Omgevingsbelichaamd Oud-Vlaanderen (OOV) Het Hyper▪︎Borea der Reuzen – Ultrageneratief Palaeogigantobio/eco/geologisch Tele-Onderwijs (UPggTO)

De Wereldemergenties der Reuzen kunnen doorheen een ’Omgevingsbelichaamd Oud-Vlaanderen’ ultrageneratief onderwezen worden.

Beatrijs & Pierre

Ultraethnogigantobio/eco/geomologie ea.

OOV Het Dispargum / OOV Het Schip van Kalis / OOV De Zwaneburcht / OOV Malpertuus / OOV De Fernybloem / OOV De Salische Wilg ea.

Quantum Plasma Computer Continuum Integratie (QPCCI) Het Derde Positieve – Ultrageneratief Plasmabio/eco/geologisch Tele- Onderwijs (UPTO)

Elk kosmobioplasmalaboratorium of plasmageestlaboratorium kan ultrageneratief onderwezen worden.

Pierre

Ultraplasmabio/eco/geomologie ea.

QECCI Quantum Exoplasma (Computer) Continuum Integratie Het Derde Neutrale – Ultrageneratief Exoplasmabio/eco/geologisch Tele-Onderwijs (UETO)

VTVLB Vrije Transplasmapostume Volks•Landschapsuniversiteit Borea

TACCI Tachyon Antiplasma (Computer) Continuum Integratie UAP*

*Unidentified Aerial Phenomena

Integratie der Primordiale Elementaire Continua (IPEC) Het Hemellandschap – Ultralaboratief Primordiaal Atomair Tele-Onderwijs (UPATO)

Alle terrestriele primordiale atomen en hun specifieke fusie- en collidercontinua zijn ultralaboratief onderwijsbaar. Elke UPATO-presentatie/meditatie wordt ultralaboratief gegeven zodat elkeen deze primaire atoomcontinua kan leren kennen en begrijpen in hun vele vormen van (kosmisch) restbestaan. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

Ultracontinuogeo/joviomologie ea.

VTHH/VTUH Vrije Transpostume Hemellandschapsuniversiteit/Ultraversiteit Hemelaar