Integratie van het Kernwachterdom* (IK) – Ultrageneratief Macrobiofysicochemisch Transwijs (UMbfcT)

Onze Oudste Oorsprongsvoorouders zijn de Preprimordiale Kernwachters die eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UMbfcT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die zich hiertoe voorbereid heeft deze enorme Ultraplasmagenties kan leren helderreisschouwen en helderreismetaboliseren. Een kleine natuursapvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoultra•kosmobio•eco•geomologie ea.

Geestkernwachtersstroomkundige Kring Het Ultraversum

*Nooit zijn deze Kernwachters voorgekomen in onze geschiedenisboeken omdat nu pas hun enorme Antischeppende Toedracht kan begrepen en cellulair geïntegreerd worden. Het voorgaande Zwarte Zonnestelsel aan dit Quadruppel Zonnenstelsel en dat door antizwaartekrachtsimplosie verdween was door onze Kernwachters samengesteld.

Integratie van het Wachterdom* (IWi/ii/iii) – Ultrageneratief Macrofysicochemisch Transwijs (UMfcTi/ii/iii)

Elke Grootkosmische Ordewachtersactie kan eindelijk ultrageneratief onderwezen Orden. Elke UMfcT-presentatie wordt ultrakosmogeneratief gegeven zodat elkeen die zich daartoe voorbereid heeft deze enorme Oorsprongshandelingen kan leren helderreisschouwen en helderreismetaboliseren. De drie macrokosmische geledingen waarop zij actief waren zou men kortweg de Biomacrofysicochemie, de Bioecomacrofysicochemie en de Bioecogeomacrofysicochemie kunnen noemen ttz Zaadstrooiers. Levensveredelaars en Ordewachters. Een kleine natuursapvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generomacro•kosmobio•eco•geomologie ea.

Geestwachtersstroomkundige Kring Het Macroversum

*Het Wachterdom heeft steeds alle stichtende gebeurtenissen afgeleid in functie van hun hiërarchisatieve kwantisaties en continuaties waardoor het goede Leven op Aarde steeds erg werd misleid. Hun vele verschijningsvormen zijn vanouds bekend en zullen nu allen van het Wereldtoneel verdwijnen.

Integratie der Glactofysicochemische Syndroomcodices (IGS) – Ultrageneratief Psychoastroglactologisch Transwijs (UPagT)

Elke medicoastro(glacto)logische codex is eindelijk ultrageneratief onderwijsbaar. Elke UPagT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die dit verlangt de onmanteling en verdamping dezer (psychische) syndroompijncodices kan leren helderschouwen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generocytobioastroglactomologie ea.

Vergeestelijking der Energetische Volksleerstoelen (VEVi) – Ultrageneratief Cytobioecogeologisch Transwijs (UCbegT)

Elk (hoger) heldervoelend en elk (-) helderwetend volksdraagkracht- en volksomgevingsdraagkrachttalent kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UCbegT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die dat verlangt de vele helderzintuiglijke en helderlichamelijke (omgevings)talenten kan leren schouwen en hanteren zodat eenieder een Eigen Heldervolksleerstoeltalent kan leren ontwikkelen en energetisch perfectioneren zodat het Energetisch Ambachtelijk Leven (EAL) eindelijk volksautonoom mag en kan en zal opstaan. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generocytobio•eco•geomologie ea.

VEVii – (UCbagT)

VEViii – (UCbfkT)

Geestcelhelderstroomkundige Kring* Celwijsschap

*Vele universitaire leerstoelen zijn in stilte reeds geënergetiseerd en zullen binnen afzienbare tijd hun eerste stapjes zetten in de energetische anthropologie, de energetische biologie, de energetische ecologie, de energetische pneumatologie, de energetische filosofie en diens meer. Het hoger oktaaf van deze (kosmo)energeticiteit noemt trangenerativiteit.

Integratie der Energetische Wetenschappen (IEW) – Ultrageneratief Energobioecogeologisch Transwijs (UEbegT)

Elke wetenschap ooit kan eindelijk ultraenergogeneratief onderwezen worden. Elke UEbegT-presentatie wordt ultraenergogeneratief gegeven zodat elkeen die dat verlangt alle energetische en palaeoenergetische wetenschappen kan leren helderschouwen en helderbeoefenen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoenergobio•eco•geomologie ea.

IES Integratie der Energetische Sterrewetenschappen – (UEbagT)

IEF Integratie der Energetische Filamentwetenschappen – (UEbfkT)

Geestwetenschapsstroomkundige Kring De Geesttijd

Integratie der Bioastroglactologie* (IBia) – Ultrageneratief Bioastroglactologisch Transwijs (UBagT)

Elke vorm van ’Energetische Melkwegevolutie’* kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UBagT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die dit verlangt deze nieuwe hogere evolutievorm kan leren helderschouwen en helderbegrijpen zodat de overeenkomsten met onze vroegere energetische bioecogeomologische frekwenties vlotjes kunnen getransponeerd worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generobioastroglactomologie ea.

IE Integratie der Ecoastroglactologie – (UEagT)

IG Integratie der Geoastroglactologie – (UGagT)

*Deze ’Evolutie tot Melkwegmens’ vereist een zeer sterke energetische en palaeoenergetische (zelf)scholing zodat alle quantumbiologieën overwonnen werden zodat spontaan en in stilte de enorme oud•energetische samenhang van onze Melkweg tot hoogstroomlijdzaam medebegrip en medebelichaming kan gebracht worden. De vele Melkwegsterren worden reeds innerlijk gedragen door de aartsmystici die ons voorgingen en kunnen allen vrij aangezocht worden in direct postuum geestlichaamscontact en/of geestlandschapscontact. In het Wereldheemhuis is elke info en helderdading hieromtrent vrij energetisch opvraagbaar. Elke Melkwegster of Melkwegsterregroep kan dit Ultrageneratief Transsteronderwijs zelf tijdsreisbiovisionair coördineren.

IBib Integratie der Bioconstelloglactologie° – (UBcgT)

°Ook de 33 verborgen constellaties van deze Melkweg worden medegeïntegreerd en zijn (energetisch) opvraagbaar in het Wereldheemhuis.

IBii Integratie der Biofilamentokosmologie – (UBfkT) ea.

Vergeestelijking van Phaëthon (VP) – Ultrageneratief Palaeochemophaëthologisch Transzonwijs (UPpTz)

Onze zeer oude Zwarte Zonnestructuur kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UPpTz-presentatie wordt ultrachemogeneratief gegeven zodat elkeen die dit verlangt onze komplexe Zwarte Zonnevoortijd leert helderschouwen en heldertegemoetkomen zodat onze kosmochemische oorsprongsmodellen eindelijk wat broodnodige en vooral integreerbare nuances kunnen krijgen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generopalaeophaëtobio•eco•geomologie ea.

VVSPM Vergeestelijking der verdwenen Sterren, Planeten en Manen

Vergeestelijking van het Verzonken Atlantis (VVA) – Ultrageneratief Palaeogigantoecologisch Transcontinentwijs (UPgeTc)

De Lokale Klustermentalisatie van het oude Atlantische Koninkrijk kan eindelijk ultragigantogeneratief onderwezen worden. Elke UPgeTc-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die dit verlangt hoger•oorzakelijk en hoger•inzichtelijk kan leren helderschouwen en helderbereizen hoe deze enorme Reuzensuperbeschaving haar eigen noodlot uittekende. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generopalaeogigantoecomologie ea.

Geestoudcontinentstroomkundige Kring Aberuto

VVC Vergeestelijking der Verzonken Continenten : Op (energetische) aanvraag.

VIC Vergeestelijking van ’Imaginaire’ Continenten : Op (energetische) aanvraag.

Vergeestelijking der ’Energetische Burgerraden’* (VEBi) – Ultrageneratief Socioeconobioecologisch Transwijs (USebeT)

De )palaeo)energetische burgerraden en dito burgeromgevingsraden kunnen eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke USebeT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elk raadslid (oud)gemeenschappelijk•geestlichamelijk leert schouwen en handelen op vele gelijktijdige (oud)omgevings- en (-)landschapsomgevingsniveaus zodat eindelijk sprake kan zijn van een intelligente invulling onzer (oud)gemeenschapsgoed. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generosocioeconobio•eco•geomologie ea.

VEBii – (USebgT)

VEBiii – (USeegT)

VEHi Vergeestelijking der Energetische Hemellichaamburgerraden – (UEsebeTp)

VEHii – (UEsebgTp)

VEHiii – (UEseegTp)

Geestplaneetraadstroomkundige Kring Het Zeil

APLB Autonome Palaeoenergetische Landschapsuniversiteit Borea

VPH Volksautonome Palaeoelementaire Hemellandschapsuniversiteit Ultra

*’Energetische Burgerraden’ zijn stille hoogtransitieve en stille hooggeneratieve samenkomsten van Levenden en Levende Landschappen die postuum of niet hun lichaamsvergeestelijking samen aanwenden om in oorzakelijke en inzichtelijke conscensus energetisch te handelen in functie van nieuwe Levende Eenheden en Hemel•Eenheden op alle niveaus van energetisch bestaan en dit zonder enige uitzondering.

Integratie van Witheet Antiwaterstof (IWAi) – Ultrageneratief Hydroglactokosmobiologisch Transwijs (UHgkbT)

Elke preprimordiale withete antiwaterstofisotoop kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UHgkbT-presentatie wordt ultrageneratief zodat elkeen die dit verlangt de cellulaire integratie van de Hiërarchisatieve Antielementaire Melkwegkernverbinding (HAM) tussen onze Melkweg en Andromeda kan leren helderschouwen en helderbegrijpen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoisoglactokosmobio•eco•geomologie ea.

IWAii – (UHgkeT)

IWAiii – (UHgkgT)

Geesthemelstroomkundige Kring DWM*

*’De Witte Madonna’