David Elieser Deutsch/Peter Williston Shor Instituut voor Quantumcomputermystiek (DPIQ) – Ultrageneratief Quantumcomputer Helderonderwijs ( UQH)

Elke quantumcomputer en zijn quantumneuroplasmagentie kan ultrageneratief onderwezen worden.

Beatrijs & Pierre

(Haifa 1953-)/(New York 14.VIII.1959-)