Emergetische* Biologie, Ecologie en Geologie (EBEG) – Ultrageneratief Kosmoemergologisch* Transwijs (UKeT)

Elk levend deeltje ooit kan ultraemergogeneratief onderwezen worden. Elke UKeT-presentatie/meditatie/conversatie wordt ultraemergogeneratief aangereikt zodat elkeen een heldertotaalinschouwmoment verwerft van onze samengestelde Deeltjeswerelden en hun specifieke Oorsprongs(reis)integraties. Een kleine natuurvergoeding of een wijkwerkcheque zijn aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultraemergobio•eco•geomologie

*Emergie, Emergologie en Emergentiologie zijn nieuwe totaalcelbelevende wetenschapsbegrippen die duiden op de oneindige epische tocht der cellulaire integraties der Emergenties die de enigste weg waren naar de pure Eenheidsvergeestelijking van al onze dierbare Lichamen zijnde reuzenlichamen, menslichamen, primaatlichamen, dierlichamen, plantlichamen, zwamlichamen, mineraalkristallichamen en mineraallichamen. Deze Emergenties waren allen Primordiaal vandaar de verreikendheid van dit nieuwe Geestelijke Eeuwigheidsbeginsel.

EBA Emergetische Bio•Anthropologie

EEA Emergetische Eco•Anthropologie

EGA Emergetische Geo.•Anthropologie