Integratie der Mystieke en Aartsmystieke Pijnsyndromen (IMAPi) – Ultrageneratief Algobio•eco•geologisch Transwijs (UAbegT)

Elk (aarts)mystieke pijnsymptoom en elk (aarts)mystiek pijnsyndroom kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UAbegT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat de vele (aarts)mystieke oorzaakspijnen en omgevingsoorzaakspijnen helderschouwend en heldervoelend kunnen onderzocht en cellulair geintegreerd worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoalgobio•eco•geomologie ea.

IMAPii Integratie der Mystagogische en Aartsmystagogische Pijnsyndromen – (UPabegT)

Generoalgosociobio•eco•geomologie ea.

IMAOi Integratie der Mystieke en Aartsmystieke Omgevingspijnsyndromen – (UAsbegT)

Generoalgoeconobio•eco•geomologie ea.

IMAOii Integratie der Mystagogische en Aartsmystagogische Omgevingspijnsyndromen – (UPasbegT)

Generoalgosocioeconobio•eco•geomologie ea.

Geesthemel•heempijnkundige Kring Hoogandersbegaafdheid

Integratie der Gigantobiogenesis (IGi) – Ultrageneratief Gigantobiofysico•chemisch Translandschapswijs (UGbfcT)

Alle geneses der vele soortkrachtige Reuzenscheppingen kunnen eindelijk ultra(fysico)chemogeneratief onderwezen worden. Elke UGbfcT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat deze zeer diverse kosmochemogeneses (HS/CH4/SiO2/S/…) cellulair kunnen geintegreerd worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generochemogigantobiomologie ea.

IGii Integratie der Gigantoecogenesis – (UGefcT)

Generochemogigantoecomologie ea.

Integratie der Transgeneratieve Bioanalysis (ITB) – Ultrageneratief Xenobiologisch Transwijs (UXbT)

Elke xenobiologische wetenschap kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UXbT-presentatie wordt ultraxenogeneratief gegeven zodat alle vreemde insluitsels (ic de pathoxenobiologie* van HNA/TNA/GNA/CeNA/FANA/ANA/…) helderbeschouwd en heldergeintegreerd kunnen worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0042(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoxenobiomologie ea.

ITE Integratie der Transgeneratieve Ecoanalysis – (UXeT)

Generoxenoecomologie ea.

ITG Integratie der Transgeneratieve Geoanalysis – (UXgT)

Generoxenogeomologie ea.

Geestaartsheemkundige Kring Amethist°

°Purperen Aarde Hypothesis

*HNA : Cancerogeen / TNA : Spierziektes / GNA : Diabetes•Leverziektes / CeNA : Hart- en Longziektes / FANA : Neus•Keel•Oorziektes / ANA : Hersentumors / …

Integratie der Ecobiopedagogie (IE) – Ultrageneratief Socioecobiologisch Translandschapswijs (USebT)

Elk plaatselijk hoogtransitief helder(groot)landschapsonderricht kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke USbeT-presentatie wordt ultraecogeneratief gegeven zodat elkeen het nieuwe dieplandschapsonderwijs ter regio leert ervaren en omgevingsmededeelachtig zijn wat spontaanopvraagbaar is in het steeds helderbereikbare Geo•Ecopedagogische Reuzenheemhuis te Bornem Klein-Brabant. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Socioecobiomologie ea.

IG Integratie der Geoecopedagogie – (USgbT)

Sociogeoecomologie ea.

Sociobiopedagogische Kring Filia / Socioecopedagogische Kring Agape / Sociogeopedagogische Kring Storge ea.

Integratie der Reuzenmineraalkristalsoorten (IR) – Ultrageneratief Palaeoethnogigantomineralogisch Transwijs (UPegmT)

Elke ongekende Reuzenmineraalkristalsoort kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UPegmT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen dit wondere diepaardkundige Leven leert schouwen en medebelichamen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Reuzenmineraalheemkundige Kring Thelema

IRB Integratie der Reuzenmineraalkristalsoorten der vele Buurplaneten – (UPegmT)

Integratie der Diepten der Eigenregio’s (IDEi) – Ultrageneratief Palaeomimetoethnoecologisch Transreuzenmineraalwijs* (UPmeeT)

Elke diepteregio kan in haar palaeomimesis of palaeoecoagogie eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UPmeeT-presentatie wordt ultramimetogeneratief gegeven zodat alle diepoudecologische frekwenties in hun mimetische herhalingskracht kunnen helderbeschouwd, helderbegrepen en heldergeintegreerd worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generomimetoethnoeco•geomologie ea.

Geestlandschapsheemkundige Kring Mimesis°

IDEii Integratie der Diepten der Eigenregio’s – (UPmegT)

*De IDEi•iis zullen ervoor zorgen dat de geintegreerde diepteheimatten zelven jouw spontaan transgeneratief volksonderwijs (TV) zullen voldragen zodat geen enkele geboorterechtsfrekwentie zal ontbreken in jouw palaeoenergetische kosmoevolutionaire vervolmakingstocht.

°De Oudaardkundige Monumentaliteiscodex der ongekende Reuzendieptemineralen of OMR onzer Moederplaneet.

Inventaris der avondlijke Tele•Transitie•Meditaties (TTMs) – Ultrageneratief Bio•Eco•Geologisch Transplantmineraalwijs (UBEGT)

Elke avond worden Tele•Transitie•Meditaties gegeven tussen 21.00u. en 22.30u. die voor allen geestlichamelijk en geesthemellichamelijk beschikbaar zijn en die alle nieuwe (hogere) belichamingswetenschappen bevatten die het Transgeneratieve Hemelleven heden ten dage omvatten. Elke UBEGT-presentatie/locatie wordt ultrasociogeneratief gegeven zodat elke transitie kan helderbeschouwd, helderbeleefd en helderbereisd worden zodat het geestcelbewustzijnsverlangen autonoom kan verwerkelijken ifv elke mogelijke landschapsvergeestelijking en Hemellandschapsvergeestelijking. Alle TTMs worden natuurlijk ook ultrasociogeneratief gegeven zodat elkeen het Transgeneratieve Leven in een vrij en gericht gemoed inzichtelijk leert bestendigen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoeconobioecogeomologie ea.

Des Maandagavonds : Natuurlandbouwtransities / Natuurlandschapstransities / Natuurleefstijltransities / Volksnatuurgeneeskundige Transities / Volksnatuurleerstoeltransities

Des Dinsdagavonds : Leerkringtransities en Hemelleerkringtransities / Geestleerkringtransities en Geesthemelleerkringtransities

Des Woensdagavonds : Onderwijstransities / Transwijstransities / Transmineraalwijstransities / Transplantmineraalwijstransities / Transdierplantmineraalwijstransities / Translandschapswijstransities

Des Donderdagsavonds : Vergeestelijkingstransities / Lichaamsvergeestelijkingstransities / Landschapsvergeestelijkingstransities / Hemellichaamsvergeestelijkingstransities

Des Vrijdagsavonds : Evolutietransities / Quantumevolutietransities / Quantumcontinuumevolutietransities / Quantumcomputercontinuumevolutietransities / Elementaire QCCETs

Des Zaterdagsavonds : Hoogbegaafdheidstransities / Hoogsensitiviteitstransities / Hoogtransitiviteitstransities / Hooggenerativiteitstransities / Hooglaborativiteitstransities

Des Zondags : Biomologische Transities / Ecomologische Transities / Geomologische Transities / Heliomologische Transities / Glactomologische Transities / Klustromologische Transities

Integratie der Primordiale Elementaire Anthropologie (IPEA) – Ultrageneratief Chemokosmobiologisch Transmineraalwijs (UCkbT)

Elke primordiale overweldiging der mensheid kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UCkbT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elke overweldiging ooit (H/O/C/Be/He/O3/Si/…) kan verdampt worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

IPEPA Integratie der Primordiale Elementaire Palaeo•Anthropologie – (UCkpbT)

(He/C/Se/Pb/Hg)