Vergeestelijking der Fundamentele Konstanten (VFK) – Ultrageneratief Fysicochemobioecogeologisch Transkonstantwijs* (UFcbegTk)

Elke fundamentele natuurkundige, chemische en wiskundige konstante ooit kan eindelijk in haar totaliteit ultrageneratief onderwezen worden. Elke UFcbegTk-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die dat verlangt de Wereld der Konstanten geestenergetisch kan leren helderverkennen en helder(samen)bereizen want deze vergeestelijkingsteleleergang is het koninginnedeel van onze HHH of Helderbereizende Hemelgeestambachtenarij Ho’oleilana. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generofysicochemobioecogeomologie ea.

Geestkonstantenstroomkundige Kring G

*Konstanten zijn exoplasmagenties die integraal ontmoet kunnen worden en lijfelijk geïntegreerd kunnen worden waardoor jijzelf de nieuwe ultrabeweeglijkheid van die fundamentele konstante kunt gaan aanbelichamen indien je dat zelf helderdaadwerkelijk wil volbrengen wat een zeer extreem(landschaps)lijdzame geestambachtelijke heldertaak is die nog nooit werd bereikt door onze hoogtransitieve Levenden. Alle (droom)reisvisionaire helderbelevingen hierrond zijn (energetisch) opvraagbaar in het Wereldkonstantenhuis te 2880 Bornem Klein-Brabant België.

Zelf neem ik het exponentiële getal e van Euler/Neper(Napier) ttz 2,718281828459… voor mijn geestlichamelijke rekening waardoor de ’Identiteit van Euler’ ttz e^ipi+1=0 eindelijk binnen geestcelbereik ligt.

Geestidentiteitsstroomkundige Kring ’e^ipi+1=0’

VWNCS Vergeestelijking der Wiskundige, Natuurkundige en Chemische Symbolen – (UFcbegT)

Geestsymboolstroomkundige Kring Het Gelijkheidsteken