Transpostume Quantumbio/ecologische Integratie (TQI) Heldercelcontact – Ultratransitief Thanatobio/ecologisch Tele-Onderwijs (UTTO)

Elke medemens kan ultratransitief onderwezen worden in postuumlijdzaam heldercelcontact en dieppostuumlijdzaam helderomgevingscelcontact. Elke UTTO-presentatie/meditatie wordt ultratransitief gegeven zodat elkeen leert spontaan celcontact te maken met zijn/haar overleden dierbaren om hoogmedelijdzaam het postume celbewustzijn in wederkerigheid vrij te kunnen (leren) maken van quantumbiologische (spiegel)stamcelsystemen en hun vele overlevingsmechanismen. Elke gerichte hoogtechnische presentatie-aanvraag is bijkomend mogelijk opdat zo breed mogelijk oorzaaksinzichtelijk kan worden ingedacht en ingevoeld mbt het zeer komplexe Postume Omgevings•Leven (POL). Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrathanatobio/ecomologie ea.

Integratie der Primordiale Aardekernlagen (IPA) De Koudvuursfeer¤* – Ultralaboratief Chemostratogeologisch Tele-Onderwijs (UCsgTO)

Elke macrokosmochemische Aardekernlaag en haar vele zeer specifieke (spiraal-cyclische) palaeostratomentalisaties kunnen ultralaboratief onderwezen worden.

Pierre

¤De Binnen•Aardescharniersfeer met vele stille ongekende geestelementaire ondersteuners die het nieuwe Helderleven komen medediepbelichamen.

*Geestatomaire Vervolmaking vanaf Bioctunium/Bou (GVB) Unnilnilnilium/Unnn – Ultrageneratief Chemobiofysisch Tele-Onderwijs (UCbfTOii)

Primordiale Atomaire Evolutie Integratie (PAEI) Het Geestzijn – Ultrageneratief Macrokosmobiologisch Tele-Onderwijs (UMkbTO)

Elke geestatomaire evolutie kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UMkbTO-presentatie/meditatie wordt ultrageneratief aangereikt zodat elkeen kan/leert kennismaken met de VOAs☆ of Verwerkelijkte Oeruniversele Atomen die evolutionair verlangd worden vanuit VBOs◇ of Vergeestelijkte Biovisionaire Omgevingscelbelevings(reis)ervaringen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

Ultrabio/eco/geomologie ea.

☆Geesttitanium bijvoorbeeld verlangt verkend te worden via het leren helderinvoelen van titaniumhoudende mineraalkristallen die bv ook Geestsilicium bevatten om via samenverlichamelijking de betreffende geestatoompsychologieen te leren bevatten. Oudvulkaanlandschappen kunnen vervolgens de betrokken atomaire omgevingsbekwamingen aanreiken waarna Neptunus de hogere geestplanetaire Titaniumpsychologie kan heldervervolledigen. Ook Geestberyllium is hierin medehelderbehulpzaam.

◇Elke VBO is geestelementair duidbaar wat velen kan helpen zeer specifieke atomaire geestcelpaden te kiezen zodat onze puurgeestelijke Moederplanetaire Evolutie eindelijk hoger kan schakelen. Elke geestatomaire duiding/celhulp is aanvraagbaar/beschikbaar. Een ’Geestatoomkundeboek’ volgt later.

PAGI Primordiale Atomaire Groepsevolutie Integratie

TWLZ Transpostume Wereld•Landschapsuniversiteit Zirkonium OGGO

EVA/WVA Earth Value Academy / World Value Academy OHHOi/ii