Transitieve Archaeologiedagen 20/21/22.V.2022 14.00u. Kloosterstraat 55 2880 Bornem – Rondleiding Dispargum en Boreasgetuigenheuvel

In de Bornemse Volkshogeschool ‘Dispargum’ worden steeds op aanvraag (thuis)voordrachten gegeven rond de Wereldemergenties der volkeren en reuzenvolkeren en hun specifieke (reuzen)heemkundige restfolklores. Elke presentatie/meditatie wordt (tele)transitief gegeven zodat (geo)archaeologen/taal(kunst)historici/heemkundigen/archaeoastronomen ea op een geintegreerde manier leren omgaan met de ontstaanstechniciteiten der (systeem)emergentiologie. Ook het (oud)ontstaan der (reuze)dieren, (reuze)planten en (reuze)mineralen en de hogere ontstaansgeschiedenissen der (primordiale) landschappen kunnen (tele)visionair gedoceerd worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Kosmobiofysica/chemie Kosmoecofysica/chemie Kosmogeofysica/chemie

Emergentiemeditaties – Transitief Belichaamd Kosmobio/eco/geologisch Onderwijs (TBKO I/II/III)

Elke emergentiewetenschap kan transitief onderwezen worden. Elke TBKO-presentatie/meditatie wordt transitief gegeven zodat elkeen de enorme (kosmische) herkomstgeschiedenis(sen) van onze emergentionele evolutie leert aanschouwen en verinnerlijken. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Kosmobiomologie Kosmoecomologie Kosmogeomologie

Telemeditaties zijn mogelijk.

Transitiviteit – Transitief Onderwijs (TO I/II/III)

Elk lichaam heeft de intrinsieke mogelijkheid tot spontane celvergeestelijking. Deze celvergeestelijking maakt gevoeligheid overdrachtelijk en kan daardoor (een) levend deel worden van elke vorm van bestaan ooit. Door transitief inzichtelijk onderwijs worden deze nieuwe lijdzaamheidstalenten spontaan opgenomen in de innerlijke huishouding en kunnen vele nieuwe (omgevings)verantwoordelijkheden belichaamd geboren worden. Elke vorm van wetenschap en sterrewetenschap kan op deze manier gegeven worden zodat dit nieuwe omvattende (omgevings)celweten dra gemeengoed zal zijn. Elke presentatie annex meditatie hierrond is mogelijk.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 033453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Bio/eco/geomologie Kosmobio/eco/geomologie

Systeemmeditaties – Transitief Belichaamd Systeembio/eco/geologisch Onderwijs (TBSO I/II/III)

Elke systeemwetenschap kan transitief gegeven worden. Elke TBSO-presentaties worden (tele)transitief gegeven zodat elkeen transitiviteit en transitief belichaamd onderricht leert herkennen en beleven. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Systeembiomologie Systeemecomologie Systeemgeomologie

Telemeditaties zijn mogelijk.

Meditaties – Transitief Belichaamd Bio/eco/geologisch Onderwijs (TBBO I/II/III)

Elke wetenschap kan transitief gegeven worden. Elke TBBO-presentatie wordt (tele)transitief gegeven zodat eenieder deze nieuwe vorm van transitief belichaamd onderricht leert ervaren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Biomologie Ecomologie Geomologie

Telemeditaties zijn mogelijk.

Integrative Ethnobio/eco/geophysics/chemistry – Transitively Embodied Ethnobio/eco/geological Education (TEEE I/II/III)

Every ethnobiological, ethnophysical and ethnochemical science can be lectured integratively. Every TEEE-presentation/meditation is given transitively while everyone learns to integrate his/her (greater) birthplace. Every combination is possible and free.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ethnobio/eco/geomology

Palaeoethnobio/eco/geomology

Integrative Sociobio/eco/geophysics/chemistry – Transitively Embodied Sociobio/eco/geological Education (TESE I/II/III)

Every sociobiological, sociophysical and sociochemical science can be lectured integratively. Every TESE-presentation/meditation is given transitively while everyone can learn to integrate their human and other environments. Every combination is possible and free.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Sociobio/eco/geomology

Transitieve Biosynthesis – Transitief Biologisch Onderwijs (TBO I/II/III)

Elke vorm van biologische wetenschap zijnde (nano)micro-, neuro-, psycho-, econo-, ethno-, socio-, chrono- en (psycho)patho- en palaeobiologie kan transitief gegeven worden. Elke TBO-presentatie/meditatie wordt (tele)transitief gegeven zodat elkeen deze nieuwe vormen van talentonderricht leert begrijpen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Biomologie Microbiomologie Nanomicrobiomologie Neurobiomologie Psychobiomologie Econobiomologie Ethnobiomologie Sociobiomologie Chronobiomologie Pathobiomologie Psychopathobiomologie Palaeobiomologie

Transitieve Ecosynthesis – Transitief Ecologisch Onderwijs (TEO I/II/III)

Elke vorm van ecologische wetenschap zijnde micro-, bio-, econo-, ethno-, socio-, chrono-, (psycho)patho- en palaeoecologie kan transitief gegeven worden. Elke TEO-presentatie/meditatie wordt transitief gegeven zodat elkeen omgevingswetenschappen lichamelijk kan leren ervaren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33553775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Microecomologie Bioecomologie Econoecomologie Ethnoecomologie Socioecomologie Chronoecomologie Pathoecomologie Psychopathoecomologie Palaeoecologie