Energetische Volkshuiswerking De Straattoorts – Samenbelichaamde Invoelende Oorzakelijke Dorpsbijstand (SIOD I/II/III)

Elke parochie, elk dorp en elke regio kan inzichtelijk, inzichtelijk-oorzakelijk en inzichtelijk-oorzakelijk-integratief bijgestaan worden op verschillende energetische manieren. Deze nieuwe vormen van geïntegreerde omgevingshulpverlening hebben welluidende technische namen zoals ecomologie en ecobiomologie die allen minutieus worden uitgelegd op vrije SIOD-voorlichtingspresentaties die gratis ter beschikking staan van elke geïnteresseerde wijk-, dorps- en/of regiogroep die hierrond idealistisch wil samenwerken. Elke gespecialiseerde voordracht is ook hier zeker aanvraagbaar en zeer vlug inpasbaar. Elke litteratuur hierrond is vrij beschikbaar in de uitgebreide volksbibliotheek van het energetische Volkshuis in de Kloosterstraat 55 te 2880 Bornem.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Energetische Buurthuiswerking De Straatmadelief – Samenbelichaamde Invoelende Oorzakelijke Buurtbijstand (SIOB I/II/III)

Elk buurthuishouden kan op vele manieren inzichtelijk, inzichtelijk-oorzakelijk en inzichtelijk-oorzakelijk-integratief begeleid worden. Hieronder vallen tientallen mogelijkheden van spontane pragmatische (energetische) hulpverlening waarrond reeds vele buurten in stilte vragende partij zijn maar eigenlijk voorlopig nergens voor terecht kunnen. Elke SIOB-voorlichtingspresentatie wordt hoogtranssensitief gegeven zodat elkeen etioenergetisch leert nadenken en navoelen. Elke gespecialiseerde buurtvoordracht is aanvraagbaar zodat de praktische buurthuiswerking op een hoger inzichtelijk plan kan gebracht worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Transparantiehuis Spinnucleopathie – Samenbelichaamd Invoelend Onderricht mbt Spinbiologie (SIOSb I/II/III)

Elke lichamelijke spin en elk lichamelijk spinsysteem ooit kan oorzakelijk ingeschouwd en geïntegreerd worden. Elke SIOSb-presentatie en/of elke SIOSb-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen deze nieuwe hogere celtransparantie leert herkennen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

(Spinnucleobio/eco/geopathie)

Transparantiehuis Primospinnucleopathie – Samenbelichaamd Invoelend Onderricht mbt Spinkosmobiologie (SIOSk I/II/III)

Elke primordiale spin en elk primordiaal spinsysteem is oorzakelijk invoelbaar en integreerbaar. Elke SIOSk-presentatie en/of SOISk-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen dit fenomeen leert herkennen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Jloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

(Primospinnucleobio/eco/geopathie)

Wetenschapsintegratiehuis Primogeopathie – Belichaamd Integratief Begeleiden mbt Planeetwetenschappen (BIBP I/II/III)

Elke planeetwetenschap ooit kan primordiaal en oorzakelijk ingevoeld en geïntegreerd worden. Elke BIBP-presentatie en/of BIBP-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen de oorsprong van het planeetwetenschappelijke denken leert ervaren, herkennen en integreren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Wetenschapsintegratiehuis Primoastropathie – Belichaamd Integratief Begeleiden mbt Sterrenwetenschappen (BIBS I/II/III)

Elke sterrenwetenschap ooit kan primordiaal en oorzakelijk ingevoeld en geïntegreerd worden. Elke BIBS-presentatie en/of BIBS-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen de eigenlijke oorsprong van het sterrenwetenschappelijke denken leert ervaren, herkennen en integreren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

(Astrobio/eco/geopathie – Primoastrobio/eco/geopathie)

Wetenschapsintegratiehuis Primoglactopathie – Belichaamd Integratief Begeleiden mbt Melkwegwetenschappen (BIBM I/II/III)

Elke melkwegwetenschap ooit kan primordiaal en oorzakelijk ingevoeld en geïntegreerd worden. Elke BIBM-presentatie en/of BIBM–meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen de eigenlijke oorsprong van het melkwegwetenschappelijke denken leert ervaren, herkennen en integreren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

(Glactobio/eco/geopathie – Primoglactobio/eco/geopathie)

Energetisch Overzetshuis Styx – Belichaamd Integratief Begeleiden vh Levenseinde (BIBL I/II/III)

Elke vorm van levenseinde ooit kan oorzakelijk ingevoeld en oorzaakskundig geïntegreerd worden. Elke BIBL-presentatie en/of BIBL-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen leert zijn/haar naasten prepostuum bij te staan. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Wereldbuurthuis Het Gareel – Belichaamd Empathisch Onderricht mbt Transgenerationeel Trauma (BEOTT I/II/III)

Elk trauma en elk omgevingstrauma ooit kan oorzakelijk ingevoeld en geïntegreerd worden. Elke BEOTT-presentatie en/of BEOTT-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen (geestelijke) trauma’s multipel leert invoelen en integreren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

(Nucleobio/eco/geopathie Omvobio/eco/geopathie Omobio/eco/geopathie)

Zelfbewustzijnshuis Primoaxiopathie – Samenbelichaamd Axion Kosmologie-Invoelend Onderricht (SAKIO I/II/III)

Elk primordiaal axion en elk primordiaal axionaal veld kan oorzakelijk ingeschouwd en geïntegreerd worden. Elke SAKIO-presentatie en/of SAKIO-meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen deze donkere werkelijkheid leert herkennen en integreren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Mogelijkheid tot axio- en primoaxiopathische konsults.