Integratie der Batrachomyomachie* (IB) – Ultrageneratief Palaeopsychosociobiologisch Transwijs (UPpsbT)

Deze donkerepische strijd tussen de muizenkoning, de kikkerkoning en de krabbenkoning kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UPpsbT-presentatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen de inhoud van het belangrijkste doch verloren gegane Homerische epos leert schouwen, begrijpen en integreren. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrapsychosociobio•eco•geomologie ea.

*Krabbenkikkersmuizenstrijd

Koningsheemmuseumkundige Kring De Notenkraker

Oprichting Levende Musea en Heemmusea (OLMH) – Ultraecogeneratief Oud•Landschappelijk Transwijs (UOLT)

Elke vorm van omgevingsbelichaming tot zelfs hogere hemellandschappelijke omgevingsbelichaming kan in Geestlichamelijkheid onderwezen worden. Deze belichamingsvergeestelijkingsarbeid is erg nuttig voor nieuwwetenschappelijke helderzintuiglijkheidswerk(st)ers die dieplandschappelijk onderzoek doen mbt oud•energetische overleveringen en gebeurtenissen die voorlopig enkel uit ongeschreven bronnen kunnen geput worden.

Elke UOLT-presentatie/locatie wordt zodanig opgevat dat elkeen overzicht krijgt over zijn/haar lichaamsvergeestelijking zodat de krijtlijnen voor een toekomstig Levend Heem•Museum kunnen begrepen en aangevat worden en het nieuwe concept van Omgevingsverheffende Natuurlichtpunten kan begrepen en onderling verbonden worden. Hierdoor ontstaat er een Levend Wereld•Wijd•Web van inzichtelijke en oorzakelijke transitie- en transformatiekundige heemhuizen en reuzenheemhuizen die allen konstant energetisch tot acuut•energetisch raadpleegbaar zijn.

Elk van deze heldertalentkrachtige volksinitiatieven draagt bij tot een nieuw Wereldgeestcelbewustzijnskrachtig weten dat voor eenieder raadpleegbaar en inzichtshanteerbaar zal zijn waardoor de nieuwe kosmoenergetische geestcellulaire evolutie zeer betrekbaar wordt. Alle nieuwe heldertalentmogelijkheden kunnen in een toepasselijke ultrageneratieve presentatie aangevraagd worden.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrakosmobio•ecogeomologie

Reuzenheemmuseumkundige Kring Olga

Geestcelbereizen onzer Manen en Planeten (GMP) – Ultrageneratief Socioeconogeologisch Transwijs (USegT)

Elke buurhemellichaam(pje) kan ultrageneratief bereisd worden. Elke USegT-celbereizing wordt ultrageogeneratief gedragen zodat elkeen zijn/haar (dwerg)planetologische interesses van zeer nabij leert helderonderzoeken en heldermetaboliseren. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrasocioeconobio•eco•geomologie ea.

GVMP Geestcelbereizen onzer Verdwenen Manen en Planeten – (UPsegT)

GEE Geestcelbereizen onzer (nabije) Exomanen en Exoplaneten – (UEsegT)

GVEE Geestcelbereizen onzer (nabije) Verdwenen Exomanen en Exoplaneten – (UPesegT )

Geestcelbereizen der Beschavingen (GB) – Ultrageneratief Socioeconoecologisch Transwijs (USeeT)

Elke (super)beschaving ooit kan eindelijk puur geestlichamelijk aanbezocht worden. Elke USeeT-celbereizing wordt ultrageneratief aangereikt zodat elkeen deze puur geestelijke ontmoetingen met het geintegreerde (super)beschavingsleven leert helderschouwen en heldermedemetaboliseren en de vele sociale aspecten van hun omgevingsspecifieke heldertalentfrekwenties eindelijk kunnen begrepen worden. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrasocioeconoeco•geomologie ea.

GVBi Geestcelbereizen der Verdwenen Beschavingen – (UPseeT)

GVR Geestcelbereizen der Verdwenen Reuzenbeschavingen – (UPgeeT)

GVBii Geestcelbereizen der Verdwenen Buurplaneetbeschavingen – (USegT)

GVBiii Geestcelbereizen der Verdwenen Buurplaneetreuzenbeschavingen – (UPgegT)

Integratie der Rattenkoning*/Muizenkoning* (IR/M) – Ultrageneratief Palaeopsychocytobiologisch Transwijs (UPpcbT)

Elke oudpsychocelbiologische restcodex droeg nog een involutief aspect dat in zijn/haar totaliteit eindelijk ultracytogeneratief onderwijsbaar is. Elke UPpcbT-presentatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen deze donkere restcelspiegel leert herkennen en integreren. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrapalaeopsychocytobio•eco•geomologie ea.

*Het donkere involutieve Celbewustzijn.

Integratie der Resonanties en Resonantiewetenschappen (IRR) – Ultrageneratief Resobio•eco•geologisch Transwijs (URbegT)

Elke resonantie ooit is eindelijk ultrageneratief onderwijsbaar. Elke URbegT-presentatie/locatie wordt ultraresogeneratief gegeven zodat elkeen resonanties leert herkennen, begrijpen en mederesoneren in hoogwederomgevingskleurzaamheid. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrapalaeoresobio•eco•geomologie ea.

IRLO Integraties der Resonanties der Landschappen en Oudlandschappen

IRHO Integraties der Resonanties der Hemellichamen en Oudhemellichamen

Integratie der Quantumbiogenaealogie (IQi) – Ultrageneratief Genaeobiologisch Transwijs (UGbT)

Elke (palaeo)genaealogische frekwentie kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UGbT-presentatie/locatie wordt ultragenaeogeneratief gegeven zodat elke spiegel(oud)erfelijkheidsfrekwentie wordt verdampt en eenieder zijn/haar laatste celkerncodexale (oud)hyperverbinding ziet verdampen. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrapalaeogenaeobio•eco•geomologie ea.

IQii Integratie der Quantumpalaeobiogenaealogie – (UPgbT)

IQiii Integratie der Quantumecogenaealogie – (UGebT)

IQiiii Integratie der Quantumpalaeoecogenaealogie – (UPgebT)

Integratie van het Kosmoenergetische Celbewustzijn (IKC) – Ultrageneratief Palaeoclirocytologisch Transwijs (UPccT)

De psychokosmochemische ouderfelijkheidsgestalte kan eindelijk ultraclirogeneratief onderwezen worden. Elke UPccT-presentatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen deze macroversele oudcelkernwordingsgestalte leert herkennen en integreren. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrapalaeoclirobio•eco•geomologie ea.

IWHi Integratie der Wederlijdzaamheid en Hoogwederlijdzaamheid

IWHii Integratie der Wederomgevingslijdzaamheid en Hoogwederomgevingslijdzaamheid

Integratie der Quantumsysteembiologie en Quantumsysteemecologie (IQQ) – Ultrageneratief Systeembio/ecologisch Transwijs (USbeT)

Elke quantumsystemische frekwentie kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke USbeT-presentatie/locatie wordt ultrasysteemgeneratief gegeven zodat elkeen leert deze systemische (omgevings)wederkerigheden te herkennen en cellulair te integreren. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrareprosysteembio•eco•geomologie ea.

IKKRi Integratie der Katum(ethno)ecologische en Katumexoecologische Reciprociteit : Op aanvraag.

IKKRii Integratie der Katumsysteem(ethno)ecologische en Katumsysteemexoecologische Reciprociteit : Op aanvraag.

IKKRiii : Op aanvraag.

IKKRiiii : Op aanvraag.

Geesthemelkundige Kring Philias

Integratie der Wederkerigheid of Reciprociteit (IW/IR) – Ultrageneratief Reprobiologisch Transwijs (URbT)

Elke spiegelcellulaire en elke spiegelbiologische wederkerigheid kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke URbT-presentatie/locatie wordt ultrareprogeneratief gegeven zodat elkeen de vele katoreciproke frekwenties leert schouwen en begrijpen zodat een nieuwe cellulaire autonomie kan verwerkelijken. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrareprobio•eco•geomologie ea.

IKKRi Integratie der Katum(cyto)biologische en Katumexobiologische Reciprociteit : Op aanvraag.

IKKRii Integratie der Katumsysteem(cyto)biologische en Katumsysteemexobiologische* Reciprociteit : Op aanvraag.

IK Integratie der Katumsysteemerfelijkheids•Reciprociteit : CHON

*Exo- is tegelijk astro-, glacto- en klustro-.