Vergeestelijkingsmeditaties onzer Melkweg (VMi) – Ultralaboratief Glactologisch Helderwijs (UGHi)

De graduele verdamping der Melkwegdelen bulg, zwartkern, schijf, armen en zwarthalo en der dwergmelkwegresten aan Haar buiten- en binnenkant kunnen eindelijk ultralaboratief onderwezen worden.

Pierre

Ultraglactobio•eco•geomologie

VA Vergeestelijkingsmeditaties onzer Aarde (UGHii)

VZ Vergeestelijkingsmeditaties onzer Zonnenstelsel UHH)

VLS Vergeestelijkingsmeditaties onzer Laniakeia•Superkluster (USH)

VU Vergeestelijkingsmeditaties onzer Universum (UKH)

Integratie der (Quantologische) Sociogeneobiologie en Palaeosociogeneobiologie (ISPsb) Het Erfwetenschapsmodel – Ultrageneratief Erfsociaalwetenschappelijk Helderonderwijs (UEHi)

Elk (oud)erfwetenschapsmodel ooit werd steeds erfmaatschappelijk gehierarchiseerd om het volk mentaal te kunnen sturen wat eindelijk ultrasociogeneogeneratief onderwezen kan worden. Elk dezer ’wetenschappelijke’ (oud)psychogeneomen worden tijdens onze UEH-presentaties/meditaties visionair aangeboden zodat onze hedendaagse uitlopers hieromtrent kunnen herkend en geintegreerd worden en een nieuwe Innerlijke Geest•Wetenschap eindelijk kan opstaan. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrasociogeneobio•eco•geomologie

Oudsociogeneoomheemkundige Kring Nibiru

ISPse Integratie der (Quantologische) Sociogeneoecologie en Palaeosociogeneoecologie (UEHii)

ISPsg Integratie der (Quantologische) Sociogeneogeologie en Palaeosociogeneogeologie (UEHiii)

Integratie der (Integrale) Quantumgeneobiologie en Quantumpalaeogeneobiologie (IQQpg) De SZZK* – Ultrageneratief Palaeo•Geneobiologische Helderonderwijs (UPGbH)

Elk gekwantiseerd en gehierarchiseerd (spiegel)erfweten kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UPGbH-presentatie/meditatie wordt ultra(palaeo)geneogeneratief gegeven zodat elkeen deze zeer specifieke gerichte spiegelkenniskwantisaties en spiegelkennishierarchisaties sinds vanouds leert herkennen en integreren. Ook de katum/tachyon/katyonfrekwenties kunnen indien verlangd (palaeo)geneovisionair verhaald worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrapalaeogeneobio•eco•geomologie

*Spiegelzelfzwaartekracht

Oudgeneoomheemkundige Kring Sumer

IQQe Integratie der Quantumgeneoecologie en Quantumpalaeogeneoecologie (UPGeH)

IQQg Integratie der Quantumgeneogeologie en Quantumpalaeogeneogeologie (UPGgH)

Integratie der Integrale Quantum(neuro)biologie en Katum(-)biologie (IIQKi) Het Spiegellichaam – Ultrabiogeneratief Kato•Clirobiologisch Helderonderwijs (UKCHi)

De volledige erfcelbiologie kan ultrabiogeneratief onderwezen worden. Elk UCbH-presentatie/meditatie wordt ultrabiogeneratief gegeven zodat elkeen onze neuro- en spiegelneurobiologische integratie gekoppeld aan onze (spiegel)biologische quantumevolutionaire integratie leert (helder)aanschouwen en (-)medebeleven. Ook de tachyon(-)- en katyon(neuro)biologie kunnen indien gewenst visionair verhaald worden. Een nieuwe spontane heldergroepscelverbinding is eindelijk verworven. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultraneurobio•eco•geomologie

IIQKii Integratie der Integrale Quantum(neuro)ecologie en Katum(-)ecologie Het Spiegellandschap – Ultraecogeneratief Kato•Cliroecologisch Helderonderwijs (UKCHii)

IIQKiii De Spiegelplaneet (UKCHiii)

(Katoptro- is Grieks voor spiegel)

(Cliro- is Grieks voor erfelijkheid)

Omgevingsintegratieve Uitvaartsverzorgingen (OUi) De Verinnerlijking – Ultrageneratief Sociobiomologisch Helder•Wedervaren (USHW)

Elke uitvaartsplechtigheid en elke euthanasieve invaartsplechtigheid kan hoogomgevingslijdzaam bijgestaan en helderinzichtelijk medegedragen worden zodat het gemeenschappelijke innerlijke bevrijdingsgebeuren eindelijk aanschouwelijk gemaakt wordt en volledig ultrasociogeneratief kan medebeleefd worden. Elke USHW-presentatie/meditatie wordt ultrasociogeneratief gegeven zodat elkeen de vele talentverheffende afscheidsmogelijkheden leert kennen van een omgevingsbelichaamde en dus hoogtransitieve uitvaart/invaart. Voorbereidene thanatobiomologische sessies zijn zeker mogelijk zodat een zekere geoefendheid tijdens de plechtigheid kan medegenomen worden. Inzichtelijke uitvaartsdiensten behoren tot de toekomstmogelijkheden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrasociobio•eco•geomologie ea.

GOU Gespecialiseerde Omgevingsintegratieve Uitvaartsverzorgingen ( Intertraumatief / Interlandschapstraumatief // Intergenerationeel / Interlandschapsgenerationeel // ea. )

OUii Omgevingsverheffende Uitvaartsvergeestelijkingen (UKHW)

Integratie der Landschapstraumatori (ILTT) / Het Cliroom¤ – Ultrageneratief Ecomemetisch en Ecomemomisch Helderonderwijs (UEEH)

Integratie der Komplexe Omgevingserfdrachtsverwikkelingen (IKO) Het Memoom

¤De Totaliteit der Erfdrachtvelden

Elke meme of memetische afhankelijkheidsactiviteit wordt onophoudelijk omgevingserfdrachtsmatig verhard, verhoekt en vermeerderd en kan hieromtrent perfect ultrageogeneratief onderwezen worden. Elke UEEH-presentatie/meditatie wordt ultrageogeneratief gegeven zodat elkeen de ware toedracht van experimentele deeltjesversnellers (QCE*) leert herkennen, begrijpen en integreren zodat ons uitzichtsloos dwangmentaalverbonden omgevingserfdrachtslijden eindelijk kan ophouden en voorgoed kan verdampen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrapalaeoclirobio•eco•geomologie ea.

*Quantum Continuum Ecologie

Alcoholisme Ca•C•Mg / Anarchie Be•Y•Mn / Armoede Pb•Ag•Hg / Bendevorming Zr•C / Economie Ti•B•C / Emigratie He•Al•Ca / Immigratie Cu•He•Be / Industrie Li•C•H / Kapitalisme C•Li•Ra / Moordzucht C•Pb•Al / Nationalisme Be•Sr•I / Ontvreemding Li•B•S / Oorlogsmisdaden C•U•Li / Politiek Nb•P•C / Prostitutie C•Au•Cu / Psychotici C•Ti•H / Religie Au•Sn•Cu / Sexueel Misbruikers C•Ti•Pb / Verslaving Fe•Ti•C / Wetenschap Cl•Ba•U / …

IQCB Integratie der Quantum Continuum Biologie (ILTT) Integratie der Lichaamstraumatori Het Genoom

IQCG Integratie der Quantum Continuum Geologie (IPTT) Integratie der Planeettraumatori Het Phaetoom