Erfgoeddag 21.IIII.2024 Reuzenheemmuseum Abaris – Ultrageneratief Palaeoethnogigantoecologisch Transwijs (UPegeT)

Deze Erfgoeddag stel ik mijn werkmanshuisje open als Levend Reuzenheemmuseum wat wil zeggen dat alles wat hier te bezichtigen is deel is geworden van een Diepomgevingsbelichaming door oa Wetenschapsintegratieve Lichaamsvergeestelijking wat eropneerkomt dat mijn Thuisverbondenheid Teletransitief Opvraagbaar en Heldercelbeleefbaar door elke geoefende hoogbegaafde en hoogandersbegaafde wat ik doceer in mijn idealistische TELs of Transpostume Energetische Landschapsuniversiteiten en dit onder vele nieuwwetenschappelijke noemers zijnde biomologie, ecomologie en geomologie.

Er zal binnen en buiten rondleiding gegeven worden over de vele nieuwe mogelijkheden van het OTTO of omgevingsbelichaamde teletransitieve onderwijs dat hier reeds decennialang aangeboden wordt aan elkeen die alle diepoorzakelijke facetten van het stichtende omgevingsleven wil leren kennen en vooral celkulair wil (leren) integreren waarvoor een uitgebreide gespecialiseerde bibliotheek (12000 ruggen) en een uitgebreide lithotheek (1 ton) vrij ter ieders heldervoelende beschikking staan. Voor de geoefenden is er een uitgebreide klassieke audiotheek en een sterke opera•cdtheek waarnaast ook een artotheek en spelotheek die het hogere mystieke spel naderbij brengen.

Op deze thuiserfgoeddag wordt er specifiek ingezoemd op de meer gespecialiseerde omgevingsverbindingen zoals daar zijn de vele Reuzen- en Reuzinnenrassen, hun Reuzenbegraafplaatsen, hun Reuzenontstaansplaatsen, hun Reuzenegregoren, hun Reuzentalen en hun postume Reuzenaangelegenheden want bv alle Vlaamse Reuzen en Reuzinnen zijn zich blijven bemoeien met heem- en folklorekunde en bewoonden postuum ook alle belangrijkste en dus invloedrijkste sleutellandschapsposities zoals de kosmische Emergentieplaatsen, de Magnetische Velden, de Veemrechtoorden, de geeerde Egregoren, de legendarische Landschapsgeometrisaties, de oude Tumuli en de vele vergeten landschapsanomalieen.

Alle bezoek(st)ers zullen droomvisioenmatig voorbereid worden op de vele nieuwe celbewustzijnswetenschappelijke heldertalenten die nodig zijn om het transitiviteitsleerplan te kunnen begrijpen om uiteindelijk in omgevingsbelichaming de landschapsvergeestelijking intelligent tegemoet te kunnen treden. Alle vragen kunnen vrij gesteld worden en zullen worden beantwoord in functie van het eigenontwikkelen der heldergevoeligheid of Sentio, de helderwetendheid of Sapio en de helderschouwing of Percipio.

Vrije toegang voor iedereen tussen 14.00u.-18.00u.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultraethnogigantobio•eco•geomologie ea.

Reuzenheemkundige Kring Genoveva van Brabant

Reuzenveldheemkundige Kring Amerberga van Temse

Reuzenheuvelheemkundige Kring Antonius van Padua

Reuzenplaneetheemkundige Kring Alexander/Alexis de Grote