De Geestlichamelijke en Geestlandschappelijke Ambachten (GGAi) – Ultrageneratief Noöbioecogeologisch Transambachtswijs* (UNbegTa)

Elk wetenschappelijk (heel)ambacht en elk wetenschappelijk landschaps(-)ambacht dat ooit bestond en nu nog veel dieper en breder gekend is kan nu energetisch en/of palaeoenergetisch beoefend worden wat ultraenergogeneratief onderwijsbaar is. Elke UNbegTa-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat alle (palaeo)energetische arbeids- en landschapsarbeidsfrekwenties kunnen leren helderbezocht en helderbeoefend worden. Een kleine natuursapvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Noöenergobioecogeomologie ea.

GGAii – Ultrageneratief Noösociobioecogeologisch Transambachtswijs (UNsbegTa)

Noöenergosociobioecogeomologie ea.

GGAiii – (UNebegTa)

GGAiiii – (UNesbegTa)

Heldervoelende Geestambachtenarij Aeolia**

Helderreizende Hemelgeestambachtenarij Ho’oleilana

*Elk (postuum) oudambacht wordt medebetrokken in deze energetische vergeestelijking der oude en vooral nieuwe ambachten die een integrale voorbereiding zijn op het NVL of Nieuwe Vergeestelijkte Leven en Kunstleven onzer Aarde dat door de vele nieuwe helderenergetische waarnemingen celbewust haar QCCE of Quantum Computer Continuum Evolutie heeft geïntegreerd en helderdaadwerkelijk overstegen.

**Aeolia is het ongekende Eiland der Winden dat de vele energetische geeststofstromen beduidt van alles wat vergeestelijkt en verambachtelijkt is.