Quantum Spin (Gravitatie) Evolutie Het Splenium – Hoogmacrotransitief QS(G)E-Onderwijs (HQO* I/II/III)

De quantumevolutionaire integratie van ons eeltlichaam is geen sinecure. Elke HQO-presentatie/integratie wordt transitief gegeven zodat elkeen deze zeer omvattende integratie leert inschouwen/herkennen/invoelen en uiteindelijk volbrengen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Quantumkosmobio/eco/geomologie

*Elk mogelijk qsgesyndroom wordt medebesproken.

Hoogbegaafdheid•Hoogsensitiviteit•Hoogtransitiviteit* Aeaea – Hoog(macro)transitief Hoog(sensitief)begaafd Onderwijs (HHO I/II/III)

Elk vorm van hoogtalentbegaafdheid kan onderling overgaan in en met elkaar. Hierdoor wordt kennis verlichamelijkt en kan zij dmv onze overdrachtelijke gevoeligheid in puur celbewustzijn innerlijk aangereikt worden aan eender wie of wat haar wil raadplegen. Elke HHO-presentatie/meditatie wordt hoog(macro)transitief gegeven zodat elkeen de omvattende vervlochtenheid van deze breedtetalenten leert kennen en hanteren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Bio/eco/geomologie ea.

*Hoogtransitiviteit is de mogelijkheid tot inzichtelijk wederzijds oorzakelijk celcontact waardoor het transgenerationeel lijden hooglijdzaam medegedragen wordt en het geïntegreerd Wereldkennisveld wederkerig en heldertalentmatig aangeboden wordt waardoor nieuwe celbelevingspaden puur geestelijk kunnen verwerkelijkt worden.

Aartsmystiek/Aartsmystagogiek Het Zwerk – Macrotransitief Aartsmystisch/Aartsmystagogisch Onderwijs (MAAO I/II/III)

Alle soorten van (oud)hemellichamen en hun zeer specifieke (oud)omgevingen kunnen macrotransitief onderwezen worden. Elke MAAO-presentatie/meditatie wordt hoogmacrotransitief gegeven zodat elkeen de geestcelbereikbaarheid leert begrijpen en ervaren van alle mogelijke ruimtelijke (oud)structuren en hun zeer specifieke scheppende gelaagdheden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Kosmosociobio/eco/geomologie ea.

Macrosociologisch Belevingsbureau Het Macrobioom – Macrotransitief Biosociologisch Onderzoek/Onderwijs (MBO I/II/III)

Elk sociologisch fenomeen kan macrobio/eco/geomologisch onderzocht en onderwezen worden. Elke MBO-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen de (macro)sociomologie van binnenuit leert begrijpen en hanteren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Sociomologie

Macrosociomologie

Bio/eco/geosociomologie

Macrobio/eco/geosociomologie

Kosmische Celbeleving De Argonauten – Macrotransitief Kosm(olog)isch Onderwijs (MKO I/II/III)

Elke kosm(olog)ische en elke macrokosm(olog)ische gebeurtenis zoals bijvoorbeeld ‘de Heliumsingulariteit’ kan cellulair medebeleefd worden. Elke MKO-presentatie/meditatie wordt hoogmacrotransitief gegeven zodat elkeen een nuttige celbelevende inkijk krijgt in zijn/haar kosmisch specialisme zodat er vele nieuwe geïntegreerde invalshoeken kunnen betracht en verwerkelijkt worden om uiteindelijk alle sterrewetenschappen mettertijd in hogere (omgevings)belichaming te kunnen beoefenen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Kosmobio/eco/geomologie Kosmoeconobio/eco/geomologie Kosmosociobio/eco/geomologie ea.

Klimaat-Landschappelijk Burgerberaad Het Landhuis – Macrotransitief Omgevingsbelichaamd Besturen (MOB I/II/III)

Elk (oud)landschap en elk (-)grootlandschap ooit wordt door (-)omgevingsbelichaming spontaan in innerlijke burgerberading gebracht door het Wereldcelbewustzijn van onze Moederplaneet. Elke MOB-presentatie/meditatie wordt hoogmacrotransitief gegeven zodat elkeen deze omgevingsburgerberading leert aanschouwen en eraan deelachtig leert te zijn zodat al onze (macro)ecologische systemen vertegenwoordigd kunnen worden/zijn in het nieuwe verbindende omgevingscelweten van al onze begaafden, sensitieven en transitieven. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Ecomologie Econoecomologie Socioecomologie / Kosmoecomologie Kosmoeconoecomologie Kosmosocioecomologie

Macroecomologie Macroeconoecomologie Macrosocioecomologie ea.

Erfelijkheidsarsenaal De Generatie – Macrotransitief Clirologisch Onderwijs (MCO I/II/III)

Elk (spiegel)gen en elk (spiegel)chromosoom ooit kan in zijn/haar (spiegel)wording gekend en geïntegreerd worden. Elke MCO-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen de mogelijkheid krijgt dit levende enigma vergelijkend in te kijken en te integreren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macroclirobio/eco/geomologie

Kosmisch Celbewustzijn Het Hemelhuis – Macrotransitief Celbewustzijns-Onderwijs (MCO I/II/III)

Het innerlijke kind is steeds het stille celbewustzijn dat wacht op gerichte aandacht in een inzichtelijk, oorzakelijk tot zelfs een primordiaal kader. Elke MCO-presentatie/meditatie wordt hoog(macro)transitief gegeven zodat elkeen leert zijn/haar innerlijk kind aan te halen en bij te staan in alle (omgevings)noden zodat het integraal kan meegroeien met alle betrokken lichamelijkheden ooit. Ook het intrinsiek celverbinden met elke bereidwillige levende wordt aangeleerd zodat ‘omgevingsbelichaamd samenzijn’ geen loos woord hoeft te blijven. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Celbewustzijns-Onderwijs

Kosmisch Celbewustzijns-Onderwijs

Macrokosmisch Celbewustzijns-Onderwijs

Quantumevolutie De Zelfzwaartekracht – Macrotransitief Quantumevolutionair Onderwijs (MQO I/II/III)

Onze (donkere) quantumevolutie is volledig kenbaar en integreerbaar. Elke MQO-presentatie/meditatie wordt transitief gegeven zodat elkeen dit in oorsprong Joviaans Zwart Vacuum en haar (donkere) kwantisatiecultuur leert kennen, begrijpen en integreren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Quantumbio/eco/geomologie – Quantumexobio/eco/geomologie – Quantumgravitobio/eco/geomologie

Lusquantumbio/eco/geomologie

Tachyonbio/eco/geomologie

Quantum Zwaartekracht Evolutie

Co-Transitieleerstoel Nele & Tijl – Macrotransitief Koppelbelichaamd Onderwijs (MKO I/II/III)

Elk koppel en elke groep van koppels kan/kunnen tegelijkertijd tesamen macrotransitief onderwezen worden zodat zij alle celbewustzijnsverwezenlijkingen samenbelichaamd leren delen en samen specifieke omgevingstalenten leren ontwikkelen ifv volksverheffing en landschapsverheffing. Elke MKO-presentatie/meditatie wordt co-macrotransitief gegeven zodat beiden en in groep tesamen nieuwe ervaringen leren cellulair te registreren en te integreren. Ook heel de transgenerationaliteit van beiden en verderdoor wordt dan aangeleerd co-integratief te delen en af te werken. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrosociobio/eco/geomologie