Telegeneratieve Bioecogeo•Meditaties (TBM) – Ultrageneratief Bioecogeologisch Transgeestwijs* (UBegTg)

Elke puur geestelijke Planeetbewustzijnsmeditatie kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UBegTg-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die dat verlangt teletransitief en telegeneratief kan onderwezen worden in meerdere vormen van (bio/eco/geo)visionair en reis(tijd)visionair Geestplaneetbewustzijn zodat alle invalshoeken van een specifiek onderwerp (tegelijkertijd) kunnen aangedragen en spontaan aanbelichaamd worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generobioecogeomologie ea.

TSM Telegeneratieve Sociobioecogeo•Meditaties – (USbegTg)

TEMi Telegeneratieve Exobioecogeo•Meditaties – (UEbegTgi)

TEMii Telegeneratieve Exosociobioecogeo•Meditaties – (UEsbegTg)

TEMiii Telegeneratieve Econobioecogeo•Meditaties – (UEbegTgii)

TEMiiii Telegeneratieve Exoeconobioecogeo•Meditaties – (UEebegTgiii)

*De Puur Geestelijke Meditaties (PGMs) worden spontaan medegedragen door alle vergeestelijkten die een aandeel hadden in die specifieke PGM waardoor het een geestgezamenlijk levend onderwijs wordt dat de Moederplanetaire Levenseenheid in stilte vooropstelt. Hoe meer voorzetsels de PGM belijdt hoe groter het Transgeestwijsschap dat zich zeker voor nieuwe hogere kombinaties beschikbaar stelt. Elke geoefende Intuning wordt spontaangeestplanetair beantwoord.