Maatschappelijke Vergeestelijkingen I – Transgeneratief Astrosociobio•eco•geologisch Onderwijs (TAOa)

Elke nieuwe heldervoelende ontmoeting werkt eindelijk vergeestelijkend op alle omgevingsbelichaamde astrosociologische processen tegelijkertijd waardoor de energetische anthropologie sterk wordt uitgebreid op vele energobiologische, energoecologische en energogeologische niveaus wat dieptransitief en diepgeneratief perfect onderwijsbaar is.

Heldervoelende Presentaties en Heldervoelende Tele•Leergangen voor alle ouderdomscategorieën zijn steeds beschikbaar in tientallen nieuwwetenschappelijke (palaeo)energetische onderzoeksterreinen.

Ttz de Astrosociobiomologie Astrosociobioecomologie Astrosocioecomologie Astrosociogeomologie Astrosociobiogeomologie Astrosocioecogeomologie Astrosociobioecogeomologie // Palaeoastrosociobiomologie …

Ook Helderreizende Presentatie en Helderreizende Tele•Leergangen zijn mogelijk.

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Beatrijs & Pierre

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Geestwetenschapsstroomkundige Kring Het Zwerk

Astrosociomicrobiomologie … // Astrosocionanobiomologie …

Palaeoastrosociomicrobiomologie … // Palaeoastrosocionanobiomologie …

Heldervoelende Geestambachtenarij Aeolia // Helderreizende Hemelgeestambachtenarij Ho’oleilana