Sociosynthesis / Transsociologische Kring – Belichaamd Integratief Sociobio/eco/geologisch Onderwijs (BISO I/II/III)

Elke sociobiologische, -fysische en -chemische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BISO-presentatie/meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen deze sociobio/eco/geosynthesis als nieuw bioenergetisch beschavingsmodel leert hanteren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transsociobiomologie Transsocioecomologie Transsociogeomologie ea.

Transbiologische Kring – Belichaamd Integratief Biologisch Onderwijs (BIBO I/II/III)

Elke (foto)biologische, (-)biofysische en (-)biochemische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BIBO-presentatie/meditatie wordt transbiosensitief gegeven zodat elkeen de talentmogelijkheden van transparante celverbindingen leert kennen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Vrij celgeestelijk vervoegbaar.

Leden : Transsensitieven

Items : Transbiomologie Transfotobiomologie ea.

Transecologische Kring – Belichaamd Integratief Ecologisch Onderwijs (BIEO I/II/III)

Elke (foto)ecobiologische, (-)ecofysische en (-)ecochemische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BIEO-presentatie/meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen omgevingscelverbinding leert ervaren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33553775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Vrij celgeestelijk vervoegbaar.

Leden : Transsensitieven

Items : Transecomologie Transfotoecomologie ea.

Transgeologische Kring – Belichaamd Integratief Geologisch Onderwijs (BIGO I/II/III)

Elke (foto)geobiologische, (-)geofysische en (-)geochemische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BIGO-presentatie/meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen de levende Aarde leert herkennen en frekwenteren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Vrij celgeestelijk vervoegbaar.

Leden : Transsensitieven

Items : Transgeomologie Transfotogeomologie ea.

Transastronomische Kring – Belichaamd Integratief Astronomisch Onderwijs (BIAO I/II/III)

Elke astrobiologische, astrofysische en astrochemische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BIAO-presentatie/meditatie wordt transastrosensitief gegeven zodat elkeen hierin celintelligent georiƫnteerd geraakt. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Vrij celgeestelijk vervoegbaar.

Leden : Transsensitieven

Items : Transastrobiomologie Transastroecomologie Transastrogeomologie ea.

Transkosmologische Kring – Belichaamd Integratief Kosmologisch Onderwijs (BIKO I/II/III)

Elke kosmobiologische, kosmofysische en kosmochemische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BIPO-presentatie/meditatie wordt transkosmosensitief gegeven zodat kosmologen ook hiermee voeling leren krijgen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Vrij celgeestelijk vervoegbaar.

Leden : Transsensitieven

Items : Transkosmobiomologie ea.

Transeconomische Kring – Belichaamd Integratief Econobio/eco/geologisch Onderwijs (BIEO I/II/III)

Elke econobiologische, econofysische en econochemische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BIEO-presentatie/meditatie wordt transeconosensitief gegeven zodat elkeen deze transeconomische talentmogelijkheden leert onderkennen en ervaren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Vrij celgeestelijk vervoegbaar.

Leden : Transsensitieven

Items : Transeconobiomologie Transeconoecomologie Transeconogeomologie Ea.

Belichaamd Innerlijk Aanzijn BIA

Elke werkelijkheid kan ook in aanzijn betreden worden waardoor een nieuwe dieplijdzaamheid kan ontwikkeld worden. Deze biovisionaire vorm van heldertranssensitiviteit wordt door geoefende celwerk(st)ers gebruikt om komplexe vormen van samengesteld (bio-plasmatisch) leven te ontwarren en te integreren. Elke BIA-presentatie/meditatie wordt dieptranssensitief gegeven. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Microbiomologie Microecomologie ea.

Belichaamd Overdrachtelijk Onderzoeken BOO

Elke werkelijkheid ooit kan celtransparant en omgevingsceltransparant onderzocht worden in verschillende vormen van diepe en hogere belichaming en omgevingsbelichaming. Elke BOO-presentatie/meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen zelfstandig overdrachtelijk onderzoeker leert worden/zijn in heel zijn/haar heldertalentenbereik. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Embodiment / Deep Embodiment / Deep System Embodiment / Deep Planetary System Embodiment ea.

Systeembiomologie / Systeemecomologie // ea.

Belichaamd Empathisch Ontmoeten BEO

Elke ontmoeting kan inzichtelijk-oorzakelijk-energetisch voltrokken worden zodat intelligente celverbinding eindelijk een spontaan gebeuren wordt op alle mogelijke plaatsen. Elke BEO-presentatie/meditatie wordt transempathisch gegeven zodat elkeen deze talenten omgevingsspontaan leert ontwikkelen en/of uitbreiden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

Pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transgenerationele Bijstand / Translandschappelijke Bijstand // Postume Bijstand / Postuumlandschappelijke Bijstand // ea.