Voordrachtencentrum Ogmios – Hoogtransitief Omgevingsonderwijs (HO I/II/III)

Elke hoogtransitieve voordracht of thuisvoordracht is mogelijk. Dit geïntegreerd omgevingsonderwijs zal op korte tijd deel uitmaken van de nieuwe eindtermen. Elke HO-presentatie/meditatie wordt hoogtransitief gegeven zodat elkeen een inkijk krijgt in de enorme verborgen talentmogelijkheden hieromtrent. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transbio/eco/geomologie Transsociobio/eco/geomologie ea.

Herstelacademie De Dulle Griet – Hoogtransitief Herstel-Onderwijs (HHO I/II/III)

Elke stille hooggevoeligheid en/of stille hoogandersbegaafdheid laat een verwarrend spoor van (langdurige) symptomen en onbegrijpelijke deelsyndromen na die allen door praktische transbiomologische begeleiding kunnen geïntegreerd worden. Dit belichaamde inzichtelijke en oorzakelijke onderwijs is gericht op een transparante celbeleving van alle bewuste en onbewuste herinneringen ooit door cathartieve cellulaire integratie en al haar spontane belichamingstalentvaardigheden. Elke restinvoeling en elke restomgevingsinvoeling wordt in samenbelichaming ontmoet zodat herkenning en integratie het nieuwe spontane normaal kunnen worden eventueel gekoppeld aan een nieuwe zelfstudie mbt het gestabiliseerde hooggevoeligheidstalent of -teletalent dat nu eindelijk voluit kan gaan en waarvoor een uitgebreide volksbibliotheek vrij ter beschikking staat. Elke HHO-presentatie wordt transbiosensitief gegeven zodat elkeen een inkijk krijgt in eigen stille talent(en) en talentvaardigheden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Syndroomkliniek De Zwaanridder – Hoogtransitief Pathobiologisch Onderwijs (HPO I/II/III)

Elk symptoom en elk syndroom ooit van reus/mens/dier/plant/enz. is oorzakelijk invoelbaar en meervoudig verkenbaar oa genaamd pathobiomologie. Elke HPO-presentatie/meditatie onderzoekt in heldersamenbelichaming alle energetische mogelijkheden verbonden aan deze symptomen en syndromen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Pathobio/eco/geomologie

Hemelbijstand Sinte Mette – Hoogtransitief Postuum Onderwijs (HPO I/II/III)

Het HPO of hoogtransitief postuum onderwijs wordt in ons volkshogeschooltje reeds decennialang vrij aangereikt aan alle jonggestorvenen en stilgeborenen die ons pad geluidsloos kruisten. Elke nieuwe wereldwetenschapsintegratieve doorbraak wordt ook steeds opnieuw ter (tele)celleerbeschikking gesteld aan alle geïnteresseerde postume (tele)talentvaardigen ooit. Elke belangrijke oorzaaksinzichtelijke informatie wordt zodoende ook steeds samenaanbelichaamd zodat er een continue transparante celgeconnecteerde doorstroming is op vele omgevingslijdzame kernniveaus. Elke HPO-presentatie wordt ook transpostuumsensitief gegeven zodat eenieder biovisionair zicht krijgt op deze nieuwe vorm van grensoverschrijdend omgevingsonderricht. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transbio/eco/geomologie ea.

Astrolaboratorium Sabazios – Hoogtransitief Astronomisch Onderwijs (HAO I/II/III)

Alle hemellichamen ooit kunnen astrobiovisionair bezocht worden door hoogtransitieve celwerk(st)ers. Elke HAO-presentatie/meditatie wordt exotransitief gegeven zodat elkeen deze zeer specifieke exotalenten leert herkennen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Astrobio/eco/geomologie ea.

Onderzoeksinstituut Merowig – Hoogtransitief Palaeo(ethno)bio/eco/geologisch Onderzoek (HPO I/II/III)

Elke HPO-presentatie wordt daarom hoogtransitief gegeven zodat eenieder een inkijk krijgt in de onwaarschijnlijke nabijheid van zulke zeer komplexe historische oudlandschapsfenomenen. Elke mogelijke landschapsbijstand hieromtrent kan bekomen worden in het dorpsempathiehus Kloosterstraat 55 te Bornem waar ook een zeer sterke volksbibliotheek vrij voorradig is mbt alle anomalische landschapsverschijnselen ooit. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Palaeo-Ethnobio/eco/geomologie ea.

Volkshogeschool Dispargum – Hoogtransitief Emergentie-Onderwijs (HEO I/II/III)

Elke emergentie ooit kan landschappelijk gevonden en cellulair geintegreerd worden. Elke HEO-presentatie/meditatie wordt hoogtransitief gegeven zodat elkeen deze enorme kosmische aangeboortes leert begrijpen en medebelichamen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Palaeobio/eco/geomologie

Palaeoastrobio/eco/geomologie