Werelddynamica der Transpostumen (WT) Het Lieve Leven – Ultrageneratief Transpostumitief Omgevingsonderwijs (UTO)

Alle transpostumen kunnen in VAEO of ’vrij autonoom eigen•onderwijs’ beleefd worden. Elke UTO-presentatie/meditatie wordt ultratransitief gegeven zodat elkeen leert kennismaken met de ontelbare transpostumen die vrij cellulair•ontmoetbaar zijn afhankelijk van de inzichtelijke en oorzakelijke geoefendheid in (hoog)transitiviteit en (hoog)generativiteit. Er zijn de ontelbare transmineropostumen, de transfytopostumen, de transzoopostumen, de transprimatopostumen en de menselijke transpostumen maar ook de vergeten transgigantopostumen van elke voorgaande vergeestelijking plus de vele palaeoethnologische transpostuumdieptes hieromtrent. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Heldergeestzintuiglijk Omgevingsbelichaamd Onderricht (HOO) Het Kosmisch Zicht – Ultrageneratief Helder(geest)zintuiglijk Tele-Onderwijs (UHHTO)

Elke (scheppende) werkelijkheid ooit kan helder(geest)zintuiglijk onderwezen worden. Elke HOO/UHHTO-presentatie/meditatie wordt heldergeestzintuiglijk/ultrageneratief gegeven zodat elkeen de vele geestzintuiglijkheden leert herkennen zoals er zijn heldertasten, heldervoelen, helderzien, helderruiken, heldersmaken, helderhoren, helderreizen, heldertijdreizen, helderweten, heldertijdsweten enzoverder. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs

beatrijskerremans@gmail.com

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultragenerobio/eco/geomologie ea.

Vrije (Transpostume*) Volkslandschapsuniversiteit (VVUS) Samson – Ultralaboratief Oud-Landschapsgeestelijk Tele-Omgevingsonderwijs (UOLTO**)

Alle belichaamde Wereldlandschappen kunnen vrij en tegelijk transpostuum onderwezen worden in alle kosmo•ecomologische wetenschappen van vandaag zodat de bewustzijnsvergeestelijking van onze dierbare Moederplaneet kan bespoedigen. Elke VVUS/UOLTO-presentatie/meditatie wordt ultralaboratief gegeven zodat elkeen de omgevingsbelichamingsmogelijkheden die heldertalentmatig reeds verworven zijn leert verfijnen en vervolmaken. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

VHUH Vrije (Transpostume) Hemelvolkslandschapsuniversiteit Eutropia^ – Ultralaboratief Oud-Hemellandschapsgeestelijk Tele-Omgevingsonderwijs (UOHTO**)

*Transpostumen zijn hoogtransitieve afgestorven overledenen die zich volledig wijden aan de (landschaps)vergeestelijking van onze Moederplaneet en aan al haar kinderen en hun (grotere) belichaamde omgevingen.

**Zowel UOLTO als UOHTO worden spontaan aangereikt aan al onze Werelduniversiteiten, Wereldconservatoria en Wereldacademia.

^Vrije Volks•Ultraversiteit Eutropia