Integratie der Tensorecologie en Katorecologie (ITK) – Ultrageneratief Chemokosmoecologisch Transwijs (UCkeT)

Elke (donkere*) tensorecologische en elke (-*) spiegeltensorecologische verbinding(sknoop) kan ultraecogeneratief onderwezen worden. Elke UCkeT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultraecogeneratief gegeven zodat elkeen helderzicht krijgt op deze zeer indringende stichtende omgevingswerkelijkheid zodat zij eindelijk volledig cellulair kan integreren. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

*Donkere tensorecologie is tachyorecologie en donkere spiegeltensorecologie is katyorecologie.

IETK Integratie der Ecologische Tensoren en Katoren : Europese Universiteiten ~ U Oxford D / U Cambridge CO / UC London HS / ETH Zurich ACl / U Edinburgh D / LMU Munchen D2O / London SEPS NH2 / KU Leuven CO / U Southampton CO2 / U Wien HO / U Manchester D / U Glasgow MgCl / IC London C2 / FU Berlin D2O / U Birmingham SiO / TU Munchen D / RKU Heidelberg HCl / TU Delft MgCl / FAU Erlangen-Nurnberg NH2 / U Utrecht NaCl / U Warwick SiF / RWTH Aachen AlF / U Leeds KO2 / Kobenhavns U SiO / AMSU Bologno HCl / U Leiden D2O / R Groningen CdO / Helsingin Y CO2 / U A’dam CO / U Barcelona AlCl / U Oslo MgO / KC London D / EPF Lausanne CO / RU Bochum HS / U Karlova HO / TU Wien D2O / Masaykova U NH2 / HU Berlin HCl / U Gent D / … // …

Integratie der Stellaire Spiegeltensorverbindingen (ISSi) – Ultraisogeneratief Ecoastrofysisch Transwijs (UEafTi)

Elke polyisomologische sterreverbinding kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UEafTi-presentatie/visitatie/locatie wordt ultraisogeneratief gegeven zodat alle stellaire spiegeltensoren onzer Melkweg kunnen ingeschouwd en geintegreerd worden. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultraisoastrobio/eco/geomologie

ISSii Integratie der Spiegeltensorverbindingen der open Sterrengroepen – (UEafTii)

ISAi Integratie der Spiegelstofstromen der Aarde – Ultrageneratief Isobiogeochemisch Transwijs (UIbgcT)

ISAii Integratie der Spiegelstofstroomstructuren der Aarde – Ultrageneratief Isobiogeofysisch Transwijs (UIbgfT)

ISSi Integratie der Spiegelstofstromen der Sterren – Ultrageneratief Isobioastrochemisch Transwijs (UIbacT)

ISSii Integratie der Spiegelstofstroomstructuren der Sterren – Ultrageneratief Isobioastrofysisch Transwijs (UIbafT)

Integratie der Isomaire Tijdskristallen (IIT) – Ultrageneratief Chronoastroisomologisch Transwijs (UCaiT)

Elk tijdskristal kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UCaiT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen deze zeer komplexe gekristalliseerde spiegeltijdsperiodiciteiten oorzakelijk leert helderschouwen, heldervoelen en helderintegreren. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultraarthrobio/eco/geomologie

IIPD(TQQSSO) Integratie der Isomaire Primordiaalkernen der Dubbelsterren, Trippelsterren, Quadrupelsterren, Quintupelsterren, Sextupelsterren, Septupelsterren en Octupelsterren : Op aanvraag.

IMIS Integratie der Multipele Isomaire Sterrenpsychologieen : Op aanvraag.

Integratie der Isomaire Sterrenkernenvelden (IIS) – Ultrageneratief Astroisomologisch Transwijs (UAiT)

Elk Isomair Veld (IV) onzer sterren en sterrenhopen kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UAiT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen deze ISVs of isomaire sterrevelden en sterrenhoopvelden leert inschouwen, invoelen en integreren. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

IISa Integratie der Isomaire Primordiaalkernen der Alfasterren : Op aanvraag.

IISb Integratie der Isomaire Primordiaalkernen der Sterrenbeelden : Op aanvraag.

IISc Integratie der Isomaire Primordiaalkernen der Open Sterrenhopen : Op aanvraag.

Integratie van ons Isomair Zonnenstelsel (IIZ) – Ultrageneratief Helioisomologisch Transwijs (UHiT)

Elk hemellichaam ooit van ons quadruppel Zonnenstelsel had/heeft een Isomair Veld (IV) dat eindelijk ultrageneratief onderwijsbaar is. Elke UHiT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen deze IVs leert inschouwen, invoelen en integreren. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultraisogeo/heliomologie ea.

IIPPb Integratie der Isomaire Primordiaalkernen onzer Planeetstelsels : Op aanvraag.

IIPZ Integratie der Isomaire Primordiaalkernen onzer Zonnen : Op aanvraag.

Integratie der Wetenschapsinstituten (IW) – Ultrageneratief Biouniversitair Transwijs (UBuT)

Elk wetenschapsinstituut ooit is spontaanintegreerbaar wat ultraecogeneratief kan onderwezen worden. Elke UBuT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultraecogeneratief gegeven zodat elkeen de spontane heldertransitieve ontmoetingen met wetenschapshuizen leert inschouwen, begrijpen en mede-integreren zodat elks deelachtig mag en kan zijn aan onze nieuwe helderspontane omgevingsbelichamingen Wereldwijd. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

Pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrabioeconoecomologie ea.

IPI Integratie der Politieke Instituten – Ultrageneratief Bioparlementair Transwijs (UBpT)

ISI Integratie der Sociale Instituten – Ultrageneratief Bioacademische Transwijs (UBaT)

IMI Integratie der Ministriele Instituten – Ultrageneratief Bioministerieel Transwijs (UBmT)

IBI Integratie der Bancaire Instituten : Ultrageneratief Biobancair Transwijs (UBbT)

Integratie der Isokosmoklimatologie (II) – Ultrageneratief Isoklimatologisch Transwijs (UIkTi)

Elk (oud)klimaat en elk (-)deelklimaat heeft een primordiaal spiegelatomair annex primordiaal spiegelmoleculair profiel dat ultrageneratief kan onderwezen worden. Elke UIkT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen de primordiale klimaatisotopen leert inschouwen, begrijpen en integreren. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

Pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

IIK Integratie der Isomaire Klimaatgebieden : Tropisch Regenwoudklimaat 200Ar / Tropisch Moessonklimaat 250Methaan / Tropisch Savanneklimaat 200Rn / Droog Steppeklimaat 250Propyleen / Droog Woestijnklimaat 280He / Zeeklimaat 200Si / Mediterraan Klimaat 250Acetyleen / Chinaklimaat 180Propaan / Nat Landklimaat 180Thorium / Landklimaat met Droge Zomers 200U / Landklimaat met Droge Winters 200Ti / Pooltoendraklimaat 180S / Poolsneeuwklimaat 190Zr / Poolhooggebergteklimaat 200N

IIAA Integratie der Isomaire Atmosfeer der Aarde : Troposfeer 120Hg / Stratosfeer 200C / Mesosfeer 200H / Thermosfeer 250O / Exosfeer 250N

IIAP Integratie der Isomaire Atmosferen der Planeten : Mercurius 150N / Venus 100C / Mars 200H / Jupiter 200C / Saturnus 200H / Uranus 180H / Neptunus 200N / Pluto 100C

IPA Integratie der Isomaire Primordiaallagen der Aarde : Tabernakel 300C / Harde Maanrots 280N / Kleilaag 300H / Zwavellaag 300Propyleen / Kwiklaag 180Cd / Koudvuurlaag 300Li / Waterlaag 280Mg

IIPPa Integratie der Isomaire Primordiaalkernen der Planeten : Op aanvraag.

OK Opleiding tot Klimaatfluisteraar / Course for Climate Whisperer CCW – Ultrageneratief Isoklimatologisch Transwijs (UIkTii)

OKK Opleiding tot Kosmisch Klimaatfluisteraar / Course for Cosmic Climate Whisperer (CCCW) – Ultrageneratief Isokosmoklimatologisch Transwijs (UIkkT)

ISOSYNTHESIS : Isobiologie Katumbiologie / Polyisobiologie Katyonbiologie // Isomineroecologie Katorecologie / Polyisomineroecologie Katyorecologie // Isoklimatogeologie Katargeologie / Polyisoklimatogeologie Katyargeologie

VAA Voordrachten mbt Antiklimatologie en Antimeteorologie

Integratie der Isokosmomineralogie (II) – Ultrageneratief Isomineralogische Transwijs (UImT)

Elk (oud)mineraal heeft een primordiaal spiegelatomair annex primordiaal spiegelmoleculair profiel dat ultrageneratief kan onderwezen worden. Elke ULmT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen deze isotopenverheffers leert inschouwen en integreren. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultraisominerobio•eco•geomologie

IIMM Integratie der Isotopen der Mineralen en Mineraalkristallen : Oxyden ~ Cupriet 110Ti / Zinkiet 200Fe / Tenoriet 200Al / Spinel 120Be / Gahniet 150Ti / Magnetiet 120Ba / Frankliniet 200B / Chromiet 180Cr / Hausmanniet 200Mg / Menie 100C / Chrysoberil 110Y / Valentiniet 200Ce / Arsenoliet 200Cu / Senarmontiet 150Methaan / Bixbyiet 120Nitriet / Korund 200Zi / Hematiet 180Si / Ilmeniet 165Cd / Perovskiet 185Cr / Lopariet 100Etyleen / Stibiconiet 200Na / Bindheimiet 140B / Pyrochloor 100Bi / Betafiet 100H / Microliet 120Ba / Kwarts 200Ag / Tridymiet 150Hg / Cristobaliet 100Pb / Opaal 150Ti / Melanoflogiet 200C / Rutiel 120Be / Kassiteriet 110Ce / Plattneriet 120Zr / Pyrolusiet 100Propaan / Hollandiet 200Al / Coronadiet 175Mg / Todorokiet 120Al / Ferratopioliet 110B / Ilmenorutiel 150S / Anataas 100Sr / Telluriet 100Au / Brookiet 165Zr / Ferberiet 125Ce / Hubneriet 180C / Titanowodginiet 220C / Ferrocolumbiet 120Ni / Manganotantaliet 130Nb / Euxeniet 170Be / Aeschyniet 185Mg / Stibiotantaliet 180Pt / Uraniniet 100K / Gibbsiet 140Mn / Bruciet 110Cl / Diaspoor 100Diamant / Goethiet 180N / Manganiet 160Al / Lepidocrociet 180Rn / Lithioforiet 140Mg / Curiet 200Ti // Sulfiden ~ Algodoniet 80Hg / Domeykiet 100B / Allargentum 120Ar / Dyscrasiet 90Propyleen / Chalcociet 100O (!) / Djurleiet 120C (!) / Berzelianiet 85Bi / Borniet 110Ti / Umangiet 110Rn / Acantiet 160Cl / Argentiet 80Ag / Hessiet 100H / Aguillariet 85Y / Argyrodiet 75Ar / Stromeyeriet 70Mn / Jalpaiet 100C / Pentlandiet 75Be (!) / Sfareliet 70Nb / Coloradoiet 80Pt / Chalcopyriet 65Cl / Luzeniet 90Ti / Stanniet 84Mg / Germaniet 110Al / Tennantiet 100Ce / Tetraedriet 90Methaan / Freibergiet 65Ba / Wurtziet 80B / Greenockiet 70Na / Enargiet 50Pb / Cubanon 60Co / Sternbergiet 80Ti / Argentopyriet 100N / Pyrrhotiet 90Fe / Nikkelien 60Au / Breithauptiet 55Ag / Milleriet 40Zi / Alabandien 80Si / Galeniet 20Cl // Carbonaten ~ Magnetiet 200Mg / Smithsoniet 120Zr / Sideriet 150Y / Sphaerocobaltiet 200Ce / Rhodochrosiet 120Be / Calciet 180Fe / Dolomiet 120Cd / Ankeriet 90Bi / Kutnahoriet 180Al / Huntiet 150B / Aragoniet 120Etyleen / Strontianiet 200Cu / Witheriet 180Rn / Cerussiet 100Agaat / Barytocaleiet 150Sr / Azuriet 100Aluin / Malachiet 100Au / Rosasiet 120Graniet / Hydrozinciet 200Methaan (!) / Aurichalciet 100Th / Dawseniet 180Be / …

Integratie der Isomologische Verheffingen (IIV) – Ultrageneratief Poly•Isomair* Transwijs (UPIT)

Elk isomair en elk polyisomair verheffingsorganigram kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UPIT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultraisogeneratief gegeven zodat elkeen deze indrukwekkende katum- tot katorevolutionaire landschapsstructuren leert inschouwen, begrijpen en integreren. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultraisosociobio•eco•geomologie ea.

*Onze Quantumevolutie heeft vele spiegelaanzichten die allen een aanzijn in naam hebben gekregen zijnde Quantum•Katum, Tensor•Kator en Scalar•Katar en onze donkere Tachyonevolutie heeft dit evenzeer zijnde Tachyon•Katyon, Tachyor•Katyor en Tachyar•Katyar. De gehele spiegelatomaire en spiegelmoleculaire kosmoisotopische katumevolutie is dus ook in deze spiegelnoemers in te delen die afgeleid zijn van het Grieks voor spiegel nl katoptro-.

IIO Integratie der Isomaire Organigrammen : 150O is de katummechanische verheffing van 10H•5B•40U•100C / 200C is de katummechanische verheffing van 20Aluin•80C2H4•100O / 220H is de katummechanische verheffing van 10Ar•45Al•85U•100o / …

UIO Ultrageneratieve Poly•Isomaire Omgevings•Raadpleging : Elke isomaire (landschaps)verheffing kan spontaan in teleraadpleging genomen worden. Een wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Integratie der Kosmoisomologie (IK) – Ultrageneratief Isomologisch Transwijs (UIT)

Elk isoom* of scheppend (oud)spiegeldeelleven ooit is ultrageneratief onderwijsbaar. Elke UIT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen de polyisotopisch zelfverheffingsarbeid leert inschouwen, invoelen en integreren zodat de vele herstelmogelijkheden van het lieve Leven herkenbaar worden doorheen de vele nieuwe hedendaagse pionierswetenschappen zoals de oorzaaksinvoelende psychiatrie, de oorzaaksinvoelende criminologie, de oorzaaksinvoelende geneeskunde en nog ettelijke meer. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

*Een Isoom is een zichzelfverheffende (oud)polyisotopenboom waarin de kosmische spiegelatomen en de kosmische spiegelmoleculen zichzelve hebben gehierarchiseerd doorheen verschillende spiegelmentale (sociaal)wetenschappelijke frekwenties om controle te krijgen over onze zeer eigenzinnige en totaal onvermoede katum of spiegelquantum continuum evolutie.

IPI Integratie der Psychopathologische Isomen : Paranoiede Persoonlijkheidsstoornis 100C / Schizoide PHS 80Be / Schizotypische PHS 65Co / Borderline PHS 80Propyleen / Antisociale PHS 150O / Theatrale PHS 85Li / Narcistische PHS 90U / Ontwijkende PHS 80Ag / Afhankelijke PHS 54Mg / Dwangmatige Obsessief•Compulsieve PHS 85Ti / NAO PHS 65mn

IUS Integratie van het Universele Spiegelbestaan 100Cu ~ 50C •50O

UIR Ultrageneratieve Isomaire Raadplegingen : Onze multipele persoonlijke kosmoisomen kunnen spontaan in telegeneratieve raadpleging genomen worden. Een wijkwerkchequevergoeding is hiervoor aangewezen.

ISI Integratie der Syndromatische Isomen : Syndroom van Aarskog 80O / Syndroom van Abt-Siwe-Letterer 60Rn / Syndroom van Adams-Stokes 55Aceryleen / Syndroom van Addison 80C / Syndroom van Adie 75B / Adenogenitaal Syndroom 110Mg / Aerotoxisch Syndroom 100Zi / Syndroom van Aicardi-Goutieres 20Be / Aids 180O / Syndroom van Alagille 30Mn / Syndroom van Alice in Wonderland 60Ti / Alien•handsyndroom 45Y / Syndroom van Alport 60C / Amotivationeel Syndroom 20Propyleen / Syndroom van Andersen-Tawil 25S / Angelman 70Al / Syndroom van Anton 10B / Syndroom van Apert 35Zr / Syndroom van Arnold-Chiari 15Cl / Syndroom van Asherman 60Ni / Syndroom van Asperger 90Be / Auto-Immuun Lymfoproliferatief Syndroom 60Ba / Syndroom van Baillarger 40C / Syndroom van Balint 55C / Syndroom van Barret-Biedl 80Sn / Syndroom van Barrett 11Ag / Syndroom van Barth 8Cr / Syndroom van Bartter 60Rn / Basocellulaire Naevussyndroom 12Ar / Battered•Childsyndrome 12H / Syndroom van Bean 18He / Syndroom van Beckwith-Wiedermann 40Th / Syndroom van Behcet 20S / Syndroom van Benson 60Ba / Syndroom van Bernhardt-Roth 20Ce / Syndroom van Birt-Hogg-Dure 10Ar / Anemie van Blackfan-Diamond 58Au / Syndroom van Bloch-Siemens 30Ureum / Syndroom van Bloch-Sulzberger 75Co / Syndroom van Bloom 80Zi / Syndroom van Bogart-Bacall 8V / Syndroom van Bonnevie-Ullrich 25C / Syndroom van Borjeson-Forstman-Lehmann 20N / Syndroom van Bourneville-Pringle 20Hg / Syndroom van Briquet 80S / Syndroom van Bruck 20Be / Syndroom van Brueghel 60Ag / Syndroom van Brugada 14Y / Syndroom van Budd-Chiari 40C / Buitenlandsaccentsyndroom 20C / Syndroom van Byler 75Th / Syndroom van Capgras 20U / Carpaletunnelsyndroom 12Ar / Syndroom van Carpenter 16Mg / Cat•eyesyndrome 30O / Caudasyndroom 40O / Centrale•Slaapapnoesyndroom 80N / Syndroom van Charles Bonnet 60C / Syndroom van Chiari-Frommel 20Sn / Chronisch Vermoeidheidssyndroom 80Pb / Syndroom van Chung-Strauss 40Cd / Syndroom van Claude Bernard 65Na / Syndroom van Claude Bernard-Horner 20Na / Syndroom van Clerambault 50He / Syndroom van Cohen 25K / Complex Regionaal Pijnsyndroom 100C / Concentratiekampsyndroom 20O / Syndroom van Conn 95Ce / Syndroom van Cornelia De Lange 20U / Syndroom van Costen 30Rn / Syndroom van Cotard 50Cu / Syndroom van Couvelaire 40Au / CREST-Syndroom 100Pu / Syndroom van Crigler-Najjar 30Pb / Syndroom van Crouzon 5H / Syndroom van Cushing 75Cr / Syndroom van Doose 80Li / Syndroom van Down 150C / Syndroom van Dravet 80O / Syndroom van Duane 20B / Syndroom van Dubin-Johnson 70Aluin / Syndroom van Dubin-Sprinz 7Na / Syndroom van Duchenne 60Mg / Syndroom van Dumpings 75Al / Syndroom van Dupuy 6N / Economyclasssyndrome 8Cu / Syndroom van Edwards 20C / Syndroom van Ehlers-Danlos 50Ar / Syndroom van Eisenmenger 8Diamant / Syndroom van Ellis-Van Creveld 4Pt / Syndroom van Escalante 6Be / Syndroom van Evans 50Ni / Syndroom van Fanconi 100Zi / Fibromyalgie 120Ti / Syndroom van Fitz-Hugh-Cuntis 85Zr / Foetaal Alcoholsyndroom 100Pu / Syndroom van Forestier 110O / Fragiele X-Syndroom 120N / Syndroom van Freeman-Sheldon 90U / Syndroom van Fregoli 30Propaan / Syndroom van Frey 100Methaan / Syndroom van Frey-Baillanger 110C / Syndroom van Fuchs 95Acetyleen / Syndroom van Gaisbock 100K / Syndroom van Ganser 85Li / Syndroom van Gasser 45Ag / Syndroom van Gasser-Karrer 80Ni / Genitaal Retracties Syndroom 100N / Syndroom van Gerstmann 90O / Syndroom van Gerstmann-Straussler-Scheinker 130O / Syndroom van Gianotti-Crosti 75Ce / Syndroom van Gilbert 40Azijnzuur / Syndroom van Gilles de la Tourette 100C / Syndroom van Gitelman 80Be / Syndroom van Godot 70Mn / Golfsyndroom 65Aluin / Syndroom van Goodpasture 80Th / Syndroom van Gordon 100Pu / Syndroom van Gorlin 100Metyleen / Syndroom van Gorlin-Goltz 10H / Syndroom van Griscelli 80Ni / Syndroom van Grisel 80Au / Syndroom van Grouchy 65Sn / Syndroom van Guillain-Barre 40He / Haartourniquetsyndroom 16H / Syndroom van Hallervorden-Spatz 8Pt / Havanasyndroom 80Granaat / Syndroom van Heelfordt 100Diamant / Syndroom van Heller 100Agaat / Hellp-Syndroom 120O / Homolytisch-Uremisch Syndroom 80Ca / Syndroom van Henoch-Schonlein 95Ba / Syndroom van Hermansky-Pudiak 100Methaan / Syndroom van Horner 85Methanol / Syndroom van Hunter 110C / Syndroom van Hutchinson-Gilford 80S / Hypokinetisch-rigide Syndroom 100C (!) / ICF Syndroom 70Ba / Identificatiesyndroom 80Etyleen / Syndroom van Imerslund-Grasbeck 75Ar / ISAH Syndroom 100Mg (!) / Syndroom van Jacobson 30Ce / Jerusalemsyndroom 100Bi / Kabuki Syndroom 80Smaragd / Syndroom van Kallmann 90N / Syndroom van Kanner 110O / Syndroom van Kartagener 75Nb (!) / Syndroom van Kawasaki 85Au / Syndroom van Kearns-Sayre 100Li / Syndroom van Kinsbourne 60Ti / KISS-Syndroom 90Cl / Syndroom van Kleine-Levin 80Ka / Syndroom van Klinefelter 100O / Syndroom van Klippel-Trenaunay 30Mn / Syndroom van Kluver-Bucy 90Th / Syndroom van Van Der Knaap 65Agaat / Syndroom van Korsakow 100Acetyleen / KZ-Syndroom 80B / Syndroom van Lambert-Gaton 60Methaan / Syndroom van Landau-Kleffner 80Aluin / Syndroom van Laurence-Moon-Bardet-Biedl 100Sr / Syndroom van Ledderhose 75Al / Syndroom van Leigh 80Ureum / Syndroom van Lennox-Gastaut 25He / Syndroom van Lesch-Nyhan 80Cu / Syndroom van Lisch-Fraumeni 20Rn / Locked-in-Syndroom 90Na / Syndroom van Loeys-Dietz 100H / Syndroom van Lohuizen 80Be / Syndroom van Lyell 80N / Syndroom van Lynch 25Be / Syndroom van Madelung 15B / Syndroom van Majewski 70Etyleen / Maligne Neuroleptisch Syndroom 100Propyleen / Syndroom van Marfan 80Diamant / Syndroom van Marshall-Smith 60Hg / Syndroom van Martin-Bell 100Y / Syndroom van Mayer-Rokitansky-Kuster 90Zi / Syndroom van Meige 60Mn / Syndroom van Meniere 100C / Syndroom van Millard-Gubler 80O / Syndroom van Miller 100Pb / Syndroom van Milker-Dieker 70Ka / Mirrorsyndroom 100Ag / Syndroom van Moebius 100Ni / Syndroom van Morquio 70Ti / Moyamoyasyndroom 20Si / Syndroom van Muckle-Wells 80Th / Syndroom van Muir-Torre 90Propeen / Syndroom van Munchhausen 100Etyleen / Syndroom van Munchhausen by proxy 100Propyleen / Myelodisplastisch Syndroom 80Smaragd / Syndroom van Myenberg-Altherr-Uhlinger 20Co / Nagel-patellasyndroom 30Sr / Nefrotisch Syndroom 20Aluin / Neurovasculair Compressiesyndroom 100Ce / Syndroom van Noonan 70Cr / Syndroom van Norman-Roberts 60Sn / Syndroom van Omenn 10H / Opsoclonus-Myoclonussyndroom 15Be / Organisch Psychosyndroom 65U / Ouderverstotingssyndroom 100Mg / Syndroom van Pancoast 20Ureum / Syndroom van Parsonage-Turner 30Benzeen / Syndroom van Patau 70Zr / Patellofemoraal Pijnsyndroom 80Methyl / Syndroom van Pellegrini-Stieda 30Pt / Syndroom van Pendred 25Granaat / PSAS 100Al / Peter Pan Syndroom 40Smaragd / Syndroom van Peutz-Jeghers 60Th / Syndroom van Pfeiffer 80Na / Syndroom van Phelan-McDermid 90B / Syndroom van Pierre Robin 80N / Polycystisch Ovariumsyndroom 90Hg / Syndroom van Possner-Schlossman 63Fe / Postcommotioneel Syndroom 100Nb / Postcovidsyndroom 100Zi / Postencefalitisch Syndroom 100N / Postinfectieus Syndroom 85Propaan / Postintensivecare Syndroom 65Cr / Postpoliosyndroom 100Acetyleen / Syndroom van Potter 70Cl / Syndroom van Prader-Willi 80S / Premenstrueel Syndroom 60Diamant / Prikkelbaredarmsyndroom 100Ti / Proteussyndroom 80Agaat / Syndroom van Qazi-Markouizos 20Methaan / Syndroom van Quervain 45Ra / Syndroom van Ramsay Hunt 60V / Syndroom van Reiter 80Rn (!) / Syndroom van Remos 100C / Restless-Legsyndrome 80Propyleen / Syndroom van Rett 60Ar / Syndroom van Reye 70Ce / Syndroom van Rieger 20Ethaan / Syndroom van Robinow 80Robijn / Syndroom van Roemheld 100H / Syndroom van Rotor 80Fe / Syndroom van Rubinstein-Taybi 75Hg / Syndroom van Russell-Silver 80Li / Syndroom van Saethre-Chotzen 30Ba / Syndroom van Sandifer 80Y / Syndroom van Sanfilippo 40Ar / Syndroom van Schmid-Fraccaro 30Cr / Syndroom van Schnitzler 90S / Syndroom van Schopf-Schulz-Passarge 70Mg / Schoudergordelsyndroom 100B (!) / Syndroom van Sezary 8Na / Shakenbabysyndroom 100Ce / Syndroom van Sharp 80Pb / Syndroom van Sheehan 90Fe (!) / Shock 100N / Syndroom van Shprintzen 60Be / Syndroom van Shulman 80Ba / Syndroom van Shwachman 100He / SIADH 75Th / Sirenomelie 80Agaat / Syndroom van Sjaastad 60Y / Syndroom van Sjogren 80Bi / Syndroom van Sluder 90Na / Syndroom van Smith-Lemli-Opitz 55Hg / Syndroom van Sotos 80Pb / Spierreuma 100Propyleen / Syndroom van Stendhal 100Etyleen / Syndroom van Stickler 85Zi / Stockholmsyndroom 100Ni / Syndroom van Sturge-Weber 80Sn / Subjectief Dubbelgangerssyndroom 80Th / Syndroom van Sweet 100Mg / Syndroom van Swyer 60B / Syndroom van Takayasu 100C / Syndroom van Tapia 60Be / TAR•Syndroom 100Si / Syndroom van Taussig-Bing 80O / Syndroom van Terson 90Ce / Thoracic outletsyndroom 75Fe / Syndroom van Tietze 30Ag / Syndroom van Thibierge-Weissenbach 55Ba / Syndroom van Tolosa-Hunt 30Ar / Toxische Shocksyndroom 100Hg / Syndroom van Treacher Collins 70Hg / Triple X-Syndroom 80Cu / Syndroom van Turcot 25Propyleen / Syndroom van Turner 80N / TIIKRPolydactylie Syndroom 60V / Syndroom van Usher 80Mg / Syndroom van Lohuizen 100C / Velocardiofaciaal Syndroom 70Sn / Syndroom van Verbiest 40Sn / Syndroom van Verner-Morrison 80Ureum / Verworven Immuno-Deficientie Syndroom 70S / Syndroom van Vialetto-Van Laere 45Cl / Syndroom van Vidal-Jacquot 35Hg / Viraal Hemorragisch Syndroom 100Pd / Syndroom van Vogt-Koyanagi-Harada 80B / Syndroom van Nippel-Lindau 100Acetyleen / Syndroom van Vrolik 75Ce / Syndroom van Waardenburg 110C / Syndroom van Wagner 80Ba / Syndroom van Wallenberg 95Zr / Syndroom van Waterhous-Friderichsen 70Rn / Syndroom van Weyl 100Cr / Syndroom van Werdnig-Hoffmann 100Au / Syndroom van Wermer 110O / Syndroom van Werner 80U / Syndroom van Wernicke 100Pu / Syndroom van West 50Mn / Syndroom van Wildervanck 65Azijnzuur / Syndroom van Wilkie 100Be / Syndroom van Williams 80Mg / Syndroom van Wiskott-Aldrich 100K / Wobblersyndroom 110Ca / Syndroom van Wolf-Hirschhorn 150C / Syndroom van Wolff-Parkinson-White 100Li / Syndroom van Wolfram 95Ba / Syndroom van Wyburn-Mason 80Cr / XYY-Syndroom 100N / Syndroom van Young 110O / Zeemeerminsyndroom 100Ca / Syndroom van Zellweger 85Th / Syndroom van Zieve 90Ag / Syndroom van Zollinger-Ellison 100Pt