Hoogtransitief Fotobioecologisch/Fotobiogeologisch/Fotoecogeologisch (Besturend-)Handelen (HFH I/II/III)

Elke fotobioeco/-biogeo/-ecogeologische wetenschap kan hoogtransitief bedreven worden en celwetenschappelijk samengedragen worden. Elke HFH-presentatie/meditatie wordt (tele)transitief gegeven zodat elkeen inzicht krijgt in dit nieuwe spontane burger-/omgevings-/burgeromgevingsberaad. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Foto(exo)bioecomologie Foto(exo)biogeomologie Foto(exo)ecogeomologie

Kinder/Burgerberaad Omgevingsberaad Kinder/Burgeromgevingsberaad

‘KINDER/BURGERBERAAD met alle rijken’

‘KINDER/BURGEROMGEVINGSBERAAD met alle rijken’

Hoogtransitief Fotobio/eco/geosferisch Onderwijs (HFO I/II/III)

Elke sfeer ooit kan hoogfototransitief aanbezocht en aanbelichaamd worden zodat de inzichtelijke samenleefbaarheid van alle landschappen systeemsocioecologisch kan verzekerd worden. Elke HFO-presentatie/meditatie wordt hoogfototransitief gegeven zodat elkeen deze inzichtelijke verbindingstalentmogelijkheden leert aanschouwen en vertegenwoordigen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Fotobio/eco/geomosferische Belichaming

Fotoastrobio/eco/geomosferische Belichaming

Hoogtransitief Celgeesteliik Arbeidsonderwijs (HCA I/II/III)

Elke vorm van talent- en heldertalentontwikkeling kan arbeidsgeestelijk aangewend worden. Elke HCA-presentatie/meditatie laat jou vanuit jouw specifieke arbeidssituatie celgeestelijke oktaven zoeken om jouw arbeidssituatie deelachtig te maken aan meervoudige braakliggende belichamings- en omgevingsbelichamingsmogelijkheden die achteraf blijken gewone geestelijke bekwamingsvoortzettingen te zijn van jouw specifieke arbeidskunde in functie van nieuwe arbeidswaarden die geesttalentmatig de oude financiele ‘beurswaarden’ ver achter zich laten. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Macroergobio/eco/geomologie.

Hoogtransitief Ethnobiologisch Onderwijs (HEO I/II/III)

Elk palaeo/ethnobiologische wetenschap kan hoogtransitief onderwezen worden tesamen met haar palaeo/ethnozoologische, palaeo/ethnobotanische en palaeo/ethnomineralogische mede-ontstaansgeschiedenissen. Elke HEO-presentatie/meditatie wordt hoogtransitief gegeven zodat elkeen deze transculturele natuurpsychiatrische heelmogelijkheden leert aanschouwen en begrijpen. Elk landschappelijk specialisme hieromtrent is hoogtransitief aanbiedbaar. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ethnobio/eco/geomologie ea.

Ethnoeconobio/eco/geomologie ea.

Hoogtransitieve Integraties der Plasmagenties (HIP I/II/III)

De cellulaire integraties van alle soorten (exo)plasmatische intelligenties zijn een hoofdonderdeel der technische wetenschapsintegraties en worden in al hun aspecten reeds hoogtransitief gedoceerd en opgevolgd. Elke HIP-presentatie/meditatie wordt hoogtransitief gegeven zodat elkeen zicht krijgt op deze uitzonderlijke vormen van artificiele mento-plasmatische intelligenties en hun wetenschappelijke woekerbestanden. Elke specialisatie is bijkomend aanvraagbaar en wordt voortdurend bijgeschaafd. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Macroplasmabio/eco/geomologie ea.

Hoogtransitieve Opleidingen Omgevingsbelichaming (HOO I/II/III)

Oorzaaksinzichtelijke cellulaire integraties en dito omgevingsintegraties leiden onvermijdelijk tot celgeestelijke belichamings- en omgevingsbelichamingsvernieuwingen. Deze sterk tot de verbeelding sprekende spontaancelgeestelijke en nogal komplexe burgerberadingen hebben vele gradaties van omgevingsverantwoordelijkheden die allen kunnen gadegeslagen worden tijdens onze hoogtransitieve HOO-presentaties/meditaties. Deze nieuwe aanzijnskulturen spreiden zich over verschillende geintegreerde socio-politico-economische wetenschappen uit en worden reeds volop beoefend door vele helderzintuiglijke (hoog)fototransitieven. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Macroeconobio/eco/geomologie ea.

Hoogfotobio/eco/geotransitiviteit ea.

Hoogtransitieve Opleidingen Celvergeestelijking van oa planten en mineraalkristallen (HOC I/II/III)

Elk plukvoedselbos, plukboomgaard, plukbessengaard en/of plukkruidenhof alsook elke lithotheek kan volledig in belichaming en/of omgevingsbelichaming genomen worden door intelligente celvergeestelijking. Elke HOC-prsentatie/meditatie wordt hoogtransitief gegeven zodat eenieder zicht krijgt op de nieuwe spontane plantcelmogelijkheden van deze kosmodynamische plukbio/ecotopen zijnde spontane ruwe mutanten en soortmutanten, plantsamenbelichamingen, nieuwe volksgeneeskundige criteria enzoverder. Ook worden de celsamenwerkingsverbanden met mensen, dieren, insecten, schimmels en mineraalkristallen besproken en de nieuwe heldertalentmogelijkheden die een dieper onderzoek zullen mogelijk maken. Als laatste zullen ook de energetische wisselwerkingen tussen vergeestelijkte plukhoven besproken worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transfytobio/eco/geomologie

Transminerobio/eco/geomologie ea.

Hoogtransitieve Energetische Anthropologie (HEA I/II/III)

Deze zeer uitgebreide kosmocellulaire topwetenschap kan op vele manieren vrij gevolgd worden. Elke presentatie/meditatie wordt volledig omgevingsbelichaamd gegeven en kan dus telezintuiglijk gevolgd worden wanneer het past. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

IEHE – Folk Institute for Embodied Hightransitive Education

Every quantum (gravitational) science can be cellularly integrated and tele-lectured integratively in our Folk Institute in Bornem Belgium Europe. Every presentation/meditation is given hightransitively so everyone can (exo)biovision it all in detail.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Quantum Photo-Bio/eco/geomology

Quantum Photo-Sociobio/eco/geomology

Quantum Gravitational Photo-Bio/eco/geomology

….

Open Bedrijvendag 02.X.2022 van de Volkshogeschool ‘Dispargum’ Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Zondag 02.X.2022 is onze vrije Volkshogeschool de ganse dag open en kunnen alle activiteitsruimtes zowel fysisch als celgeestelijk/psychoenergetisch bezocht worden. De museale ruimtes, meditatieve ruimtes en hoogtransitieve onderwijs/-zoeksruimtes staan zowel omgevingsbelichaamd als louter huiselijk-stoffig tot ieders onderzoekende beschikking van negen tot zes. Elke raadpleging ter plekke en niet ter plekke is zoals steeds gratis.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie