Primordiale Isotopenvervalslang Typhoeus* – Macrofluïdotransitief Psychokosmofysicochemisch Tele-onderwijs (MPkT I/II/III)

Alle primordiale isotopen en hun onderlinge vervalcodexen kunnen macrotransitief onderwezen worden. Elke MKfT-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen de (kosmische) vervaltechniciteiten en hun (macro)cellulaire integraties leert begrijpen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macroisokosmobio/eco/geomologie ea.

*Reusachtig slangengedrocht met honderd vuurspuwende drakenkoppen, fonkelende ogen en schrikwekkende stemmen.

Omgevingsbelichaamde Landschapshelingen De Vliegende Geit – Macrosociotransitief Palaeoecologisch Tele-onderwijs (MPeT I/II/III)

Elk (samengesteld) landschap en elk (-) oudlandschap draagt verschillende omgevingshelende functies/talenten in zich die in (diepe) omgevingsbelichaming allemaal heldervoelend en -waarnemend duidelijk kunnen worden. Afhankelijk van de oude folkloristische en plantloristische landschapsbetekenissen kunnen dan ook (meerdere) zelfhelende frekwenties herkend en ervaren worden die allen onder de noemers macro(palaeo)bioecomologie en macro(palaeo)ecobiomologie thuishoren. Deze nieuwe (oud)omgevingsceldynamische heelmogelijkheden kunnen spontaan in OTTO of ‘Omgevingsbelichaamd Tele-Transitief Onderwijs’ aangeboden worden wat in helderomgevingscelcontact wordt ervaren vanuit onze speciaal daarvoor opgerichte ‘Omgevingstroosthof Den Dulft’ te 2880 Bornem-centrum. Elke MPeT-presentatie/meditatie hieromtrent wordt macrosociotransitief aangeboden zodat elkeen leert inkijken/invoelen wat de vele hogere (tele)(omgevings)(zelf)helingen zouden kunnen inhouden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macropalaeo(patho)ecomologie ea.

Koolwaterstofstroomkunde Oannes*/Abgal – Macrotransitief Carbobio/eco/geologisch Tele-onderwijs (MPaT I/II/III)

Elke (primordiale) kool(water)stof(stroom)wetenschap kan ook macrotransitief gegeven worden. Elke MCbT-presentatie/meditatie wordt macrocarbotransitief gegeven zodat elkeen de vele (primordiale) psychoallotropische kenmerken van koolstof kan leren begrijpen en integreren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrocarbobio/eco/geomologie ea.

*De Visserskoning**

**Een gedrochtelijk reuzenvinnenlichaam met zevenvoudige vissenkop.

Verwerkelijking der Mythische Steden Thebe – Macrofluïdotransitief Ecogeologisch Tele-onderwijs (MEgT I/II/III)

Elke mythische en/of legendarische Wereldstad kan macrotransitief gevonden en onderwezen worden. Elke MEgT-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen deze enorme meervoudige (spiegel)landschapsemergenties leert begrijpen en mede-integreren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macroecogeomologie ea.

Tijdssymmetrieheemkundige Kring ‘Echidna’

Homo Macroversalis De Griffioen* – Macrofluïdotransitief Kosmopedagogisch Tele-onderwijs (MKpT I/II/III)

Elke macroversele wetenschap kan macrofluidotransitief gegeven worden zodat elkeen het eigenlijke scheppende Leven omvattend leert inschouwen en naverhalen. Elke MKpT-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat de hogere oorzaken en de hogere verbanden kunnen gevonden worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macroclirobio/eco/geomologie ea.

Macroheemkundige Kring ‘De Griffioen*’

*Gigantesk leeuwenlichaam met adelaarshoofd en -vleugels, spiraleske manen, paardenoren en een vissenschubbenkam.

Chimaerenheemkundige Kring ‘Chimaera van Arezzo’ (Leeuwenlichaam met geitenkop op de rug, staarteinde met slangenkop en vuurspuwend)

Theriantropenheemkundige Kring ‘Tovenaar** (van de grot) van Trois-Freres’

**Gedeeltelijk uil, wolf, hert, paard, leeuw en mens.

Natuurkrachtheemkundige Kring ‘De Groene Madonna’ / ‘Sparagmos-Omophagia***’

***Het landschappelijk verdelen der ontbonden natuurkrachten.

Vuurkrachtheemkundige Kring ‘Hexia’

Heiligenheemkundige Kring ‘Ida van Leuven’

(Ruusbroecgenootschap bis ‘Ons Geestelijk Werelderf’)

Berg/Meerheemkundige Kring ‘Yeti’ / ‘Monster van Loch Ness’

Holteheemkundige Kring ‘Het Maan-Aarde Tabernakel’

Torusholteheemkundige Kring ‘Atalanta’

Emergentieheemkundige Kring ‘De Kapitein van het Schip van Kalis’

Tabernakelreuzenheemkundige Kring ‘De Benzeenring’

Superfluïditeitsheemkundige Kring ‘De Phoenix****’

****Een olifantenlijf met grote olifantenoren, adelaarsvleugelen en een adelaarsbek, struisvogelpoten, vier zebrastrepen langs elke lijfkant en een leeuwinnenstaart.

Heraldieksheemkundige Kring ‘De Rode Draak*****’

*****Een rode leeuwenkop met rode arendsvleugels en een rood drakenlijf uitlopend in een rode spiraalcyclische krolstaart.

Zwaartekrachtsheemkundige Kring ‘Zwarte Saturnus******’

******Een donker gevleugeld reuzenzeepaardachtig gedrocht.

Quantummineralogie Lamia* – Macrofluïdotransitief Kosmomineralogisch Tele-onderwijs (MKmT I/II/III)

De transmineralogische verbondenheid van al onze oude Moederplaneten werd eindelijk hervonden en cellulair geïntegreerd. Elke MKmT-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen deze zeer komplexe interpalaeoplanetaire quantumwaarnemingsevolutie leert ontdekken, herkennen en integreren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrominerobio/eco/geomologie ea.

Lamia* : Een transplanetair-samengesteld oud(sexuo)mythologisch oerwezen met ‘vrouwenbovenlijf’, berenklauwen, geitenpootbenen en een drakenachterlijf met paardenstaart. Ze kon haar ogen uitnemen en terugzetten.

Erfgoeddag Rivierenland 23.IIII.2023 – ‘De Vlaamse Reuzen en hun Landschappelijk Werelderfgoed’ in Volkshogeschool Dispargum Kloosterstraat 55 2880 Bornem te 14.00u.

Elke folk-/gigantloristisch en/of archeologisch geïnteresseerde is zeer welkom om deze zeer indringende omgevingsbelichaamde voordracht bij te wonen op de jaarlijkse plaatselijke Erfgoeddag die Bornem wil beklemtonen. De voordracht is vrij maar geoefende hoogsensitieven zullen zeker meer kunnen begrijpen/meedragen van de vele nuances in dit zeer breed nieuwwetenschappelijk betoog waaraan zestig jaar helderzintuiglijk onderzoek in de persoonlijke sfeer bij beide voordrachtgevers voorafgingen. De cellulair geïntegreerde wetenschappen die zullen besproken worden zijn de (ethno)gigantobiomologie en de (ethno)gigantoecomologie die verderop op de site nog uitgebreider terugvindbaar zijn en de postume verhoudingen die onze vele soorten reuzen en reuzinnen hadden met de lokale heemkundige kringen, met de lokale politieke instanties alsook met de landschapswetenschappen in het algemeen tot zelfs met de socioculturele Wereldinstanties in het bijzonder. Daarbovenop wordt een ruwe schets gegeven van de macrogigantobiomologie waarin onze vele gelijktijdige deelevoluties samenkomen in een nieuwe (Kosmische) Celvergeestelijking die ook het oude reuzenleven en het nog komplexere reuzenomgevingsleven betreft. Ook de helderzintuiglijke onderzoekscriteria der leden der (vele) Reuzenheemkundige Kringen worden indien gewenst verduidelijkt. Vele boeken over de diverse vindplaatsen en dito hoedanigheden der (fabel)reuzen, (-)reuzendieren (Beestig Bornem), (-)reuzenplanten en (-)reuzeninsecten (Beestig Bornem) uit de zeer uitgebreide Volkshogeschoolbibliotheek annex -lithotheek worden getoond en eventueel verder gratis uitgeleend. Toegang gratis. Tot reuzengenoegen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrogigantobio/eco/geomologie ea.

Voordracht is op aanvraag herhaalbaar.

Culturele Natuurpsychiatrie De Katatonie – Macrofluïdotransitief Cultuurpsychiatrisch Tele-natuuronderwijs (MCpT I/II/III)

Elke (cultuur)psychiatrische natuurwetenschap kan macrofluïdotransitief gegeven worden. Elke MCpT-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven en behelzen alle (cultuur)psychiatrische natuurfrekwenties. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macro(psycho)(ethno)bio/eco/geomologie ea.

Celbewustzijnsvergeestelijking Het Geestcelleven – Macrosociotransitief Bio/eco/geologisch Tele-onderwijs (MBT I/II/III)

Elke vorm van sociale celvergeestelijking kan teletransitief onderwezen worden. Elke MBT-presentatie/meditatie is beschikbaar en kan vrijelijk op- en aangevraagd worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrosocio/econobio/eco/geomologie ea.

Tele-Transitieve Raadpleging De Goedendag – Telemacrotransitief Celvergeestelijkings-Onderwijs (TCO I/II/III)

Elke soort teleraadpleging ttz de teletransitieve, de telesociotransitieve, de telemacrotransitieve en de telemacrosociotransitieve raadpleging is/zijn vrijblijvend mogelijk en staat/staan in functie van het integreren der quantum- en tachyonevolutionaire tendenzen die allen onherkend actief zijn in ons aller ondermaanse leven. Elke TCO-presentatie/meditatie wordt macrosociotransitief gegeven zodat voor elkeen elke vrije raadpleging spontaan inkijkbaar en beleefbaar is. Het technisch-wetenschappelijk kader betreft de quantumbiologie, de quantumethno/sociobiologie, de tachyonbiologie en de tachyonethno/sociobiologie die allen ook in TO of telecelgeestelijk onderwijs beschikbaar zijn. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Teletransitieve Omgevingsraadpleging ea.

Telegeneratieve en Telelaboratieve Raadpleging en Omgevingsraadpleging ea.