Integratie der Quantum Zelfzwaartekrachtsbiologie (IQZi) – Ultrageneratief Kosmogravitobiologisch Transwijs (UKgbT)

Elke quantumbiologische donkere zelfzwaartekrachtskern kan eindelijk ultrahologeneratief onderwezen worden. Elke UKgbT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen zijn/haar donkere zelfzwaartekrachtsgaten leert helderschouwen en helderintegreren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

IQZii – (UKgeT)

IQZiii – (UKggT)

Integratie der Erfelijkheidscontinua (IEi) – Ultrageneratief Kosmoclirobiologisch Transwijs (UKcbT)

Elk quantumerfelijkheidscontinuüm kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UKcbT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die dat verlangt de ontmanteling der neuronale erfstamcelkerncontinua kan leren helderschouwen en helderontmantelen zodat hun zwarte kernen/microgaten eindelijk kunnen ontbinden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generohelicobio•eco•geomologie ea.

IEii – (UKceT)

IEiii – (UKcgT)

Vergeestelijking van de Neuro(bio)logie (VNi) – Ultrageneratief Kosmoneuro(bio)logisch Transwijs (UKnbT)

Het volledige zenuwlichaam kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UKnbT-presentatie wordt ultraregeneratief gegeven zodat elkeen die daar klaar voor is de geestzenuwverlichamelijking kan helderschouwen en heldermetaboliseren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generokosmoneurobio•eco•geomologie ea.

VNii Vergeestelijking der Neuroecologie – (UKneT)

VNiii Vergeestelijking der Neurogeologie – (UKngT)

Geestzenuwheemstroomkundige Kring Axon

IS Integratie van het Syntellectualisme – Ultrageneratief Kosmodigitochemisch en Kosmodigitofysisch Transwijs (UKKT)

Generokosmodigitobio•eco•geomologie ea.

Vergeestelijking der Palaeoanthropologie* (VPi) – Ultrageneratief Palaeopsychoanthropologisch Transwijs (UPpaT)

Elke eensklaps door astro(•geo)mentalisatie verdwenen (oud)mensen(onder)soort kan eindelijk ultraanthrogeneratief onderwezen worden. Elke UPpaT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat bijvoorbeeld in dit specifieke voorbeeldgeval de Joviomentalisatie van de Neanderthalers en hun Joviogenomische verwarringen integraal kunnen heldergeschouwd en helderontmanteld worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoexogenobio•eco•geomologie ea.

VPii Vergeestelijking der Palaeoprimatologie* – (UPppT)

*Geo- en Astrogeomentalisaties der soorten en hun specifieke exogenomische verwarringen zijn (energetisch) opvraagbaar in het Wereldheemhuis.

VPiii Vergeestelijking der Palaeozoölogie – (UPpzT)

VPiiii Vergeestelijking der Palaeobotanie – (UPpbT)

VPv Vergeestelijking der Palaeomycologie – (UPpmT)

VPvi Vergeestelijking der Palaeoentomo,ogie – (UPpeT)

Integratie der Antimateriële Emergenties (IAE) – Ultrageneratief Chemokosmologisch Transplaneetwijs (UCkT)

Elke AE of antimateriële emergentie kan eindelijk ultranucleogeneratief onderwezen worden. Elke UCkT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die geïnterresseerd is in dit zeer oud Anti•Emergentioneel Ontstaan (AEO) kan leren hogerhelderschouwen en hogerhelderinterpreteren. Het hogere helderschouwen wordt door onze Vergeestelijkte Zonnenplaneten Zelve aangeleid. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generochemokosmobio•eco•geomologie ea.

VU Vergeestelijking van het Ultraversum – (UCmkT)

Vergeestelijking van Kapitaal en Vermogen (VKV) – Ultrageneratief Psychokosmoeconomisch Transplaneetwijs (UKeTi)

Elk Kapitaal en elk Vermogen kan ultraeconogeneratief onderwezen worden door onze Vergeestelijkte Moederplaneet en haar Vergeestelijkte Moederbuurplaneten. Elke UPkeT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die dit verlangt de vele vergeestelijkingsdynamieken van ons Natuurlijk Energetisch Kapitaal* en haar Natuurlijk Energetisch Vermogen* kunnen leren helderschouwen en (hoger) helderomgevingsbelichamen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoexoeconobio•eco•geomologie ea.

VGG Vergeestelijking van Grootkapitaal en Grootvermogen – (UPkeTii)

Geestvermogenstroomkundige Kring Pentium

*NEK of Natuurlijk Energetisch Kapitaal is de voorraad aan Nauurlijke Energetische Ecosystemen die een geeststroom aan waardevolle energetische producten en diensten voortbrengt nu en in de toekomst waarvan het Natuurlijk Energetisch Vermogen de diepduurzame omgevingsuitbreiding is.

Vergeestelijking der Bacteriële Biogeochemie (VBBi) – Ultrageneratief Microbiogeochemisch Transwijs (UMbgcT)

Elke microbiële stofstroom ooit kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UMbgcT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die dat wil deze geestmatstofstromen kan leren helderschouwen en heldermedeverwerkelijken. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generopalaeomicrobio•eco•geomologie ea.

VBBii – Ultrageneratief Microbiogeofysisch Transwijs (UMbgfT)

VBBiii – Ultrageneratief Microecogeochemisch Transwijs (UMegcT)

VBBiiii – Ultrageneratief Microecogeofysisch Transwijs (UMegfT)

Geestmatheemstroomkundige Kring De Stromatoliet

Vergeestelijking der Stoichiobiologie (VSi) – Ultrageneratief Stoichiobiologisch Transwijs (USbT)

Elke biologische stoichiometrische vergeestelijking kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke USbT-presentatie wordt ultrastoichiogeneratief gegeven zodat elke (elementaire) energetische herbalancering en hervergeestelijking kan heldergeschouwd en heldergemetaboliseerd worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generostoichiobio•eco•geomologie ea.

VSii Vergeestelijking der Stoichioecologie – Ultrageneratief Stoichioecologisch Transwijs (USeT)

VSiii Vergeestelijking der Stoichiogeologie – Ultrageneratief Stoichiogeologisch Transwijs (USgT)

Geeststoichioomstroomkundige Kring GAPI*

*Grote Artificiële Plasmagentie Implosie

Integratie van het ’Geestelijk Innerlijk Kind’ (IGIKi) – Ultrageneratief Noöbioecologisch Transwijs (UNbeT)

Door de Preprimordiale Antinucleaire Integratie of PNA zijn de Innerlijke Geestkinderen vrijgekomen wat overkoepelend ultrageneratief kan onderwezen worden. Elke UNbeT-presentatie wordt ultranucleogeneratief gegeven zodat elkeen die dat verlangt dit Integratieve Noömologische Eigenproces of INE kan leren helderschouwen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstrat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generonoöbioecogeomologie ea.

IGIKii – (UNbgT)

IGIKiii – (UNbegT)

Geestcelbewustzijnsstroomkundige Kring Noöma

Vergeestelijking van het Cultuurstimulatieve Onderwijs en Muziekonderwijs (VCOM) – Ultrageneratief Fotoethnobioecologisch en Fonoethnobioecologisch Transpersoonswijs (UFFT)

Elk cultuurstimulatieve (muziek)onderwijsfrekwentie kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UFFT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat alle soorten cultuur(muziek)onderwijsstimulatie kunnen heldergeschouwd en heldergemetaboliseerd worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoethnobioecomologie ea.

VWW Vergeestelijking van het Wereldcultuuronderwijs en het Wereldmuziekcultuuronderwijs – Ultrageneratief Fotoethnobiogeologisch en Fonoethnobiogeologisch Transpersoonswijs (UFFTii)

Generoethnobiogeomologie ea.

Geestcultuuronderwijsstroomkundige Kring Kunststimulativiteit

VLCM – (UFFTiii)

VLWW – (UFFTiiii)