Marinobioempathiehuis – Belichaamd Overdrachtelijk Oceanologisch Onderwijs (BOOO(abc) I/II/III)

Elke oceanografische wetenschap kan overdrachtelijk gegeven worden. Elke BOOO-presentatie en/of elke BOOO-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen zicht krijgt op deze nieuwe levende celwetenschappen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transkonsulten zijn mogelijk.

Transmarinobio/eco/geomologie

Entomobioempathiehuis – Belichaamd Overdrachtelijk Entomologisch Onderwijs (BOEO(abc) I/II/III)

Elke entomologische wetenschap kan overdrachtelijk gegeven worden. Elke BOEO-presentatie en/of BOEO-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen deze nieuwe talentmogelijkheden leert kennen. Een vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transkonsulten zijn mogelijk.

Transentomobiomologie Transentomoecomologie Transentomogeomologie

Partijhuis van de Planten en de Mineralen (PPM) – Belichaamd Overdrachtelijk Botanisch en Mineralogisch Besturen (BOB(abc) I/II/III)

Elke zoölogische, botanische, mycologische, entomologische en mineralogische celwetenschap kan belichaamd en belichaamd-overdrachtelijk aanwezig zijn bij eender welke institutionele en bestuurlijke besluitvorming. Elke BOB-presentatie en/of BOB-meditatie wordt hoogtranssensitief gegeven zodat eenieder zicht krijgt op deze eigenlijke stille transparante samenbelichamingen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

Partij van de Planten en de Mineralen

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transsysteemkonsulten zijn mogelijk.

Transsysteembiomologie Transsysteemecomologie Transsysteemgeomologie / Transsysteempico/nano/microbiomologie ea.

Isobioempathiehuis – Belichaamd Overdrachtelijk Isotopobiologisch Onderwijs (BOIO(abc) I/II/III)

Elke isotopische biowetenschap kan overdrachtelijk gegeven worden. Elke BOIO-presentatie en/of BOIO-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen zicht krijgt op deze nieuwe celwetenschappen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transkonsulten zijn mogelijk.

Isobiomologie Isoecomologie Isogeomologie / Transisobiomologie Transisoecomologie Transisogeomologie

Magnetobioempathiehuis – Belichaamd Overdrachtelijk Magnetobiologisch Onderwijs (BOMbO(abc) I/II/III)

Elke magnetobiologische wetenschap kan ook overdrachtelijk gegeven worden. Elke BOMbO-presentatie en/of BOMbO-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen zicht krijgt op deze nieuwe celmogelijkheden. Een vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transkonsulten zijn mogelijk.

Magnetobiomologie Magnetoecomologie Magnetogeomologie / Transmagnetobiomologie Transmagnetoecomologie Transmagnetogeomologie

Hydrobioempathiehuis – Belichaamd Overdrachtelijk Hydrobiologisch Onderwijs (BOHO(abc) I/II/III)

Elke hydrobiologische wetenschap kan ook overdrachtelijk gegeven worden. Elke BOHO-presentatie en/of BOHO-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen zicht krijgt op deze nieuwe celwetenschappen. Een vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transkonsulten zijn mogelijk.

Hydrobiomologie Hydroecomologie Hydrogeomologie / Chronohydrobiomologie Chronohydroecomologie Chronohydrogeomologie / Transhydrobiomologie Transhydroecomologie Transhydrogeomologie / Transchronohydrobiomologie Transchronohydroecomologie Transchronohydrogeomologie

Neurobioempathiehuis – Belichaamd Overdrachtelijk Neurobiologisch Onderwijs (BONO(abc) I/II/III)

Elke neurobiologische wetenschap kan ook overdrachtelijk gegeven worden. Elke BONO-presentatie en/of BONO-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen zicht krijgt op deze nieuwe spontane integraties. Een vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transkonsulten zijn mogelijk.

Neurobiomologie Neuroecomologie Neurogeomologie / Transneurobiomologie Transneuroecomologie Transneurogeomologie / Chrononeurobiomologie Chrononeuroecomologie Chrononeurogeomologie / Transchrononeurobiomologie Transchrononeuroecomologie Transchrononeurogeomologie

Chronobioempathiehuis – Belichaamd Overdrachtelijk Chronobiologisch Onderwijs (BOChO(abc) I/II/III)

Elke chronobiologische wetenschap kan ook overdrachtelijk gegeven worden. Elke BOChO-presentatie en/of BOChO-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat eenieder zich hiervan een voorstelling kan maken. Een vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminck1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transkonsulten zijn mogelijk.

Chronobiomologie Chronoecomologie Chronogeomologie / Transchronobiomologie Transchronoecomologie Transchronogeomologie / Systeemchronobiomologie Systeemchronoecomologie Systeemchronogeomologie / Transsysteemchronobiomologie Transsysteemchronoecomologie Transsysteemchronogeomologie

Landschapsempathiehuis – Belichaamd Overdrachtelijk Landschapsecologisch Onderwijs (BOLO(abc) I/II/III)

Elke landschapsecologische wetenschap kan overdrachtelijk gegeven worden. Elke BOLO-presentatie en/of BOLO-meditatie wordt transecosensitief gegeven zodat elkeen inzicht krijgt in deze nieuwe omgevingscelwetenschappen. Een vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Landschapsprojectbezoeken zijn mogelijk.

Transminerobiomologie Transmineroecomologie Transminerogeomologie / Transfytominerobiomologie Transfytomineroecomologie Transfytominerogeomologie

Sociobioempathiehuis – Belichaamd Overdrachtelijk Sociobiologisch Onderwijs (BOSO(abc) I/II/III)

Elke sociobiologische wetenschap kan overdrachtelijk gegeven worden. Elke BOSO-presentatie en/of BOSO-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen zicht krijgt op deze nieuwe omgevingscelwetenschappen. Een vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transkonsulten zijn mogelijk.

Sociobiomologie Socioecomologie Sociogeomologie / Transsociobiomologie Transsocioecomologie Transsociogeomologie