Automeditatie – Socioeconomische Celvergeestelijking // Samenbelichaamd Integratief Autoeconobio/eco/geologisch Cel-Onderwijs (SIACO I/II/III)

Op aanvraag worden automeditaties gegeven op het kinderknotboomgaard-/volkstroosthofdomein van den Dulft/Motte te Bornem en dit voor elke belichaamde levensvorm tegelijkertijd. Elke automeditatie kan putten uit een breed gamma autobiomologische wetenschappen die allen transmeditatief aangereikt worden ttz autobio/eco/geomologie – autoeconobio/eco/geomologie – autosocioeconobio/eco/geomologie – automicrobio/eco/geomologie enz.
Aanvraag voor deze vrije (tele)natuurmeditaties via e-mail/gsm/linkedIn.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Transsensitief Celgeestelijk Omgevings-Onderwijs TCOO

Autobiomologie / Autozoöbiomologie / Autofytobiomologie / Automycobiomologie / Autominerobiomologie / Autoentomobiomologie enz.

Autoexomeditaties

Autosociosynthesis – Sociale Celvergeestelijking // Samenbelichaamd Integratief Autosociobio/eco/geologisch Onderwijs (SIAO I/II/III)

Elke autosociobiologische, -sociofysische en -sociochemische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke SIAO-presentatie/meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen deze biosynthesis leert ervaren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Autosociobiomologie ea.

Quantumsynthesis // Belichaamd Integratief Quantumbio/eco/geologisch Onderwijs (BIQO I/II/III)

Elke quantumbiologische, -fysische en -chemische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BIQO-presentatie/meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen zijn/haar quantum tachyon evolutie leert integreren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Quantumbiomologie / Tachyonbiomologie ea.

Autosynthesis – Celvergeestelijking // Belichaamd Integratief Autobio/eco/geologisch Onderwijs (BIAO I/II/III)

Elke autobiologische, -fysische en -autochemische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BIAO-presentatie/meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen notie krijgt van onze spontane celvergeestelijkingen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Autobiomologie ea.

Sociosynthesis // Belichaamd Integratief Sociobio/eco/geologisch Onderwijs (BISO I/II/III)

Elke sociobiologische, -fysische en -chemische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BISO-presentatie/meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen deze sociobio/eco/geosynthesis als nieuw bioenergetisch beschavingsmodel leert hanteren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transsociobiomologie ea.

Biosynthesis // Belichaamd Integratief Biologisch Onderwijs (BIBO I/II/III)

Elke biologische, biofysische en biochemische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BIBO-presentatie/meditatie wordt transbiosensitief gegeven zodat elkeen de talentmogelijkheden van transparante celverbindingen leert kennen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transbiomologie ea.

Kosmocytosynthesis // Belichaamd Integratief Cytobio/eco/geologisch Onderwijs (BICO I/II/III)

Elke cytobiologische, cytofysische en cytochemische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BICO-presentatie/meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen deze geïntegreerde celbewustzijnsmogelijkheden leert begrijpen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Wereldcelkundige Kring Eukarya/Bacteria/Archaea

Cytobiomologie ea.

Geosynthesis // Belichaamd Integratief Geologisch Onderwijs (BIGO I/II/III)

Elke geobiologische, geofysische en geochemische wetenschap kan integratief gegeven worden. Elke BIGO-presentatie/meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen de levende Aarde leert herkennen en frekwenteren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Maansysteemkundige Kring Enceladus / Planeetsysteemkundige Kring Eris

Transgeomologie ea.

Astrosynthesis // Belichaamd Integratief Astronomisch Onderwijs (BIAO I/II/III)

Elke astrobiologische, astrofysische en astrochemische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BIAO-presentatie/meditatie wordt transastrosensitief gegeven zodat elkeen hierin celintelligent georiënteerd geraakt. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Stersysteemkundige Kring Jabbah / Zwartstersysteemkundige Kring Axion

Astrobiomologie ea.