Celconnectoomhuis – Belichaamd Overdrachtelijk Celverbindend Onderwijs (BOCO(a) I/II/III)

Elke levende Cel kan zich onderling verbinden met alle andere cellen van mensen, dieren, planten en mineralen. Elke BOCO-presentatie en/of BOCO-meditatie wordt transcytosensitief gegeven zodat elkeen de spontane mogelijkheden van deze wereldcelverbindingen leert kennen en herkennen. Een vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transcelkonsulten zijn mogelijk.

Cytobiomologie Cytoecomologie Cytogeomologie / Fotocytobiomologie Fotocytoecomologie Fotocytogeomologie

Cytobiogeomologie Cytoecogeomologie / Fotocytobiogeomologie Fotocytoecogeomologie

Econobioempathiehuis – Belichaamd Overdrachtelijk Econobiologisch Onderwijs (BOEcO(a) I/II/III)

Elke econobiologische wetenschap kan overdrachtelijk gegeven worden. Elke BOEcO-presentatie en/of BOEcO-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen deze celwetenschappen leert ervaren. Een vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transkonsulten zijn mogelijk.

Econobiomologie / Palaeoeconobiomologie / Socioeconobiomologie / Palaeosocioeconobiomologie

Ethnobioempathiehuis – Belichaamd Overdrachtelijk Ethnobiologisch Onderwijs (BOEtO(a) I/II/III)

Elke ethnobiologische wetenschap kan overdrachtelijk onderwezen worden. Elke BOEtO-presentatie en/of BOEtO-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen zicht krijgt op deze nieuwe omgevingsintegratieve celmogelijkheden. Een vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transkonsulten en teletranskonsulten zijn mogelijk.

Ethnobiomologie Ethnoprimatobiomologie Ethnozoöbiomologie Ethnobotanobiomologie Ethnomycobiomologie Ethnoentomobiomologie Ethnominerobiomologie / Ethnoeconobiomologie / Palaeoethnobiomologie / Palaeoethnoeconobiomologie

Transsensitieve Konsultaire Opleidingen – Belichaamd Invoelend Persoonlijk Onderwijs (BIPO I/II/III)

Er zijn vele vormen van transkonsulten en transcelkonsulten mogelijk die allen nieuwe vormen van persoonlijk empathisch en persoonlijk kernempathisch celcontact voorstaan. Elke BIPO-presentatie en/of BIPO-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen deze overdrachtelijke celcontactnames leert invoelen en hanteren. Een vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Bornem

Transkonsulten zijn mogelijk in verschillende disciplines.

Biomologie Ecomologie Geomologie

Kosmobiodynamica – Belichaamde Overdrachtelijke Biodynamieken (BOB I/II/III)

Elk inzichtelijk kosmobioenergetisch talent kan transsensitief ter lering aangeboden worden. Elke BOB-presentatie en/of BOB-meditatie wordt transcelsensitief gegeven zodat elkeen deze nieuwe talenten leert ervaren en begrijpen. Een vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Talentleerkonsulten zijn mogelijk.

Empathiehuis Medemenselijkheid

Elke ontmoeting in empathie, transempathie, exoempathie en transexoempathie is mogelijk in de Volkshogeschool te Bornem en dit volledig vrijblijvend.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Meditatiehuis Schip van Kalis – Belichaamd Tele-Onderwijs (BTO I/II)

Dagdagelijks zijn er omgevingsbelichaamde meditaties in het dorpsraadshuis te Bornem die alle vormen van hooggevoelig heelonderricht, -onderzoek en -bestuur innerlijk trachten bij te staan. Telkens worden de laatste nieuwe inzichten transbelichaamd aangereikt zodat er een telemeditatief cytobiocontinuum ontstaat voor alle oude en nieuwe medewerk(st)ers in het inzichtelijk belijden van het oorzakelijke leven. Alle nieuwe ge√Įntegreerde (sterre)wetenschappen van deze site kunnen er tegelijkertijd hoogtelesensitief in aanbelichaming genomen worden te 14/17/20 en 23.00u. in telkens anderhalfuur durende stiltesessies. BTO-presentaties zullen het telemeditatieve belichamingsprincipe technisch uit de doeken doen zodat elke (hoog)sensitiefbegaafde in vrije spontane belichaming en spontane omgevingsbelichaming leert te leven. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Gidspunt Kludde – Belichaamd Mytho-Historisch Onderwijs (BMHO I/II/III)

Elke streek heeft haar eigen meervoudige (legendarische) ontstaansgeschiedenissen die allen cellulair integreerbaar zijn ongeacht de metahistorische complexiteit van haar verborgen overlevering(en). Voornamelijk rond oude volkshoofdplaatsen met beladen landschapsmonumenten is er een amalgaam van onbegrepen restgestaltes en restlandschapsfenomen die allen volledig mytho-historisch duidbaar zijn voor de hoogandersbegaafde onderzoek(st)er. Dit cytohistoriobiomologisch en cyto(-)ecomologisch genuanceerd onderricht inspireert vele meerbegaafde jongeren tot een eigen empathief streekonderzoek onder vele wetenschapsintegratieve vormen. Elke BMHO I/II-presentatie wordt translegendesensitief gegeven zodat eenieder oorzakelijk leert invoelen met betrekking tot onbegrepen oudomgevingsbelichamingsoverleveringen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie