Antipsychologische Integraties der Ondernemingen (AIO) – Ultrageneratief Kosmoeconochemisch Tele-Onderwijs (UKecTO)

Elke onderneming en elke Wereldonderneming ooit kan in haar stichtende antieconochemische activiteiten ultrageneratief onderwezen worden. Elke UKecTO-presentatie/meditatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen deze antielementaire en antimoleculaire tendenzen in eender welke onderneming helderwaarnemend kan leren herkennen en cellulair kan leren integreren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

Ultrachemobio/eco/geomologie

AIW Antipsychologische Integraties der Wereld(erfgoed)landschappen