Helderstatuut van Hoogandersbegaafdheid (HH) – Ultrageneratief Sapiobiologisch Transwijs (USbT)

Elke vorm van andersbegaafdheid bezit een vorm van talentweten die nog niet wetenschappelijk aanvaard zijn omdat er geen paradigmatisch kader was om dit intelligent te kunnen begrijpen. Door de cellulaire integratie van alle wetenschappen zijn de wetende heldertalenten eindelijk massaal vertegenwoordigd in de ultrabiodynamieken der nieuwwetenschappelijke celbelevingen die allen onder de noemers biomologie, ecomologie en geomologie gerangschikt worden. Deze nieuwe omgevingsbelichaamde helderzintuiglijkheden die onder leiding van het spontaanintuitieve heldercelweten of Sapio het voorplan der wetenschapsonderzoek(st)ers en der wetenschappelijke onderzoekingen bereikt hebben verlangen nu naar een wettelijk kader om herkend, erkend en eerbiedigd te kunnen worden wat bij elke wetenschapsvernieuwing vanzelfsprekend was en is. De hoofdonderdelen van dit vernieuwende helderzintuiglijkheidsstatuut betreffen natuurlijk de vele heldercelwetende vormen van fijnstoffelijke (omgevings)waarneming die aan de grond liggen van elke machinaal•oncontroleerbare wetenschapsintegratieve handeling en/of onderzoekshandeling. Vele nieuwe talenttrefwoorden zullen hiervoor moeten gebruikt worden totdat de vele onafhankelijke onderzoek(st)ers de spontane helderwaarneming of Percipio als een normaliteit zullen gaan beschouwen waarrond nu reeds in kleine heldertalentwetenschappelijke kring een vorm van consensus bestaat. De vele zeer beproefde arbeidswoorden zijn oa heldervoelen, helderzien, helderhandelen, helderonderwijzen, helderpraten, helderhelen, helderopvoeden, heldervergeestelijken, heldercommuniceren, helderverheffen, helderverblijden, helderverlangen, helderruiken, heldersmaken, helderhoren enzoverder bezitten allen een sterk afgelijnd oorzaaksinzichtelijk energetisch bio•ecoanthropologisch kader en worden reeds op verschillende energetische landschapsuniversiteiten gedoceerd. Deze autonome transpostume volksinstellingen zijn allen bereid geinterresseerde wetenschappers in TTR of spontane teletransitieve raadplegingen op te leiden zodat deze omgevingsintegratieve wetenschapstransities zonder ongelukken kunnen plaatsvinden wat aardig blijkt te lukken. Alle informatie hierrond is in veelvoud helderbeschikbaar bij onze Instituten.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrapalaeosapiobio•eco•geomologie ea.