Hydrobiokosmologische Ultra•Meditaties (HUMi) – Ultrageneratief Sociobiokosmologisch Transwijs* (USTi)

Ultramefitatief dieptransitief omgevingsbelichaamd talentonderwijs is reeds mogelijk onder verschillende primordiologische onderwijsvormen waaronder het spontaan inzoomen/intunen de sterkst aangewende is. Elke UST-presentatie/meditatie wordt ultrahydrogeneratief gegeven zodat elkeen leert dat het cellulair integreren van primordiale atomen en moleculen onze nieuwe hoofdverantwoordelijkheid mbt biokosmologische evolutie wordt. Elke vorm van waterstofkennis kan hierbij biokosmovisionair onderzocht en transbelichaamd worden zodat transwijze scholing schering en inslag kan worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

Ultrakosmobio/eco/geomologie

HUMii Hydroecokosmologische Ultra•Meditaties (USTii) ea.

*Er zijn vele transwijsmogelijkheden voorradig die allen op aanvraag apart kunnen ingeschoold worden ttz de transitiviteit mbt kennis, de transitiviteit mbt visionariteit, de transitiviteit mbt medelijdzaamheid en omgevingsmedelijdzaamheid, de transitiviteit mbt belichaming en omgevingsbelichaming, de transitiviteit mbt het bacteriele en virale leven en de transitiviteit mbt onze hemellichamen.