Transbiologische Kring – Belichaamd Integratief Biologisch Onderwijs (BIBO I/II/III)

Elke (foto)biologische, (-)biofysische en (-)biochemische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BIBO-presentatie/meditatie wordt transbiosensitief gegeven zodat elkeen de talentmogelijkheden van transparante celverbindingen leert kennen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Vrij celgeestelijk vervoegbaar.

Leden : Transsensitieven

Items : Transbiomologie Transfotobiomologie ea.

Transecologische Kring – Belichaamd Integratief Ecologisch Onderwijs (BIEO I/II/III)

Elke (foto)ecobiologische, (-)ecofysische en (-)ecochemische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BIEO-presentatie/meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen omgevingscelverbinding leert ervaren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33553775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Vrij celgeestelijk vervoegbaar.

Leden : Transsensitieven

Items : Transecomologie Transfotoecomologie ea.

Transisotopische Kring – Belichaamd Integratief Isotopen Onderwijs (BIIO I/II/III) / Transradioisotopische Kring – Belichaamd Integratief Radioisotopen Onderwijs (BIRO I/II/III)

Elke isotopische en elke radioisotopische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BIIO/BIRO-presentatie/meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen zicht krijgt op deze mentaal-elementaire integraties. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Vrij celgeestelijk vervoegbaar.

Leden : Transsensitieven

Items : Transisobio/eco/geomologie ea.

Transprimatologische Kring – Belichaamd Integratief Primatologisch Onderwijs (BIPO I/II/III) / Transzoölogische Kring – Belichaamd Integratief Zoölogisch Onderwijs (BIZO I/II/III) / Transbotanische Kring – Belichaamd Integratief Botanisch Onderwijs (BIBO I/II/III) / Transentomologische Kring – Belichaamd Integratief Entomologisch Onderwijs (BIEO I/II/III) / Transmycologische Kring – Belichaamd Integratief Mycologisch Onderwijs (BIMO I/II/III) / Transmineralogische Kring – Belichaamd Integratief Mineralogisch Onderwijs (BIMO I/II/III)

Elke primatologische, zoölogische, botanische, entomologische, mycologische en mineralogische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke presentatie/meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen primaten, dieren, planten, insecten, zwammen en mineraalkristallen van binnenuit leert ervaren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Vrij celgeestelijk vervoegbaar.

Leden : Transsensitieven

Items : Partij van Planten en Mineralen – PPM / Transprimatobiomologie Transzoöbiomologie Transfytobiomologie Transentomobiomologie Transmycobiomologie Transminerobiomologie ea.

Transgeologische Kring – Belichaamd Integratief Geologisch Onderwijs (BIGO I/II/III)

Elke (foto)geobiologische, (-)geofysische en (-)geochemische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BIGO-presentatie/meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen de levende Aarde leert herkennen en frekwenteren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Vrij celgeestelijk vervoegbaar.

Leden : Transsensitieven

Items : Transgeomologie Transfotogeomologie ea.

Transastronomische Kring – Belichaamd Integratief Astronomisch Onderwijs (BIAO I/II/III)

Elke astrobiologische, astrofysische en astrochemische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BIAO-presentatie/meditatie wordt transastrosensitief gegeven zodat elkeen hierin celintelligent georiënteerd geraakt. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Vrij celgeestelijk vervoegbaar.

Leden : Transsensitieven

Items : Transastrobiomologie Transastroecomologie Transastrogeomologie ea.

Transkosmologische Kring – Belichaamd Integratief Kosmologisch Onderwijs (BIKO I/II/III)

Elke kosmobiologische, kosmofysische en kosmochemische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BIPO-presentatie/meditatie wordt transkosmosensitief gegeven zodat kosmologen ook hiermee voeling leren krijgen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Vrij celgeestelijk vervoegbaar.

Leden : Transsensitieven

Items : Transkosmobiomologie ea.

Transpedagogische Kring – Belichaamd Integratief Sociobio/eco/geologisch Onderwijs (BISO I/II/III)

Elke sociobiologische, sociofysische en sociochemische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BISO-presentatie/meditatie wordt transsociosensitief gegeven zodat elke leerkracht leert ervaren wat omgevingsbelichaamd integratief lesgeven inhoudt. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Vrij celgeestelijk vervoegbaar.

Leden : Transsensitieven

Items : Transsociobiomologie Transsocioecomologie ea.

Transeconomische Kring – Belichaamd Integratief Econobio/eco/geologisch Onderwijs (BIEO I/II/III)

Elke econobiologische, econofysische en econochemische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BIEO-presentatie/meditatie wordt transeconosensitief gegeven zodat elkeen deze transeconomische talentmogelijkheden leert onderkennen en ervaren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Vrij celgeestelijk vervoegbaar.

Leden : Transsensitieven

Items : Transeconobiomologie Transeconoecomologie ea.

Belichaamd Innerlijk Aanzijn BIA

Elke werkelijkheid kan ook in aanzijn betreden worden waardoor een nieuwe dieplijdzaamheid kan ontwikkeld worden. Deze biovisionaire vorm van heldertranssensitiviteit wordt door geoefende celwerk(st)ers gebruikt om komplexe vormen van samengesteld (bio-plasmatisch) leven te ontwarren en te integreren. Elke BIA-presentatie/meditatie wordt dieptranssensitief gegeven. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Microbiomologie Microecomologie ea.