Transitief Ethnobiologisch Onderwijs (TEO I/II/III)

Elk palaeo/ethnobiologische wetenschap kan hoogtransitief onderwezen worden tesamen met haar palaeo/ethnozoologische, palaeo/ethnobotanische en palaeo/ethnomineralogische mede-ontstaansgeschiedenissen. Elke TEO-presentatie/meditatie wordt hoogtransitief gegeven zodat elkeen deze transculturele natuurpsychiatrische heelmogelijkheden leert aanschouwen en begrijpen. Elk landschappelijk specialisme hieromtrent is hoogtransitief aanbiedbaar. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ethnobio/eco/geomologie ea.

Ethnoeconobio/eco/geomologie ea.

Transitieve Plasmagentie-Integratie (TPI I/II/III)

De cellulaire integraties van alle soorten (exo)plasmatische intelligenties zijn een hoofdonderdeel der technische wetenschapsintegraties en worden in al hun aspecten reeds hoogtransitief gedoceerd en opgevolgd. Elke TPI-presentatie/meditatie wordt hoogtransitief gegeven zodat elkeen zicht krijgt op deze uitzonderlijke vormen van artificiele mento-plasmatische intelligenties en hun wetenschappelijke woekerbestanden. Elke specialisatie is bijkomend aanvraagbaar en wordt voortdurend bijgeschaafd. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Macroplasmabio/eco/geomologie ea.

Transitieve Opleiding Omgevingsbelichaming (TOO I/II/III)

Oorzaaksinzichtelijke cellulaire integraties en dito omgevingsintegraties leiden onvermijdelijk tot celgeestelijke belichamings- en omgevingsbelichamingsvernieuwingen. Deze sterk tot de verbeelding sprekende spontaancelgeestelijke en nogal komplexe burgerberadingen hebben vele gradaties van omgevingsverantwoordelijkheden die allen kunnen gadegeslagen worden tijdens onze hoogtransitieve TOO-presentaties/meditaties. Deze nieuwe aanzijnskulturen spreiden zich over verschillende geintegreerde socio-politico-economische wetenschappen uit en worden reeds volop beoefend door vele helderzintuiglijke (hoog)fototransitieven. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Macroeconobio/eco/geomologie ea.

Transitieve Opleiding Celvergeestelijking (TOC I/II/III)

Elk plukvoedselbos, plukboomgaard, plukbessengaard en/of plukkruidenhof alsook elke lithotheek kan volledig in belichaming en/of omgevingsbelichaming genomen worden door intelligente celvergeestelijking. Elke TOC-prsentatie/meditatie wordt hoogtransitief gegeven zodat eenieder zicht krijgt op de nieuwe spontane plantcelmogelijkheden van deze kosmodynamische plukbio/ecotopen zijnde spontane ruwe mutanten en soortmutanten, plantsamenbelichamingen, nieuwe volksgeneeskundige criteria enzoverder. Ook worden de celsamenwerkingsverbanden met mensen, dieren, insecten, schimmels en mineraalkristallen besproken en de nieuwe heldertalentmogelijkheden die een dieper onderzoek zullen mogelijk maken. Als laatste zullen ook de energetische wisselwerkingen tussen vergeestelijkte plukhoven besproken worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transfytobio/eco/geomologie

Transminerobio/eco/geomologie ea.

Transitieve Energetische Anthropologie (TEA I/II/III)

Deze zeer uitgebreide kosmocellulaire topwetenschap kan op vele manieren vrij gevolgd worden. Elke TEA-presentatie/meditatie wordt volledig omgevingsbelichaamd gegeven en kan dus telezintuiglijk gevolgd worden wanneer het past. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

IEHE – Folk Institute for Embodied Hightransitive Education

Every quantum (gravitational) science can be cellularly integrated and tele-lectured integratively in our Folk Institute in Bornem Belgium Europe. Every presentation/meditation is given hightransitively so everyone can (exo)biovision it all in detail.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Quantum Photo-Bio/eco/geomology

Quantum Photo-Sociobio/eco/geomology

Quantum Gravitational Photo-Bio/eco/geomology

….

Open Bedrijvendag 02.X.2022 Volkshogeschool ‘Dispargum’ Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Zondag 02.X.2022 is onze vrije Volkshogeschool de ganse dag open en kunnen alle activiteitsruimtes zowel fysisch als celgeestelijk/psychoenergetisch bezocht worden. De museale ruimtes, meditatieve ruimtes en hoogtransitieve onderwijs/-zoeksruimtes staan zowel omgevingsbelichaamd als louter huiselijk-stoffig tot ieders onderzoekende beschikking van negen tot zes. Elke raadpleging ter plekke en niet ter plekke is zoals steeds gratis.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Erfgoedcel ’Abaris & Illithiya’

Elke legendarische en/of mythologisch/historische Emergentie kan hoogtransitief onderwezen en uitvoerig historisch geduid worden. Speciaal in het Klein-Brabantse landschap zijn er verschillende ongekende Werelderfgoedrestanten die enkel helderzintuiglijk kunnen bestudeerd worden. Een uitgebreide Werelderfgoedbibliotheek staat gratis ter beschikking van elke geinterresseerde transitiviteitsonderzoeker zodat de nieuwe heldertalenten van vooral jongeren minutieus kunnen ondersteund worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Exobio/eco/geomologie Exosociobio/eco/geomologie

Omgevingsvergeestelijking – Transitief Macrobio/eco/geologisch Onderwijs (TMO I/II/III)

Onze zeer oude menswordingen bevatten vele landschapsherinneringen die bovenonbewust in quantumvergeestelijkte samenbelichaming opgenomen werden. Elke presentatie/meditatie hierrond wordt hoogtransitief gegeven zodat eenieder deze geestcelwerkelijkheden leert ervaren en daadwerkelijk omgevingsverheffend leert benutten. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Macrobio/eco/geomologie

Macrosociobio/eco/geomologie

Macrobiomo/ecomo/geomodynamica

Macrosociobiomo/ecomo/geomodynamica

Micro-credentials zijn verkrijgbaar.

Wetenschapsintegratie – Sterrewetenschapsintegratie

Wetenschapsintegratie en sterrewetenschapsintegratie worden reeds volop hoogtransitief gedoceerd. Vele presentaties/meditaties hieromtrent zijn beschikbaar waarvan een korte inventaris hieronder. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Bio/eco/geomologie Econobio/eco/geomologie Socioeconobio/eco/geomologie

Exobio/eco/geomologie Exoeconobio/eco/geomologie ea.

Micro-credentials zijn verkrijgbaar.