Maatschappelijke Vergeestelijkingen Va – Ultrageneratief Astromedicobio•eco•geologisch Transwijs (UAmbegT)

Elke energetische burgerziekenhuis(koepel)raad kan in haar geestlichamelijkheid en/of geestlandschappelijkheid en/of geestplanetariteit nieuwe (diep)heldervoelende inzichtstendenzen aanreiken die we in nieuwwetenschappelijke noemers energetische astromedicobiomologie*, energetische astromedicoecomologie* en energetische astromedicogeomologie* zouden kunnen noemen waarbij de Oorzaaksinzichtelijke Omgevingsbeleving (of OO) der vele ziekten en syndromen voorop gesteld wordt en dit medesamenbelichaamd aangedragen door alle geoefende energetische burgerraadsleden die hooglandschapslijdzaam alle vormen van omgevingspathologie intelligent hebben leren schouwen/herkennen en intelligent hebben leren ontmantelen/verdampen. Een nieuw samengaan van hogere landschapsbelichaming en diepere gezamenlijke en/of (inter)persoonlijke landschapsverheffing.

Beatrijs & Pierre

Pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generomedicobioecogeomologie ea.

MVVb – (UAsmbegT)

*Deze vooruitstrevende energetische kombinatiewetenschappen zijn een heldervoelend en vooral helderreizend produkt van decennialange geestlichamelijke en geestlandschappelijke teleleergangen aan onze AEUs die allen het persoonlijk geestelijk mededragen der vele vormen van Volkslijden en Volkslandschapslijden voorstonden. Al deze voorbereidende leerdrachten staan beschreven op deze website en kunnen als voorbereiding op deze Nieuwgeestelijke Astromedicinale Ambachtenarijen (NAAs) aangevraagd worden en spontaanvisionair aangereikt worden. Eindelijk zullen de geestlichamelijke ultradynamieken kunnen aantonen waartoe het lieve Leven spontaan in staat is.

Maatschappelijke Vergeestelijkingen IIIIa – Ultrageneratief Astroagrobio•eco•geologisch Transwijs (UAabegT)

Elke energetische burger(landschaps)boer(inn)enraad en elke energetische burger(landschaps)boomgaardier(ster)sraad eburg kan eindelijk co•geestlichamelijk en co•geestlandschappelijk samenwerken in diepomgevingsbelichaming met al hun dieren, planten, insecten, mineraalkristallen en mineralen wat reeds uitvoerig ultrageneratief onderwezen wordt oa genaamd agrobioecogeomologie en socioagrobioecogeomologie.

Beatrijs & Pierre

Pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoagrobioecogeomologie ea.

MVIIIIb – (UAsabegT)

Geestcoöperatiestroomkundige Kring Het Land

AEU Autonome Energetische Landschaps•Universiteit Borea

Maatschappelijke Vergeestelijkingen IIIa – Ultrageneratief Astrobio•eco•geofysisch en Astrobio•eco•geochemisch Transwijs (UAATi)

Elke (oud)sterrestof(groeps)stroomvergeestelijking kan eindelijk volledig heldergeschouwd en heldertijdsbereisd worden wat een nieuwe tijdsbelichaamde doorbraak is in onze macrokosmische geestlichamelijke bewustzijnsevolutie.

Beatrijs & Pierre

Pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

MVIIIb – (UAATii)

MVIIIc – (UAATiii)

Geeststerrestofgroepsstroomkundige Kring Het Tijdsreisvisioen

Vergeestelijking der Landschapsanomalieën (VL) – Ultrageneratief Psycho(socio)pathoecologisch Transwijs (UPspeT)

Alle (donkere) landschapsanomalieën en alle (-) reuzenlandschapsanomalieën zijn perfect palaeoenergetisch ontmantelbaar en kunnen eindelijk ultraecogeneratief onderwezen worden. Elke UPspeT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die dit verlangt de vele soorten (hogere) anomalieën kan leren helderschouwen en helderbegrijpen zodat onze vele Tellurische Geestlandschappen ook een nieuwe Vergeestelijkte Eenheid kunnen bewerkstelligen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

Pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generopalaeopsyopathoecomologie ea.

VB Vergeestelijking der Buitenlandschapsanomalieën – (UPespeT)

Geestanomaliestroomkundige Kring Promeus*

*Promeus is het ZLT of Zwarte Landschapstorusgat van Vlaanderen waarvoor zovele dwangculturen ons onwetend overweldigden dat nu eindelijk volledig energetisch gedempt is. Alle landschapsanomalieën kunnen energetisch opgevraagd worden in het Reuzenlandschapsheemhuis te 2880 Bornem.

Geestreuzenanomaliestroomkundige Kring Danaë en Quinotaur**

**Een zeer bijzondere Reuzentheriantroop.

Maatschappelijke Vergeestelijkingen II – Transgeneratief Astroeconobio•eco•geologisch Onderwijs (TAOb)

Elke soort (groot)onderneming kan eindelijk spontaan diepenergetisch verwerkelijkt worden wat perfect ultraeconogeneratief onderwijsbaar is. Elke TAOb-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die dit verlangt de vele mogelijkheden leert helderschouwen en helderbelichamen van het EO of energetische ondernemersschap dat als eerste in zorginstellingen zal verwerkelijkt worden waarrond reeds vele pilootprojecten opgestart zijn die allen energetisch opvraagbaar zijn. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

Pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoeconobioecogeomologie ea.

Geestondernemingsstroomkundige Kring EPC*SH

*Het Energetisch Psychiatrisch Centrum

Elke samengestele EAW of Energetische Astroeconomische Wetenschap is voordrachtszaam beschikbaar zodat onze vele stille Energetische Ondernemers allemaal aan bod kunnen komen vanuit hun eigen energetische specialismes. Elke aanvraag tot energetische ondernemingsbijstand wordt onmiddellijk behandeld en onmiddellijk inzichtelijk•oorzakelijk opgestart zodat elk energetisch volkslijden binnenin onze bedrijven vermag gevonden te worden.

Verheffende Geestceleenheidsmeditaties* (VG) – Ultrageneratief Noöcytobiologisch Transwijs (UNcbT)

Elke Vergeestelijkte Cel kan tesaam met elke andere Geestcel ooit in Wereldgeestceleenheid ultrageneratief onderwezen en bemediteerd worden. Elke UNT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die dit verlangt de enorme verheffende draagkracht kan leren helderschouwen en helderbegrijpen en dit in functie van de komplexe energetische noden van de vele achtergebleven omgevingskanslozen onzer Aarde. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

Pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

VGii Verheffende Geestlandschapseenheidsmeditaties – (UNceT)

VGiii Verheffende Geestplaneeteenheidsmeditaties – (UNcgT)

Geesteenheidsstroomkundige Kring De Aanverheffing

*Deze Eenheidsmeditaties kunnen nu pas plaatsvinden omdat het Spiegellichaamcontinuüm der Levendbarenden of de Katumcytobiologie met haar donkere Katyoncytobiologie nu pas cellulair geïntegreerd konden worden.

Vergeestelijking der Psychopathologie en Psychosociopathologie (VPP) – Ultrageneratief Psychoneurobioecogeologisch Transwijs (UPnbegTi)

Elke tachyon(systeem)neurologische en elke katyon(-)neurologische* frekwentie is eindelijk gevonden wat integraal ultraneurogeneratief onderwezen kan worden. Elke UPnbegT-presentatie wordt ultraneurogeneratief gegeven zodat elkeen die dit verlangt de verdamping der tachyon(-)neurologie en haar spiegel integraal kan leren helderschouwen en medehelderverwerkelijken. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generopsychoneurobioecogeomologie ea.

VCPP – (UPnbegTii)

*Katyonneurologie is de donkere Spiegelquantumneurologie.

Quantum(systeem)neurologie, Katum(-)neurologie, Tachyon(-)neurologie en Katyon(-)neurologie zijn allen apart telehelderdoceerbaar alsook hun moleculaire deelquantum(-)wetenschappen. De nieuwverworven ’Eenheid der Geestcellen en Geesthersencellen’ (EGG) wordt dan de basis vanwaaruit de ’Heldervoelende Geestambachtenarij Aeolia’ (HGA) en de ’Helderreizende Hemelgeestambachtenarij Ho’oleilana’ (HHH) zal/zullen kunnen heldervoortbouwen. Een episch reisvisioen gewenst aan elks.

Geestambachtsstroomkundige Kring De Geestsynthesis

Integratie der Wederlijdzaamheid en Wedercelbaarheid (IWWi) – Ultrageneratief Cytobioecogeologisch Transwijs (UCbegT)

Elke vorm van spontane (hogere) wederkerigheid kan eindelijk ultracytogeneratief onderwezen worden. Elke UCbegT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat alle geestlichamelijke wederkerigheden minutieus kunnen worden helderbeschouwd en heldermedebeleefd zodat de ultieme basis der Geestelijke Ambachtenarij voor eenieder eindelijk kan gelegd worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generocytobioecogeomologie ea.

IWWii – (UScbegT)

IWWiii – (UEcbegT)

IWWiiii – (UEscbegT)

Geestwederkerigheidsstroomkundige Kring Den Helm

Maatschappelijke Vergeestelijkingen I – Transgeneratief Astrosociobio•eco•geologisch Onderwijs (TAOa)

Elke nieuwe heldervoelende ontmoeting werkt eindelijk vergeestelijkend op alle omgevingsbelichaamde astrosociologische processen tegelijkertijd waardoor de energetische anthropologie sterk wordt uitgebreid op vele energobiologische, energoecologische en energogeologische niveaus wat dieptransitief en diepgeneratief perfect onderwijsbaar is.

Heldervoelende Presentaties en Heldervoelende Tele•Leergangen voor alle ouderdomscategorieën zijn steeds beschikbaar in tientallen nieuwwetenschappelijke (palaeo)energetische onderzoeksterreinen.

Ttz de Astrosociobiomologie Astrosociobioecomologie Astrosocioecomologie Astrosociogeomologie Astrosociobiogeomologie Astrosocioecogeomologie Astrosociobioecogeomologie // Palaeoastrosociobiomologie …

Ook Helderreizende Presentatie en Helderreizende Tele•Leergangen zijn mogelijk.

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Beatrijs & Pierre

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Geestwetenschapsstroomkundige Kring Het Zwerk

Astrosociomicrobiomologie … // Astrosocionanobiomologie …

Palaeoastrosociomicrobiomologie … // Palaeoastrosocionanobiomologie …

Heldervoelende Geestambachtenarij Aeolia // Helderreizende Hemelgeestambachtenarij Ho’oleilana

Vergeestelijking der Zwakzinnigheid (VZi) – Ultrageneratief Psychobioecogeologisch Transwijs (UPbegT)

Elke vorm van zwakzinnigheid en/of van diepe zwakzinnigheid kan door lichaamsvergeestelijking een nieuwe ’Transitieve Eenheid van Eigencelbewustzijn’ (TEE) verwerven wat eindelijk ultrageneratief onderwijsbaar is. Elke UPbegT-presentatie wordt ultrapsychogeneratief gegeven zodat elkeen die dit verlangt deze zeer specifieke celvergeestelijkingen kan leren helderschouwen en heldermededragen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generofysiobioecogeomologie ea.

VZii – Ultrageneratief Psychosociobioecogeologisch Transwijs (UPsbegT)

Geestsyndroomstroomkundige Kring Oligofrenie

VEIi Vergeestelijking van het Energetisch Ingrijpen – (UPebegT)

VEIii – (esbegT)