Transitief Onderwijzen / Transitief Ondernemen / Transitief Onderzoeken / Transitief Besturen / Transitief Rechtspreken – Ultratransitief Agogisch Onderwijs (UAO I/II/III)

Elke wereldlijke actie kan transitief gehanteerd worden zodat de lichaamsverbondenheid de sensitieve hoofdschakel wordt in een nieuwe transsociale maatschappij waar elke actie invoelbaar en inschatbaar is en iedereen iedereen spontaan medeondersteunt door een inzichtelijk en vooral oorzakelijke medehooglijdzaamheid waarin alle facetten van het zijn tegelijkertijd medegerespecteerd worden door iedereen. Het hoogtransitieve onderwijs zal hierbij aan de kar moeten trekken door volledig heldertalentmatig georienteerd te zijn en alle facetten van onze ‘quantum vacuum continuum evolutie’ (qvce) integraal invoelsmatig te onderrichten waardoor alle vormen van bestaan van binnenuit kunnen begrepen worden. Hierdoor ontstaat spontaan helderzintuiglijk omgevingsonderzoek en zullen vele nieuwe helderinzichtelijke mogelijkheden aangereikt worden om samen te groeien in (helder)transitief besturen en dito ondernemen waardoor vanzelf het rechtspreken totaal oorzaaksinzichtelijk en totaal(omgevings)belevend wordt waardoor ook de hoogtransitieve leefstijlgeneeskunde aan de oppervlakte zal verschijnen. Elke UAO-presentatie/meditatie wordt ultratransitief gegeven zodat elkeen een geïntegreerd zicht krijgt op de oneindige mogelijkheden van dit transitieve tot zelfs generatieve heldersamenleven en alle transsociale omgevingsbijstand hieromtrent. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Volksschool Kalis / Volkshogeschool Dispargum / Volksuniversiteit Borea

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Ultrasocio•econobio/eco/geomologie ea.

Generatief Onderwijzen / Generatief Ondernemen / Generatief Onderzoeken / Generatief Besturen / Generatief Rechtspreken ea.

Wereldheemkundige Volkskringen De Vliegende Geit – Ultratransitief Cryptobio/eco/geologisch Tele-Onderwijs (UCTO)

Wachtersheemkundige Kring Methusalem / Reuzenheemkundige Kring Genoveva van Brabant / Drakenheemkundige Kring Hydra / Meerminheemkundige Kring Atargatis / Chimaerenheemkundige Kring Chimaera van Arezzo / Theriantropenheemkundige Kring Minotaurus / Lycanthropenheemkundige Kring Cynocefaal / Serpentenheemkundige Kring Basilisk / Koningsdierheemkundige Kring Ziz / Kentaurheemkundige Kring Cheiron / Ono- en Ichthyocentaurheemkudige Kring Aphros-Bythos / Onderwereldmonsterheemkundige Kring Kerberos / Oerslangheemkundige Kring Jormungandr / Sagenheemkundige Kring Witte Wieven / Waterreuzenheemkundige Kring Ziphius / Mysteriedierenheemkundige Kring Yowie / Mysteriereuzenheemkundige Kring Argus / Zeemonsterheemkundige Kring Charybdis / Luchtmonsterheemkundige Kring Dondervogel / Vuurmonsterheemkundige Kring Phoenix / Aardemonsterheemundige Kring Medusa / Reuzenfabelenheemkundige Kring Triton

UCTO-presentaties/meditaties worden steeds ultratransitief gegeven zodat elkeen leert heldercelcontact te maken met al deze mengcreaturen en hun eigenlijke thuisbasissen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Nieuwe Volkskringen mbt mineraal(-)- en mineraalkristal(meng)wezens worden voorbereid.

Beatrijs & Pierre

Ultra(palaeo)crypto(giganto)bio/eco/geomologie

Emergence Integration Research Program (EIRP) The Egg – Ultralaborative Emergence Integration Tele-education (UEIT I/II/III)


QCC KCC BFP BAE AEIR PGB SNS UMU SOV SEPC GAG Emergence (Integration) Research Program

(Spin) Quantum Emergence Research / (Spin) Quantum Continuum Emergence Research (Katum or Mirror Quantum/Katyon or Mirror Tachyon) / (Spin) Quantum Computer Continuum Emergence Research (Katum/Katyon) / (Spin) Quarkar•Nuclear•Atomic Quantum Computer Continuum Emergence Research (Katum/Katyon)

(Compound) Boson Emergence Research / (Compound) Fermion Emergence Research / (Compound) Preon Emergence Research

TLD Bacteriae Emergence Research (Three Life Domains) / TLD Archaeae Emergence Research (Three Life Domains) / TLD Eukaryotae Emergence Research (Three Life Domains)

Antimatter Emergence Integration Research / Antimolecule Emergence Integration Research / Antiatom Emergence Integration Research / Antinucleus Emergence Integration Research / Antiquark Emergence Integration Research

(Extended) Elementary Periods Emergences Research / (Extended) Elementary Groups Emergences Research / (Extended) Elementary Blocks Emergences Research / (Extended) Stable and Nonstable Isotopes Emergences Research / (Extended) Superconductors Emergences Research

(Parallel) Universal Emergences Research / (Parallel) Macroversal Emergences Research / (Parallel) Ultraversal Emergences Research

Cosmo-, Macro- and Ultraplasmagence Emergence Integration Research / Solar Watcher Emergence Integration Research / Order Watcher Emergence Integration Research (Watchers/Breeders/Seeders) / Vision Watcher Emergence Integration Research

Econophysics Emergence Research / Econochemistry Emergence Research / Socioeconophysics Emergence Research / Socioeconochemistry Emergence Research

Mythology Emergence Integration Research / Geomythology Emergence Integration Research / Astromythology Emergence Integration Research / Glactomythology Emergence Integration Research

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgium

Ultraemergobio/eco/geomology ao.

Diepcirculariteitsbeleving De Postumitiviteit* – Ultratransitief Palaeo-Biologisch Tele-onderwijs (UPBT I/II/III)

Elke vorm van oudleven kan ultratransitief onderwezen worden. Elke UPBT-presenratie/meditatie wordt ultratransitief gegeven zodat elkeen de dieppostume ontmoetingen als vanzelfsprekend kan leren ervaren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Ultrapalaeobio/eco/geomologie ea.

*Het hoog(tele)transitief zijn voor en in postume (omgevings)gebeurtenissen. Zie ook Postuum – Postumiciteit – Postumiticiteit ea.