Verheffende Geestceleenheidsmeditaties* (VG) – Ultrageneratief Noöcytobiologisch Transwijs (UNcbT)

Elke Vergeestelijkte Cel kan tesaam met elke andere Geestcel ooit in Wereldgeestceleenheid ultrageneratief onderwezen en bemediteerd worden. Elke UNT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die dit verlangt de enorme verheffende draagkracht kan leren helderschouwen en helderbegrijpen en dit in functie van de komplexe energetische noden van de vele achtergebleven omgevingskanslozen onzer Aarde. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

Pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

VGii Verheffende Geestlandschapseenheidsmeditaties – (UNceT)

VGiii Verheffende Geestplaneeteenheidsmeditaties – (UNcgT)

Geesteenheidsstroomkundige Kring De Aanverheffing

*Deze Eenheidsmeditaties kunnen nu pas plaatsvinden omdat het Spiegellichaamcontinuüm der Levendbarenden of de Katumcytobiologie met haar donkere Katyoncytobiologie nu pas cellulair geïntegreerd konden worden.