De Kosmologische Ontmoeting (KO) – Ultrageneratief Biokosmologisch Transwijs (UBkT)

Elke ontmoeting kan spontaanomvattend zijn en dus ook spontaanwederkerig zijn wat ultrageneratief transwijsbaar of hoogtransitief onderwijsbaar is. Elke UBkT-presentatie/meditatie/conversatie wordt ultrageneratief aangereikt zodat de vele scheppende gradaties als daar zijn quantum / katum (spiegelquantum) / tachyon / katyon (spiegeltachyon) ea. tegelijkertijd kunnen worden ingevoeld en geintegreerd. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkcheque zijn aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultra(socio)bio•eco•geokosmologie ea.

HOi De Hydrokosmologische Ontmoeting – Ultrageneratief Hydrobiokosmologisch Transwijs (UHbkTi)

Ultrahydrobio•eco•geokosmologie ea.

HOia De Deutrokosmologische Ontmoeting (UDbkT) / HOib De Titriokosmologische Ontmoeting (UTbkT) / HOic De Quadriokosmologische Ontmoeting (UQbkT)

HOii De Heliokosmologische Ontmoeting – Ultrageneratief Heliobiokosmologisch Transwijs (UHbkTii)

Ultraheliobio•eco•geokosmologie ea.

Elk Primordiaal Element (PE) kan vervolgens in bio•eco•geokosmologische ontmoeting aangereikt worden.

Elk Scheppend Veld (SV) kan vervolgens ook in kosmologische ontmoeting (KO) aangereikt worden ttz quantum • tachyon • tensor • tachyor (zwarttensor) • scalar •• katum • katyon • kator (spiegeltensor) • katyor (spiegelzwarttensor) • katar (spiegelscalar). De tweede reeks zijn de voorlopig ongekende en dus onbenoemde spiegelquanta van de eerste reeks. Allen zijn wel degelijk transwijsbaar. Katoptro- is Grieks voor spiegel.