Kosmosynthesis // Belichaamd Integratief Kosmologisch Onderwijs (BIKO I/II/III)

Elke kosmobiologische, kosmofysische en kosmochemische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BIPO-presentatie/meditatie wordt transkosmosensitief gegeven zodat kosmologen ook hiermee voeling leren krijgen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Melkwegsysteemkundige Kring Seyfert Sextet

Kosmobiomologie ea.

Econosynthesis // Belichaamd Integratief Econobio/eco/geologisch Onderwijs (BIEO I/II/III)

Elke econobiologische, econofysische en econochemische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BIEO-presentatie/meditatie wordt transeconosensitief gegeven zodat elkeen deze transeconomische talentmogelijkheden leert onderkennen en ervaren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Econobiomologie ea.

Belichaamd Innerlijk Aanzijn BIA

Elke werkelijkheid kan ook in aanzijn betreden worden waardoor een nieuwe dieplijdzaamheid kan ontwikkeld worden. Deze biovisionaire vorm van transsensitiviteit wordt door geoefende celwerk(st)ers gebruikt om komplexe vormen van samengesteld leven te ontwarren en te integreren. Elke BIA-presentatie/meditatie wordt transsensitief gegeven. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Biomologie ea.

Belichaamd Overdrachtelijk Onderzoeken BOO

Elke werkelijkheid ooit kan celtransparant en omgevingsceltransparant onderzocht worden in verschillende vormen van diepe en hogere belichaming en omgevingsbelichaming. Elke BOO-presentatie/meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen een zelfstandig overdrachtelijk onderzoek(st)er leert worden/zijn in heel zijn/haar heldertalentenbereik. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Systeembiomologie ea.

Belichaamd Empathisch Ontmoeten BEO

Elke ontmoeting kan inzichtelijk-oorzakelijk-energetisch voltrokken worden zodat intelligente celverbinding eindelijk een spontaan gebeuren wordt op alle mogelijke plaatsen. Elke BEO-presentatie/meditatie wordt transempathisch gegeven zodat elkeen deze talenten omgevingsspontaan leert ontwikkelen en/of uitbreiden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

Pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transbiomologie ea.

Belichaamd Integratief Onderwijzen BIO

Elke wetenschap kan ook integratief, hooglijdzaam, celverbindend en omgevingsduurzaam gegeven worden zodat iedereen die aanwezig is deelachtig wordt aan elk samenbelichaamd inzichtelijk verband en er dus talentmatig niemand wordt uitgesloten. Elke BIO-presentatie/meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen notie krijgt van deze oneindige celmogelijkheden mbt oa wetenschapsintegratie en omgevingsintegratie. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

Pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Sociobiomologie ea.

Psychosynthesis // Belichaamd Integratief Psychobio/eco/geologisch Onderwijs (BIPO I/II/III)

Elke psychobiologische, psychofysische en psychochemische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BIPO-presentatie/meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen het gedragsleven lijdzaam leert inkijken. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Psychobiomologie ea.

Mathosynthesis // Belichaamd Integratief Mathobio/eco/geologisch Onderwijs (BIMO I/II/III)

Elke mathematisch-biologische, (-)-ecologische en (-)-geologische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BIMO-presentatie/meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen elke konstante mettertijd leert verlichamelijken. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Mathobiomologie ea.

Meditatiehuis Schip van Kalis – Belichaamd Integratief Tele-Onderwijs (BITO I/II/III)

Dagdagelijks zijn er omgevingsbelichaamde meditaties in het dorpsempathiehuis/dorpsraadshuis te Bornem die alle vormen van hooggevoelig heelonderricht, -onderzoek en -bestuur innerlijk trachten bij te staan. Telkens worden de laatste nieuwe inzichten overdrachtelijk aangereikt zodat er een telemeditatief celbiocontinuum ontstaat voor alle oude en nieuwe medewerk(st)ers in het inzichtelijk belijden van het oorzakelijke stichtende leven. Alle nieuwe geïntegreerde (sterre)wetenschappen van deze site kunnen er tegelijkertijd hoogtelesensitief in aanbelichaming genomen worden in telkens anderhalfuur durende stiltesessies. BITO-presentaties zullen het telemeditatieve belichamingsprincipe technisch uit de doeken doen zodat elke (hoog)sensitiefbegaafde in vrije spontane belichaming en vrije spontane omgevingsbelichaming leert te leven. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transbiomologie ea.

Gidspunt Kludde – Belichaamd Integratief Mytho-geschiedkundig Onderwijs (BIMO I/II/III)

Elke streek heeft haar eigen meervoudige (legendarische) ontstaansgeschiedenissen die allen cellulair integreerbaar zijn ongeacht de metahistorische complexiteit van haar verborgen overlevering(en). Voornamelijk rond oude volkshoofdplaatsen met beladen landschapsmonumenten is er een amalgaam van onbegrepen restgestaltes en restlandschapsfenomen die allen volledig mytho-historisch duidbaar zijn voor de hoogandersbegaafde onderzoek(st)er. Dit transhistoriobio/eco/geomologisch en transmythobio/eco/geomologisch genuanceerd onderricht inspireert vele meerbegaafde jongeren tot een eigen empathief streekonderzoek onder vele wetenschapsintegratieve noemers. Elke BIMO I/II/III-presentatie en/of BIMO I/II/III-meditatie wordt transmytho/historiosensitief gegeven zodat eenieder oorzakelijk leert invoelen met betrekking tot onbegrepen oudomgevingsbelichamingsoverleveringen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Mythobiomologie ea.

Energetische Heemkunde.