Quantumevolutie van Tijd/Temperatuur Antideuterium – Hoogmacrotransitief Kosmoselenologisch Onderwijs (HKsO I/II/III)

Elke quantumchrono/thermologische periodiciteitscodex kan cellulair geïntegreerd worden zodat de tijd-temperatuur niet meer kwantiseerbaar wordt en verleden en toekomst onderdeel worden van ons nooit gekende Macrotransitieve Nu. Elke HKsO-presentatie/meditatie wordt hoogmacrotransitief gegeven zodat elkeen het dwingende rad der quantumtijd en quantumtemperatuur leert herkennen, integreren en overstijgen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrochrono/thermobio/eco/geomologie ea.

Hemellichaamvergeestelijking De Hemelaar – Hoogmacrotransitief Kosmogeologisch Onderwijs (HKgO I/II/III)

Elk hemellichaam ooit kan in vergeestelijking ingevoeld en onderwezen worden. Elke HKgO-presentatie/meditatie wordt hoogmacrotransitief gegeven zodat elkeen deze hogere heldertalentmogelijkheden leert herkennen en beoefenen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Celstofstroomvergeestelijking

Celsterrestofstroomvergeestelijking ea.

Kosmoorganosyntheses De Schimmel – Macroeconotransitief oud-Moederplanetair Onderwijs (MMO I/II/III)

Elke voormalige Moederplaneet had tesamen met haar Moeder(-)manen een of meer specifieke palaeoorganosyntheses onder haar hoede die later op Aarde samengebracht zijn. Elke MMO-presentatie/meditatie wordt hoogmacrotransitief gegeven zodat elkeen onze lichamelijke oudquantumgeschiedenissen leert kennen en integreren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macropalaeoeconobio/eco/geomologie ea.

Zintuiglijkheidsverwerkelijking De Synesthesie – Macrosociotransitief Helderzintuiglijk Onderwijs (MHO I/II/III)

Elke vorm van (helder)zintuiglijkheid der soorten kan onderling gedeeld worden op een stille wederkerige hoogmedelijdzaamheidsbasis. Elke MHO-presentatie/meditatie wordt hoogmacrotransitief gegeven zodat elkeen deze nieuwe vorm van heldersamenleven leert herkennen en invoelen. Dit TO of transitief onderwijs betreft ook de cellulaire integratie van de geometrisatiekracht der (Wereld)talen die hiermee de zintuiglijke waarneming(sarbeid) psychochemisch opeisten. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Transmacrobio/eco/geomologie ea.

Tele-Transitieve Raadpleging De Goedendag – Telemacrotransitief Celvergeestelijkings-Onderwijs (TCO I/II/III)

Elke soort teleraadpleging ttz de teletransitieve, de telesociotransitieve, de telemacrotransitieve en de telemacrosociotransitieve raadpleging is/zijn vrijblijvend mogelijk en staat/staan in functie van het integreren der quantum- en tachyonevolutionaire tendenzen die allen onherkend actief zijn in ons aller ondermaanse leven. Elke TCO-presentatie/meditatie wordt macrosociotransitief gegeven zodat voor elkeen elke vrije raadpleging spontaan inkijkbaar en beleefbaar is. Het technisch-wetenschappelijk kader betreft de quantumbiologie, de quantumethno/sociobiologie, de tachyonbiologie en de tachyonethno/sociobiologie die allen ook in TO of telecelgeestelijk onderwijs beschikbaar zijn. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Telechronotransitieve Raadpleging ea.

Tele(chrono)transitieve Omgevingsraadpleging ea.

Kosmochemische Landschapsintegratie Zwart Vlaanderen – Macrosociotransitief Werelderfgoed-Onderricht (MWO I/II/III)

Elk (groter) landschap heeft vele oudgeschiedkundige tot zelfs primordiale belevingsgradaties in verborgen onroerendheid tot (exo)planetair onroerendheid achtergelaten en zal dus ook hierin (h)erkend moeten worden om (omgevings)belichaamd vertegenwoordigd te kunnen worden en volksverheffend geheeld te kunnen worden. Deze verborgen (oud)landschapsstructuren hadden ook elk een overgeleverd (quasilegendarisch) narratief dat mede in kaart moet worden gebracht samen met het desbetreffende natuurrecht, de (palaeo)giganto(eco)logie, de (palaeo)ethno(eco)logie annex (-)-botanie en (-)-mineralogie, het plaatselijke folk-, plant-, stone- en starloristisch beeld, de oudtaalhistorische synthesis, het samengesteld (oud)spreekwoordelijk verhaal, de mythologische ecocontext en de kosmogene ‘anomalieën’. Elke MWO-presentatie/meditatie wordt zeer breed macrosociotransitief gegeven zodat een vorm van totaalbeleving voor het eerst zou kunnen herkend en erkend worden in gezamenlijk omgevingsverheffend (Kosmisch) Celbewustzijn. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macropalaeoethnobio/eco/geomologie ea.

Wereldcelvergeestelijkingsprocessen Het Macroversum – Hoogmacrotransitief Primordiaal Onderwijs (HPM I/II/III)

De Wereldcelgeestelijke Integratie van ons Macroverseel bestand kan hoogmacrotransitief onderwezen worden. Elke HPM-presentatie/meditatie wordt hoogmacrotransitief gegeven zodat elkeen de integratie der Primordiale Atomen en Primordiale Moleculen leert herkennen en begrijpen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrocosmobio/eco/geomologie ea.

Kosmische Bronverwerkelijking Rosemund – Sociotransitief Hemellichamelijk Onderwijs (SHO I/II/III)

Elke kosmische scheppingsbron kan quantum(spin)biologisch en quantum(spin)gravitobiologisch geïntegreerd worden dmv teletransitieve raadpleging en/of sociotransitief hemellichamelijk onderwijs. Elke SHO-presentatie/meditatie wordt macrosociotransitief gegeven zodat elkeen zijn/haar specifieke bronfrekwentie leert herkennen en langzaamaan integreren. De zes hoofdbronnen en hun specifieke quantumevolutionaire codexhuishoudingen zijn Het Maan-Aarde Tabernakel (QB), Jupiter (QSB), Planeet X (QTB), Het Zwartbinair Zonnestelsel (QGB), Deneb Adige (QSGB) en onze Melkweg (QTGB). Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Quantumbiologie Quantumspinbiologie Quantumtachyonbiologie Quantumgravitobiologie Quantumspingravitobiologie Quantumtachyongravitobiologie

Psychomoleculaire Omgevingsintegratie De Proprioceptie – Macrotransitief Zintuiglijk Omgevingsonderwijs (MZO I/II/III)

De macrobiologie bezit vele dieptezintuiglijke ervaringsmogelijkheden die allen heldertalentmatig integreerbaar zijn. Elke MZO-presentatie/meditatie wordt hoogmacrotransitief gegeven zodat elkeen de mogelijkheid krijgt ‘zintuigen’ van andere celverbonden levenden te ervaren en te begrijpen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Transmacrobio/eco/geomologie ea.

Quantum Spin (Gravitatie) Evolutie Het Splenium – Hoogmacrotransitief QS(G)E-Onderwijs (HQO* I/II/III)

De quantumevolutionaire integratie van ons eeltlichaam is geen sinecure. Elke HQO-presentatie/integratie wordt transitief gegeven zodat elkeen deze zeer omvattende integratie leert inschouwen/herkennen/invoelen en uiteindelijk volbrengen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Quantumkosmobio/eco/geomologie

*Elk mogelijk qsgesyndroom wordt medebesproken.