Vergeestelijking der Biosferen en Kosmobiosferen (VBK) – Ultrageneratief Bioecogeosferologisch Transsfeerwijs (UBegsTsi)

Elk (oud)biosfeer kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UBegsTs-presentatie wordt ultrasferogeneratief gegeven zodat elkeen die dit verlangt de de hoogtechniciteit van biosferische en kosmobiosferische vergeestelijking kan leren helderschouwen en helderverwerkelijken. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

VSKi Vergeestelijking der Sociobiosferen en Kosmosociobiosferen – (USbegsTs)

VEK Vergeestelijking der Ecosferen en Kosmoecosferen – (UBegsTsii)

VSKii Vergeestelijking der Socioecosferen en Kosmosocioecosferen – (UBegsTsiii)

VGK Vergeestelijking der Geosferen en Kosmogeosferen – (UBegsTsiiii)

VSKiii Vergeestelijking der Sociogeosferen en Kosmosociogeosferen – (UBegTsv)

Geestbiosfeerstroomkundige Kring Het Land van Bornem (1007-2024)