Macro/microbiomisch annex Macro/microexobiomisch Belichaamd Onderwijs (MMBO I/II/III)

De micro(exo)biologie evenals de macro(-)biologie* kan macrotransitief onderwezen worden zodat een nieuwe autobiologische duiding wetenschappelijk kan opstaan die alle Levensvormen voor elkeen leert omarmen. De MMBO-presentaties/meditaties worden hoogmacrotransitief gegeven zodat elkeen toegang krijgt de vele verborgen (omgevings)gelijktijdigheden in het voorlopig stille biologische leven. De nieuwe duidingen zijn oa het macrobioom, het macroexobioom, het microbioom, het microexobioom, het macroecoom, het macroexoecoom, het microecoom en het microexoecoom. Ook de (exo)planetaire belichamingsvelden kunnen bij gevorderden aan bod komen. Eventueel zijn de (exo)ecomische landschapsduidingen ook aanbiedbaar tot zelfs verderdoor. Een kleine (natuurlijke) vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Micro(exo)biomica Macro(-)biomica Micro(-)ecomica Macro(-)ecomica Micro(-)geomica Macro(-)geomica

* Macrobiologische gelijklopendheden bevinden zich in het mensenrijk, dieren-, primaten-, planten-, zwammen-, mineralen-, insecten-, korstmossen-, waterdieren-/planten- en het kleuren- waarbij/na ook elk rijk apart nog eens macrobiologisch kan geduid/meervoudig bijgestaan worden.

Belichaamd Macrobio/eco/geologisch Onderwijs (BMO I/II/III)

De macrobiologie leert ons dat de omvattendheid van ons geestelijk quantumbestaan evolueerde langs alle mogelijke delen van onze Levensboom en dus ook op deze ingenieuze gelijktijdigheden in omgevingsverantwoordelijkheid celbewust kunnen verhaald worden door celvergeestelijking zodat onze levensvisie nieuwe hogere fundamenten kan verkennen en uiteindelijk belichamen. Elke BMO-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat eenieder zich leert oriënteren in alle mogelijke quantumevolutionaire richtingen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macroexobio/eco/geomologie

Quantum Tachyon Evolutie (QTE I/II/III)

Elke geïntegreerde QTE-presentatie/meditatie wordt macro(exo)transitief gegeven zodat eenieder zo komplex mogelijk kan meegenieten van dit nieuwe Macro(exo)transitieve Onderwijs. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Quantum Astrofysische Evolutie (QAE)

Quantum Glactofysische Evolutie (QGE)

Transitieve Bio/Fyto/Minerosociologie (TBFM I/II/III)

Elke (foto)sociologische wetenschap kan ook belichaamd en geïntegreerd gegeven worden zodat nieuwe celgeestelijke samenlevingsvormen kunnen ingevoeld worden. Elke TBFM-presentatie/meditatie wordt hoogtransitief aangeboden zodat elkeen deze nieuwe samenbelichamingen leert herkennen en aanbezoeken. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrofotofytosociomologie

Macrofotominerosociomologie

Transitieve Pneumatologie / Transitieve Culturele Pneumatologie (TP/TCP I/II/III)

Elke mystieke (palaeo)anthropologische wetenschap kan ook hoogtransitief en dus belichaamd gedoceerd en telegedoceerd worden. Elke TP/TCP-presentatie/meditatie wordt geestcelmatig aangeboden zodat elkeen celverbinding tot omgevingscelverbinding kan maken met zijn/haar mystieke tot aartsmystieke levensinteresses en/of omgevingslevensinteresses. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Transitieve (Palaeo)Ecopneumatologie

Transitieve (Palaeo)Culturele Ecopneumatologie

Cellulaire Integratie Emergentievelden (CIE)

Alle Emergenties zijn uiterlijk-onderling gehyperlineariseerd en kunnen hierin hoogtransitief/-lijdzaam verdampt worden. Elke CIE-presentatie/meditatie wordt transitief/lijdzaam gegeven zodat elkeen deze gequantiseerde omgevingsvormen van ‘non-lineaire evolutie’ leert kennen en doorbreken. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Kosmobio/eco/geomologie

Staten Regionaal Rivierenland SRR (SNB/E) – Transitief Verbindend Verheffen (TVV I/II/III)

Het Rivierenland wordt ook hoogtransitief en dus omgevingsbelichaamd bestuurd waardoor alle verharde eco/biopsychologieën en socio-/-psychologieën worden losgeweekt en verdampt zodat oude landschapstrauma’s voorgoed ecocellulair kunnen integreren en alle (stille) culturele, (volks)geneeskundige en sociaal-politieke initiatieven boven zichzelve(n) kunnen uitstijgen. Deze bijeenkomsten worden op omgevingsverzoek georganiseerd en bevatten alle nieuwverworven (omgevings)integratiemechanismen zodat iedereen celbewust kan meeleren/meegenieten. Elke TOVV-presentatie/meditatie wordt hoogtransitief gegeven zodat iedereen kan meevolgen hoever de geestelijke ontwikkeling van het Rivierenland en haar integrale welzijnszorg plus domeinswelzijnszorg staan. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com. 003233453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Ecomologie Fotoecomologie Macroecomologie Macrofotoecomologie

Socioecomologie Fotosocioecomologie enzovoort.

Transitief Fotobioecologisch/Fotobiogeologisch/Fotoecogeologisch Handelen (TFH I/II/III)

Elke fotobioeco/-biogeo/-ecogeologische wetenschap kan hoogtransitief bedreven worden en celwetenschappelijk samengedragen worden. Elke TFH-presentatie/meditatie wordt (tele)transitief gegeven zodat elkeen inzicht krijgt in dit nieuwe spontane burger-/omgevings-/burgeromgevingsberaad. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Foto(exo)bioecomologie Foto(exo)biogeomologie Foto(exo)ecogeomologie

Kinder/Burgerberaad Omgevingsberaad Kinder/Burgeromgevingsberaad

‘KINDER/BURGERBERAAD met alle rijken’

‘KINDER/BURGEROMGEVINGSBERAAD met alle rijken’

Transitief Fotobio/eco/geosferisch Onderwijs (TFO I/II/III)

Elke sfeer ooit kan hoogfototransitief aanbezocht en aanbelichaamd worden zodat de inzichtelijke samenleefbaarheid van alle landschappen systeemsocioecologisch kan verzekerd worden. Elke TFO-presentatie/meditatie wordt hoogfototransitief gegeven zodat elkeen deze inzichtelijke verbindingstalentmogelijkheden leert aanschouwen en vertegenwoordigen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Fotobio/eco/geomosferische Belichaming

Fotoastrobio/eco/geomosferische Belichaming

Transitief Celgeesteliik Arbeidsonderwijs (TCA I/II/III)

Elke vorm van talent- en heldertalentontwikkeling kan arbeidsgeestelijk aangewend worden. Elke TCA-presentatie/meditatie laat jou vanuit jouw specifieke arbeidssituatie celgeestelijke oktaven zoeken om jouw arbeidssituatie deelachtig te maken aan meervoudige braakliggende belichamings- en omgevingsbelichamingsmogelijkheden die achteraf blijken gewone geestelijke bekwamingsvoortzettingen te zijn van jouw specifieke arbeidskunde in functie van nieuwe arbeidswaarden die geesttalentmatig de oude financiele ‘beurswaarden’ ver achter zich laten. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Macroergobio/eco/geomologie.