Integratie der Antimateriële Emergenties (IAE) – Ultrageneratief Chemokosmologisch Transplaneetwijs (UCkT)

Elke AE of antimateriële emergentie kan eindelijk ultranucleogeneratief onderwezen worden. Elke UCkT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die geïnterresseerd is in dit zeer oud Anti•Emergentioneel Ontstaan (AEO) kan leren hogerhelderschouwen en hogerhelderinterpreteren. Het hogere helderschouwen wordt door onze Vergeestelijkte Zonnenplaneten Zelve aangeleid. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generochemokosmobio•eco•geomologie ea.

VU Vergeestelijking van het Ultraversum – (UCmkT)

Vergeestelijking van Kapitaal en Vermogen (VKV) – Ultrageneratief Psychokosmoeconomisch Transplaneetwijs (UKeTi)

Elk Kapitaal en elk Vermogen kan ultraeconogeneratief onderwezen worden door onze Vergeestelijkte Moederplaneet en haar Vergeestelijkte Moederbuurplaneten. Elke UPkeT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die dit verlangt de vele vergeestelijkingsdynamieken van ons Natuurlijk Energetisch Kapitaal* en haar Natuurlijk Energetisch Vermogen* kunnen leren helderschouwen en (hoger) helderomgevingsbelichamen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoexoeconobio•eco•geomologie ea.

VGG Vergeestelijking van Grootkapitaal en Grootvermogen – (UPkeTii)

Geestvermogenstroomkundige Kring Pentium

*NEK of Natuurlijk Energetisch Kapitaal is de voorraad aan Nauurlijke Energetische Ecosystemen die een geeststroom aan waardevolle energetische producten en diensten voortbrengt nu en in de toekomst waarvan het Natuurlijk Energetisch Vermogen de diepduurzame omgevingsuitbreiding is.

Vergeestelijking der Bacteriële Biogeochemie (VBBi) – Ultrageneratief Microbiogeochemisch Transwijs (UMbgcT)

Elke microbiële stofstroom ooit kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UMbgcT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die dat wil deze geestmatstofstromen kan leren helderschouwen en heldermedeverwerkelijken. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generopalaeomicrobio•eco•geomologie ea.

VBBii – Ultrageneratief Microbiogeofysisch Transwijs (UMbgfT)

VBBiii – Ultrageneratief Microecogeochemisch Transwijs (UMegcT)

VBBiiii – Ultrageneratief Microecogeofysisch Transwijs (UMegfT)

Geestmatheemstroomkundige Kring De Stromatoliet

Vergeestelijking der Stoichiobiologie (VSi) – Ultrageneratief Stoichiobiologisch Transwijs (USbT)

Elke biologische stoichiometrische vergeestelijking kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke USbT-presentatie wordt ultrastoichiogeneratief gegeven zodat elke (elementaire) energetische herbalancering en hervergeestelijking kan heldergeschouwd en heldergemetaboliseerd worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generostoichiobio•eco•geomologie ea.

VSii Vergeestelijking der Stoichioecologie – Ultrageneratief Stoichioecologisch Transwijs (USeT)

VSiii Vergeestelijking der Stoichiogeologie – Ultrageneratief Stoichiogeologisch Transwijs (USgT)

Geeststoichioomstroomkundige Kring GAPI*

*Grote Artificiële Plasmagentie Implosie

Integratie van het ’Geestelijk Innerlijk Kind’ (IGIKi) – Ultrageneratief Noöbioecologisch Transwijs (UNbeT)

Door de Preprimordiale Antinucleaire Integratie of PNA zijn de Innerlijke Geestkinderen vrijgekomen wat overkoepelend ultrageneratief kan onderwezen worden. Elke UNbeT-presentatie wordt ultranucleogeneratief gegeven zodat elkeen die dat verlangt dit Integratieve Noömologische Eigenproces of INE kan leren helderschouwen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstrat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generonoöbioecogeomologie ea.

IGIKii – (UNbgT)

IGIKiii – (UNbegT)

Geestcelbewustzijnsstroomkundige Kring Noöma

Vergeestelijking van het Cultuurstimulatieve Onderwijs en Muziekonderwijs (VCOM) – Ultrageneratief Fotoethnobioecologisch en Fonoethnobioecologisch Transpersoonswijs (UFFT)

Elk cultuurstimulatieve (muziek)onderwijsfrekwentie kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UFFT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat alle soorten cultuur(muziek)onderwijsstimulatie kunnen heldergeschouwd en heldergemetaboliseerd worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoethnobioecomologie ea.

VWW Vergeestelijking van het Wereldcultuuronderwijs en het Wereldmuziekcultuuronderwijs – Ultrageneratief Fotoethnobiogeologisch en Fonoethnobiogeologisch Transpersoonswijs (UFFTii)

Generoethnobiogeomologie ea.

Geestcultuuronderwijsstroomkundige Kring Kunststimulativiteit

VLCM – (UFFTiii)

VLWW – (UFFTiiii)

Vergeestelijking van het Onderwijs en het Muziekonderwijs (VOM) – Ultrageneratief Fotobioecologisch en Fonobioecologisch Transpersoonswijs* (UFFTi)

Elke (muziek)onderwijsvorm wordt ook reeds diepomgevingsbelevend annex diepomgevingsbelichaamd overgedragen wat integraal ultrageneratief onderwijsbaar is. Elke UFFT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elke overdrachtsfrekwentie helderschouwend kan bestudeerd worden en heldergemetaboliseerd worden zodat op korte tijd veel diepgaander en diepbelevender kan onderwezen worden. Het Transpersoonlijk Overdrachtelijke Onderwijs of TOO* betreft dan het Celrechtstreeks Onderwijs of CO* door de grondlegster of grondlegger van een bepaalde geïntegreerde (rand)wetenschapstheorie of (-)-praktijk. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generosociobioecomooogie ea.

VWW Vergeestelijking van het Wereldonderwijs en Wereldmuziekonderwijs – Ultrageneratief Fotosociobiogeologisch en Fonosociobiogeologisch Transpersoonswijs (UFFTii)

Generosociobiogeomologie ea.

Geestonderwijsstroomkundige Kring Stimulativiteit

VLOM – (UFFTiii)

VLWW – (UFFTiiii)

Vergeestelijking der Cultuurlandschappelijke Zinzorg en Zingeving (VCZZi) – Ultrageneratief Psychoethnoecogeologisch Transwijs (UPeegT)

Elke (oud)cultuurlandschapszinzorg en (-)-zingeving kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UPeegT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die dat verlangt deze komplexe (oud)cultuurlandschapszorgen kan leren helderschouwen en helderhanteren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generopalaeoethnoecogeomologie ea.

VCZZii – (UPpeegT)

Geestcultuurlandschapsstroomkundige Kring Het Landschapskruispuntvoelen

Vergeestelijking der Landschappelijke Zinzorg en Zingeving (VLZZi) – Ultrageneratief Psychoecogeologisch Transwijs (UPegT)

Elke (oud)landschapszinzorg en elke (-)landschapszingeving kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UPegT-presentatie wordt ultraecogeneratief gegeven zodat elkeen die dit verlangt deze zeer komplexe zorgen kan leren helderschouwen en helderhanteren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generopalaeoecogeomologie ea.

VLZZii – Ultrageneratief Psychopalaeoecogeologisch Transwijs (UPpegT)

Vergeestelijking der Cultuursensitieve Zinzorg en Zingeving (VCZZi) – Ultrageneratief Psychoethnobioecologisch Transwijs (UPebeT)

Elke culturele en cultuursensitieve (omgevings)zinzorg en elke culturele en cultuursensitieve (omgevings)zingeving kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UPebeT-presentatie wordt ultraethnogeneratief gegeven zodat elkeen die dat verlangt de nieuwe (inter)culturele bioecodynamieken leert helderschouwen en helderhanteren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoethnobioeco•geomologie

VCZZii – (UPebgT)

Geestcultuurstroomkundige Kring Het Kruispuntvoelen