoecomologie ea.

Samenbelichaamd Omgevingsoverdrachtelijk Klimaat/systeemecologisch Onderwijs (SOKO(abc) I/II/III)

Elke eco/bioklimatologische wetenschap en elke systeemeco/biologische wetenschap kan transsensitief gegeven worden. Elke SOKO-presentatie en/of elke SOKO-meditatie wordt hoogtranssensitief gegeven zodat elkeen zicht krijgt op deze nieuwste transgene omgevingssysteemwetenschappen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Transkonsulten zijn mogelijk.

Systeemecomologie ea.

Wereldreuzenhuis – Samenbelichaamd Omgevingsoverdrachtelijk Giganto/boreoecologisch Onderwijs (SOGO(abc) I/II/III)

Elke gigantoecologische en elke boreoecologische wetenschap kan omgevingsoverdrachtelijk gegeven worden. Elke SOGO-presentatie en/of elke SOGO-meditatie wordt hoogtranssensitief gegeven zodat elkeen genuanceerd leert nadenken over deze reuzenkundige of gigantologische en reuzenheemkundige of boreologische wetenschappen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Transecokonsulten zijn mogelijk.

Gigantoecomologie ea.

Samenbelichaamd Omgevingsoverdrachtelijk Nano/microecologisch Onderwijs (SONO(abc) I/II/III)

Elke ecomicrobiologische en elke econanomicrobiologische wetenschap kan ook omgevingsoverdrachtelijk gegeven worden. Elke SONO-presentatie en/of SONO-meditatie wordt hoogtranssensitief gegeven zodat elkeen deelachtig leert zijn aan ons (nano)microbiële omgevingsleven. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Transkonsulten zijn mogelijk.

Microecomologie ea.


Samenbelichaamd Omgevingsoverdrachtelijk Archaeo/palaeoecologisch Onderwijs (SOAO(abc) I/II/III)

Elke archaeoecologische en elke palaeoecologische wetenschap kan omgevingsoverdrachtelijk gegeven worden. Elke SOAO-presentatie en/of SOAO-meditatie wordt hoogtranssensitief gegeven zodat elkeen de geschiedenissen celverbindend leert inschouwen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Transkonsulten zijn mogelijk.

Palaeoecomologie ea.

Wereldbuurthuis – Samenbelichaamd Omgevingsoverdrachtelijk Ethno/botanoecologisch Onderwijs (SOEO(abc) I/II/III)

Elke ethnoecologische en elke ethnobotanoecologische wetenschap kan ook Omgevingsoverdrachtelijk gegeven worden. Elke SOEO-presentatie en elke SOEO-meditatie wordt hoogtranssensitief gegeven zodat elkeen deze omgevingsbelichaming leert uitdragen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Transkonsulten zijn mogelijk.

Ethnoecomologie ea.


Wereldparticipatiehuis – Samenbelichaamd Omgevingsoverdrachtelijk Socio/econoecologisch Onderwijs (SOSoO(abc) I/II/III)

Elke socioecologische en elke econoecologische wetenschap kan omgevingsoverdrachtelijk gegeven worden. Elke SOSO-presentatie en/of SOSO-meditatie wordt hoogtranssensitief gegeven zodat elkeen deze nieuwe omgevingscelverbindingen leert invoelen en hanteren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Transkonsulten zijn mogelijk.

Ecomologie

Econoecomologie

Directe Burgerparticipatie

Directe Landschapsparticipatie ea.