Earth Value Academy (EVA) De Wonderneming – Ultrageneratief Ondernemingsbelichaamd Omgevingsonderwijs (UOO)

Elke soort CO* of ’chief officer’ kan (diep)omgevingsbelichaamd en dus ook ultrageneratief onderwezen worden. Elke UOO-presentatie/meditatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen de vele nieuwe omgevingstalentmogelijkheden van deze nieuwe (politieke) bedrijfsfuncties leert herkennen en incorporeren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Chemoeconobio/eco/geomologie ea.

*CEOO/CEMO/CEFO/CEIO/ CETO/CECO/CEDO/CESO/CEPO/CEGO (Environmentally Embodied Organizational Officer/Environmentally Embodied Marketing Officer/Environmentally Embodied Financial Officer/Environmentally Embodied Informational Officer/Environmentally Embodied Technical Officer/Environmentally Embodied Communicational Officer/Environmentally Embodied Digital Officer/Environmentally Embodied Security Officer/Environmentally Embodied Procuremental Officer/Environmentally Embodied Green Officer)