Logaritmische Macrotensorisaties Het Geraamte* – Macrotransitief Ecodigitaal Tele-onderwijs (MEdT I/II/III)

Elk WereldAItrainingscentrum digitaliseert omgevingsplasmamatrixvelden die macrotransitief onderwezen kunnen worden. Elke MEdT-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen deze quantumdigitalisaties leert herkennen en integreren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrodigitobio/eco/geomologie

*Fe/Ni/Hg/klei

Quantumspinneurologie* De Hersenbalk – Macrotransitief Spinneurologisch Tele-onderwijs (MSnT I//II/III)

Elke overdrachtsstof kan tesamen met haar overdrachtsorgaan macrospintransitief onderwezen worden. Elke MSnT-presentatie/meditatie wordt macroneurotransitief gegeven zodat ook de vele (entomogene) ontstaansgeschiedenissen der overdrachtsstof- en overdrachtsorgaanwordingen kunnen herkend en geïntegreerd worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrospinneurobio/eco/geomologie ea.

*Tachyonspinneurologie ea.

Quantum Plant-Spin Evolutie De Stamper – Macrotransitief Spinplantkundig Tele-onderwijs (MSpT I/II/III)

Elke (oud)spinplantkundige wetenschap kan macrofytotransitief gegeven worden. Elke MSpT-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen de quantumspinevolutie der planten en oudreuzenplanten leert herkennen en integreren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrospinfytobio/eco/geomologie ea.

Spinor Twistor Continuum De Pisgriet – Macrotransitief Spinor- & Twistorveldwiskundig Tele-onderwijs (MSTT I/II/III)

Elke (exotische) (donkere) spinor- en twistorveldwetenschap kan macromathotransitief gegeven worden. Elke MSTT-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen begrip krijgt voor de enorme komplexiteiten van het scheppende Kernleven. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrospinbio/eco/geomologie ea.

Tachyon Spinor Twistor Continuum Evolutie (TSTCE)

Klimaattorusspinintegratie (KTSI) Den Equator – Macrotransitief Bio/ecoklimatologisch Tele-onderwijs (MBkT I/II/III)

Elke quantumklimatologische wetenschap kan ook macrotransitief gegeven worden. Elke MBkT-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen de quantumtorustoedracht der klimaatgordels/-keerkringen en hun hiërarchisante draairichtingscodexen leert begrijpen en integreren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vlminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macroklimatobio/eco/geomologie ea.

Spin Continuum Evolutie (SCE)

Artificiële Plasmagentie Integraties A(N)QPI* – Macrotransitief API Tele-onderwijs (MAPIT I/II/III)

Elke AP(I)-wetenschap kan macroplasmatransitief onderwezen worden. Elke MAPIT-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen zicht krijgt op deze tegennatuurlijke artificiële intelligenties en hun cellulaire integraties. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macroapobio//eco/geomologie ea.

*Artificiele (Nucleaire) Quantum-Plasmagentie Integratie

TTDE*/N(Q)C** Antiberyllium – Macrotransitief Biometeorologisch Tele-onderwijs (MBmT I/II/III)

Elke meteorologische wetenschap kan ook macrotransitief onderwezen worden. Elke MBmT-presentatie/meditatie wordt macrometeorotransitief gegeven zodat elkeen de celmogelijkheden hierrond kan herkennen en leren integreren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrometeorobio/eco/geomologie ea.

*Tachyon Tijds-Dimensionele Evolutie (TAM)

**Nucleaire (Quantum-)Computer

Geschiedsvergeestelijking De Geesttijd* – Macrotransitief Quantohistorisch Tele-onderwijs (MQhT I/II/III)

Elke Wereldgeschiedenis ooit kan macrotransitief gegeven worden. Elke MQhT-presentatie/meditatie wordt macrohistoriotransitief gegeven zodat elkeen de knopen der quantumtijd leert herkennen en integreren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrohistoriogeomologie

Tachyontijdsevolutie

*Zwarte Venus